Eugeniusz Zbigniew Taradajko

wykształcenie wyższe, kier. Prawo i Administracja, specjalność Międzynarodowe Prawo Humanitarne

 • przewodnik beskidzki kl. II na wszystkie obszary Beskidów od 1976 roku (nr leg. 0026/2000)
 • przewodnik Bieszczadzkiego Parku Narodowego (nr leg. 42/03)
 • przewodnik Pienińskiego Parku Narodowego (nr leg. 385)
 • instruktor przewodnictwa PTTK (nr leg. 1032)
 • przewodnik terenowy kl. I od 1970 r. na Województwo Podkarpackie  i na obszar byłych województw krośnieńskiego, przemyskiego, rzeszowskiego i tarnobrzeskiego wg podziału administracyjnego 1975-1998 od 1970 r. (nr leg. 0025/2000)
 • Instruktor Krajoznawstwa Regionu od 1996 r . i Polski od 2007 r.
 • pilot wycieczek krajowych i zagranicznych
 • Członek Głównej Komisji Przewodnickiej i Centralnego Samorządu Przewodnickiego w Warszawie i Wojewódzkiego Samorządu Przewodnickiego PTTK w Rzeszowie (od połowy lat 70-tych XX w.)
 • Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej Przewodników Górskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego
 • Członek Komisji Egzaminacyjnej Przewodników Terenowych i Komisji Egzaminacyjnej Pilotów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego (od połowy lat 70-tych XX w.)
 • autor artykułów o treści turystycznej i krajoznawczej dotyczących Karpat i regionu południowo – wschodniej Polski (1985-86, przez 1,5 roku autor strony ” Przewodnik radzi” w miesięczniku społeczno – kulturalnym “PROFILE”, przewodnik ” Rzeszów i okolice”, w latach 90-tych XX w.  i 2000 autor tekstów turystyczno – krajoznawczych w “Podkarpackich Wędrówkach ” i ” Podkarpackim Wędrowcu”.
 • organizator i kierownik wycieczek honorowych dawców krwi w 1976 i 2001 r do Rzymu – z oddaniami krwi w  Klinice A. Gemelli i prywatnymi audiencjami u Ojca Świętego Jana Pawła II.
 • od 35 lat nieprzerwanie – honorowy dawca krwi,
 • organizator i uczestnik transportów humanitarnychna tereny objęte działaniami wojennymi na Litwie, w Rumunii, Bośni. Kosowie,
 • kierownik pierwszego polskiego pociągu ewakujacyjgo  765 dzieci bośniańskich z terenu działań wojennych na  Chorwacji.
 • Członek rządowych  zespołów ekshumacyjno – badawczych w Miednoje i Katyniu 1994 – 1995 r., oraz na Cmentarzu Orląt we Lwowie w latach 1978 – 79.

Odznaczony:

 • “Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski” 1995 r
 • “Srebrnym Krzyżem Zasługi ” – 1989 r
 • “Zasłużony Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu “
 • “Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej ” 1995 r
 • “Krzyż Za Zasługi dla ZHP ” 1974 r
 • Odznaka Honorowa PCK – IV st-1967 r, III st – 1972 r,  II st -1978 r.  I st -1988 r
 • Odznaka ” Za zasługi dla Turystyki ” 1998 r
 • “Kryształowe Serce ” – 1991 r
 • Prowadzenie wycieczek pieszych po wszystkich trasach Beskidu oraz autokarowych po całym woj. podkarpackim
 • Architektura sakralna i rezydencjonalna regionu Polski południowo – wschodniej.
 • Wycieczki tematyczne z zakresu historii.
 • Trasy autokarowe po Kresach Wschodnich ze szczególnym uwzględnieniem Lwowa i Cmentarza Orląt Lwowskich (przy którego odnowie pracował).
 • Trasy piesze na Słowacji a szczególnie “Słowenski Raj” oraz “Mała i Duża Fatra”
 • Zamki, jaskinie i terma parki Słowacji.
 • Trasy piesze i autokarowe Roztocza, Doliny Prądnika i Szlaku Orlich Gniazd.
 • Wycieczki specjalistyczne dla kadr specjalistycznych.

tel. 17 861 21 00

tel./fax: 17 862 25 25, kom. 699 638 104

kom. 694 696 471

e-mail: jeno12@vp.pl