Bogusław Pyzocha

mgr filologi polskiej, prezes Fundacji Bieszczadzkiej, społecznik

  • przewodnik terenowy na obszar powiatów: bieszczadzkiego, leskiego i sanockiego

Bogusław Pyzocha z Lutowisk w Bieszczadach. Turystyczny przewodnik terenowy na obszar powiatów bieszczadzkiego, leskiego i sanockiego. Członek Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych „Karpaty”. Prezes Zarządu Fundacji Bieszczadzkiej. Wyróżniony w roku 2012 przez Marszałka Województwa Podkarpackiego statuetką „Za szczególną aktywność w rozwoju turystyki i jej promocji”.

Pomysłodawca, koordynator i realizator wielu przedsięwzięć Fundacji Bieszczadzkiej z zakresu ekoturystyki, produktu lokalnego i ekonomii społecznej na obszarze Bieszczadów i całego pogranicza polsko-słowacko-ukraińskiego, które są według niego jednym z najważniejszych potencjałów i źródeł rozwoju regionu.

Najważniejsze przedsięwzięcia, które współtworzył i w których uczestniczy to:

1.       Międzynarodowy szlak dziedzictwa przyrodniczo-kulturowy Zielony Rower – Greenway Karpaty Wschodnie (istniejący od roku 2004), który przebiega przez Bieszczady i przygraniczne obszary Słowacji i Ukrainy wokół Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery Karpaty Wschodnie. Obecnie realizowane są działania, w ramach których szkolone są kadry turystyki rowerowej w Bieszczadach oraz powstaje projekt modyfikacji przebiegu i reaktywacji szlaku.  

2.       Ekomuzea Karpackie (program realizowany od 2005), którego celem jest tworzenie lokalnych produktów ekoturystycznych służących ochronie zasobów naturalnych i kulturowych. W ramach programu utworzonych zostało 7 ekomuzeów na Podkarpaciu (w tym 6 Bieszczadach) oraz 3 na przygranicznych obszarach Słowacji.

3.       Biuro EkoPodróży ZIELONY ROWER – działające od roku 2006 przy Fundacji Bieszczadzkiej, które w sposób kompleksowy przygotowuje oraz organizuje zgodne z ideą ekoturystyki imprezy turystyczne w Bieszczadach i innych zakątkach Karpat Wschodnich, a także w innych regionach Polski.

4.       System certyfikacji GoToCarpathia (realizowany w latach 2009-2013) – promujący wysokiej jakości produkty i usługi ekoturystyczne w Karpatach Wschodnich po stronie polskiej i słowackiej.

Od roku 2022 Bogusław Pyzocha reprezentuje Fundację Bieszczadzką w partnerstwie na rzecz Krainy Turystycznej „Bieszczady” w ramach przedsięwzięcia Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, którego celem jest wzmacnianie wizerunku i budowanie konkurencyjnej oferty produktów turystycznych wyodrębnionych na Podkarpaciu pięciu krain turystycznych: (1) Roztocze; (2) Rzeszów i okolice; (3) Dolina Sanu i Wisły; (4) Beskid Niski; (5) Bieszczady.

Swoimi doświadczeniami od lat dzieli się z osobami z Bieszczadów, innych regionów Polski oraz spoza Polski, jako doradca, szkoleniowiec oraz autor koncepcji nowych produktów ekoturystycznych i opracowań na temat metod tworzenia takich produktów.

 

wycieczki:

    Prelekcje:

      kom. 695 419 076

      e-mail: b.pyzocha@fundacja.bieszczady.pl