Ks. Piotr Bartnik

mgr teologii

 • przewodnik beskidzki kl. II na obszar Beskidów Wschodnich (nr leg. 0404/2003)
 • przewodnik Bieszczadzkiego Parku Narodowego
 • przewodnik po Muzeum Historycznym w Sanoku
 • członek PTTK od 1974. roku (nr leg. 351962)
 • krajoznawcze wszystkimi trasami komunikacyjnymi na terenie uprawnień,
 • piesze wszystkimi szlakami pieszymi w Bieszczadach i na Pogórzu Przemyskim,
 • piesze po szlakach znakowanych i ścieżkach dydaktycznych w BPN i otulinie,
 • tematyczne dla młodzieży szkolnej i kolonii letnich (wg uzgodnień),
 • tematyczne po wnętrzach obiektów sakralnych,
 • szlakami drewnianej architektury sakralnej w Bieszczadach, w Beskidzie Niskim i na Pogórzu Karpackim (wg uzgodnień),
 • szlakami zabytków architektury po Pogórzu Karpackim,
 • szlakiem Sanktuariów Matki Bożej i miejsc kultu religijnego w diecezji przemyskiej,
 • szlakiem galerii i pracowni artystów bieszczadzkich,

prelekcje

 • Metodyka oprowadzania wycieczek po obiektach sakralnych,
 • O czym mówią wnętrza obiektów sakralnych?
 • Kościół a cerkiew (podobieństwa i różnice) na przykładzie przeźroczy,
 • Obiekty sakralne Bieszczadów w przeźroczach (spotkania we wnętrzu dawnej cerkwi – dziś kościoła rz.-kat. w Górzance

Konsultacja krajoznawcza treści map turystycznych Bieszczadów.

tel. 13 469 25 81

kom. 536 614 604

e-mail: kontakt@parafia-gorzanka.pl