Eugeniusz Zbigniew Taradajko

wykształcenie wyższe, kier. Prawo i Administracja, specjalność Międzynarodowe Prawo Humanitarne

 • przewodnik beskidzki kl. II na wszystkie obszary Beskidów od 1976 roku (nr leg. 0026/2000)
 • przewodnik Bieszczadzkiego Parku Narodowego (nr leg. 42/03)
 • przewodnik Pienińskiego Parku Narodowego (nr leg. 385)
 • instruktor przewodnictwa PTTK (nr leg. 1032)
 • przewodnik terenowy kl. I na województw krośnieńskiego, przemyskiego, rzeszowskiego i tarnobrzeskiego wg podziału administracyjnego 1975-1998 od 1970 r. (nr leg. 0025/2000)
 • Instruktor Krajoznawstwa Regionu od 1996 r . i Polski od 2007 r.
 • pilot wycieczek krajowych i zagranicznych
 • Członek Głównej Komisji Przewodnickiej i Centralnego Samorządu Przewodnickiego w Warszawie i Wojewódzkiego Samorządu Przewodnickiego PTTK w Rzeszowie
 • Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej Przewodników Górskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego
 • Członek Komisji Egzaminacyjnej Przewodników Terenowych i Komisji Egzaminacyjnej Pilotów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego
 • autor artykułów o treści turystycznej i krajoznawczej dotyczących Karpat i regionu południowo – wschodniej Polski
 • Prowadzenie wycieczek pieszych po wszystkich trasach Beskidu oraz autokarowych po całym woj. podkarpackim
 • Architektura sakralna i rezydencjonalna regionu Polski południowo – wschodniej.
 • Wycieczki tematyczne z zakresu historii.
 • Trasy autokarowe po Kresach Wschodnich ze szczególnym uwzględnieniem Lwowa i Cmentarza Orląt Lwowskich (przy którego odnowie pracował).
 • Trasy piesze na Słowacji a szczególnie “Słowenski Raj” oraz “Mała i Duża Fatra”
 • Zamki, jaskinie i terma parki Słowacji.
 • Trasy piesze i autokarowe Roztocza, Doliny Prądnika i Szlaku Orlich Gniazd.
 • Wycieczki specjalistyczne dla kadr specjalistycznych.

tel. 17 861 21 00

tel./fax: 17 862 25 25, kom. 699 638 104

kom. 694 696 471

e-mail: jeno12@vp.pl