Hołub Jacek

dr nauk humanistycznych, pracownik Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu, ratownik Bieszczadzkiej Grupy GOPR

  • przewodnik beskidzki kl. III na obszar Beskidów Wschodnich nr leg. 1613/84
  • przewodnik beskidzki kl. III na obszar Beskidów Zachodnich nr leg. 151/2000
  • pilot wycieczek nr leg. 0373/2000
  • ratownik GOPR Grupa Bieszczadzka (od 16 czerwca 1985 r.)
  • członek PTTK od 15 października 1977 r.
  • autor kilku przewodników turystycznych i opracowań: Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej, Jarosław 1995, Dawne opactwo pp. Benedyktynek, Ośrodek Kultury i Formacji im. sł. Bożej Anny Jenke w Jarosławiu, Jarosław 1999, Dawne kolegium oo. Jezuitów. Kolegiata pw. Bożego Ciała w Jarosławiu, Jarosław 2004, Kościół  Świętego Ducha w Jarosławiu, Jarosław 2007, Helusz i okolice, Jarosław 2012,

    Wzgórze Pobożności. Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Jarosławiu, Jarosław 2017,

szkolenie dla uczniów i opiekunów z prezentacją multimedialną o bezpiecznym obcowaniu w górach

pilotaż wycieczek górskich w rejon uprawnień

prowadzenie szkolenia udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w terenie podczas wycieczki

 

kom. 502 338 847

email: jacekgopr@o2.pl