Andrzej Radwański

inż. geofizyk,

 •  instruktor przewodnictwa PTTK (nr leg. 931)
 • przewodnik beskidzki kl. I na wszystkie obszary Beskidów (nr leg. 0110/2000)
 • przodownik turystyki górskiej na obszar Beskidów Wschodnich (nr leg. 6249)
 • przewodnik Bieszczadzkiego Parku Narodowego (nr leg. 113/03)
 • przewodnik Pienińskiego Parku Narodowego (nr leg. 52)
 • pilot wycieczek (nr leg. 0297/2000)
 • członek PTTK od 1958. roku (nr leg. 039451)
 • przewodnik PTTK od 1989. roku (nr leg. 11/B/89)
 • wycieczki wszystkimi szlakami pieszymi i trasami komunikacyjnymi po terenie uprawnień,
 • wycieczki szlakami drewnianej architektury sakralnej w Bieszczadach, Beskidzie Niskim i na Pogórzu Karpackim,
 • wycieczki przyrodnicze po Parkach Narodowych i Krajobrazowych Podkarpacia,
 • organizacja i oprowadzanie specjalistycznych wycieczek tematycznych (w zakresie przyrody nieożywionej, kultury regionu),
 • pilotaż wycieczek krajowych na Ukrainę i Słowację (Bieszczady Wschodnie, połoniny Zakarpacia,
 • prelekcje z przeźroczami o kulturze w regionie, o walorach turystyczno-krajoznawczych poszczególnych grup górskich Beskidów w granicach Polski, Słowacji i Ukrainy,
 • konsultacja krajoznawcza treści map turystycznych, wydawnictw promocyjnych

tel. 13 463 30 61

kom. 502 738 505

e-mail: tatry53@op.pl