Grażyna Chytła

mgr geografii turyzmu (UJ), nauczyciel

 • przewodnik beskidzki kl. II na obszar Beskidów Wschodnich (Bieszczady, Beskid Niski,Pogórze Karpackie) (nr leg. 0108/2000)
 • przewodnik terenowy kl. II po obszarze Województwa Podkarpackiego (nr leg. 0098/2000)
 • przewodnik Bieszczadzkiego Parku Narodowego (nr leg. 61/2013)
 • pilot wycieczek krajowych i zagranicznych (nr leg. 0254/2000)
 • Członek Polskiego Towarzystwa Geograficznego (nr leg. 191/K)
 • instruktor przewodnictwa PTTK (nr leg. 757/38/XI/G,T)
 • przewodnik Magurskiego Parku Narodowego (nr leg. 7/2013)
 • przewodnik po Muzeum Historycznym w Sanoku
 • instruktor ZHP – Hufiec Sanok
 • członek PTTK od 1974. roku (nr leg. 213711)
 • przewodnik PTTK od 1974. roku

wycieczki

 • krajoznawcze wszystkimi trasami komunikacyjnymi w Polsce Południowo-Wschodniej,
 • piesze wszystkimi szlakami pieszymi w Bieszczadach, Beskidzie Niskim i po Pogórzu Karpackim
 • piesze po ścieżkach dydaktycznych BdPN i na obszarach chronionych
 • piesze po ścieżkach dydaktycznych Magurskiego Parku Narodowego
 • tematyczne dla młodzieży szkolnej i kolonii letnich (wg uzgodnień)
 • Duża Obwodnica Bieszczadzka z wyjściem na Tarnicę
 • Mała Obwodnica Bieszczadzka z wyjściem na Wiechę lub Koziniec
 • Trzecia Obwodnica (m.in. Komańcza-Izba Pamięci Kardynała S. Wyszyńskiego, koraliki czyli krywulki u Pani D.Boiwka, cerkiew prawosławna i grekokatolicka)
 • Czwarta Obwodnica czyli wokół Gór Słonnych (m.in. ruiny zamku Sobień, Tyrawa Solna, Tyrawa Wołoska z rzeźbami B.Iwanowskiego)
 • szlakami drewnianej architektury sakralnej w Bieszczadach, Beskidzie Niskim i na Pogórzu Karpackim
 • szlakiem Sanktuariów Matki Bożej i miejsc kultu religijnego w Diecezji Przemyskiej
 • szlakiem galerii i pracowni artystów bieszczadzkich
 • do źródeł termalnych w Sarospatak na Węgrzech przez Słowację Wschodnią (Radoszyce-Medzilaborce-Humenne-Michalowce-Trebiszów)
 • do zabytkowego Bardejowa i uzdrowiska Brdejowskie Kupele przez Przełęcz Dukielską i Dolinę Śmierci
 • szlakiem zamków i zabytkowych miast województwa Preszowskiego (Svidnik- Preszów-Zamek Spiski-Lewocza-Poprad-Kieżmark-Stara Lubownia-Bardejów)
 • wokół Vyhorlatu i jezior Zemplińska Sirava oraz Mała i Wielka Domasa
 • do zabytkowych Koszyc i Jaskini Jasovskiej
 • w Wysokie Tatry Słowackie, Słowacki Raj, Słowacki Kras

prelekcje

 • o kulturze w regionie Beskidów Wschodnich
 • o walorach turystyczno-krajoznawczych województwa Podkarpackiego
 • atrakcje turystyczne Bieszczadów, Beskidu Niskiego i Pogórza Karpat
 • Bieszczadzki Park Narodowy i Obszary chronione województwa Podkarpackiego
 • walory turystyczno-krajoznawcze Polski
 • rośliny chronione, lecznicze i trujące na obszarze Bieszczadów i Beskidu Niskiego
 • zdrowy tryb życia i racjonalne odżywianie

tel. 668 662 427

e-mail: gaga.ch@interia.pl