Janik Mariusz

Clicca qui Generico è una medicina moderna che ha gli stessi principi attivi e dosaggio del Viagra normale, ma è più avanzata ed efficace. Questi farmaci sono bioequivalenti, il che significa che funzionano allo stesso modo e danno gli stessi risultati alla persona che li usa.

opis

  • przewodnik beskidzki kl. III na obszar Beskidów Wschodnich (nr leg. 0355/2001)
  • przewodnik Bieszczadzkiego Parku Narodowego (nr leg. 168/04)
  • pilot wycieczek (nr leg. 1216/2001)
  • instruktor narciarstwa (nr leg. 157000/I/R/2005)
  • instruktor przewodnictwa PTTK (nr leg. IX/23)
  • kierownik placówek wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej

tel. 13 43 83 383

kom. 691 523 661

e-mail: biuromałpabieszczader.pl

www: bieszczader.pl