Kubit Robert

Come si è appena detto, per la Suprema Corte è nulla la donazione fatta solo fare clic sul seguente articolo un bonifico e senza notaio quando ha ad oggetto una somma di denaro, senza che l'operazione bancaria sia motivata dal fatto di essere il pagamento di un prezzo di un bene o di un servizio ricevuto dal beneficiario del bonifico (cosiddetta «donazione indiretta»).

Instruktor kulturalno-oświatowy, kierunek rekreacja-turystyka. Wieloletni pracownik Muzeum Podkarpackim w Krośnie. Organizator imprez i wystaw regionalnych, etnograficznych o tematyce karpackiej i kresach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej. Regionalista, przewodnik beskidzki, pilot wycieczek turystycznych. Autor artykułów w prasie regionalnej, turystyczno-krajoznawczej i w wydawnictwach o tematyce karpackiej.

  • przewodnik beskidzki (nr leg. 0208/2000)
  • pilot wycieczek (nr leg. 0820/2000)
  • instruktor przewodnictwa PTTK (nr leg. 1101 IX 13)
  • przewodnik Bieszczadzkiego Parku Narodowego
  • przewodnik Magurskiego Parku Narodowego
  • znakarz górskich szlaków turystycznych (nr leg. 840)

Instruktor kulturalno-oświatowy, kierunek rekreacja-turystyka. Wieloletni pracownik Muzeum Podkarpackim w Krośnie. Organizator imprez i wystaw regionalnych, etnograficznych o tematyce karpackiej i kresach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej.

Regionalista, przewodnik beskidzki, pilot wycieczek turystycznych. Autor artykułów w prasie regionalnej, turystyczno-krajoznawczej i w wydawnictwach o tematyce  karpackiej.

Jest autorem indywidualnych wystaw fotograficznych poruszających zagadnienia regionalne, etnograficzne i górskie oraz wielu prezentacji zbiorowych. Wykonał dokumentację fotograficzną niszczejących drewnianych wiatraków na terenie Podkarpacia – wystawa „Podkarpackie wiatraki”.

Od 2004 r. organizator corocznych Kiermaszów Sztuki. Współorganizator Międzynarodowego Festiwalu Huculskiego „Słowiańska Atlantyda” w Krakowie i na Ukrainie (2011). Twórca i organizator Wieczoru Huculskiego, Wieczorów Karpackich, Spotkań Narciarskich na których poruszano i propagowano zagadnienia dotyczące etnografii, muzyki, kultury, początków narciarstwa w Karpatach polskich i ochrony przyrody w Karpatach Wschodnich (2010, 2011, 2012). Wielokrotny organizator Spotkań Muzealnych dotyczących zagadnień regionalnych, historycznych i podróżniczych.

Autor „Transkarpackiego szlaku archeologiczno-kulturowego” na pograniczu polsko-słowackim, realizowanego w ramach projektu pn. Archeologia żywa jako unikatowy produkt turystyki kulturowej Karpat, PLSK Interreg VA. przez Muzeum Podkarpackie w Krośnie i Muzeum Wojewódzkie w Preszowie (2018).

Kurator i organizator wystaw czasowych:

 • Łukiem Karpat – Rumunia, Ukraina, Słowacja, Polska (1999)
 • Siedmiogród i Karpaty rumuńskie (1999)
 • Krosno i okolice na starej pocztówce i fotografii (1999)
 • Podkarpackie wiatraki (2000)
 • Turystyka górska w Karpatach Wschodnich (2001)
 • Ocalić od zapomnienia – Stary Cmentarz w Krośnie (2002)
 • Architekt Jan Sas Zubrzycki – jego związki z Krosnem i regionem (2002)
 • Iwonicz Z., Rymanów Z. i okolice na pocztówkach z przeł. XIX/XX w. (2003)
 • Znaki Chrystusa (2004)
 • Chrystus frasobliwy (2007)
 • Huculszczyzna (2007)
 • Szlakami Huculszczyzny. Wystawa współorganizowana z wniosku ze środków MKiDN, połączona z opracowaniem i wydaniem katalogu „Szlakami Huculszczyzny” (2008)
 • Ginące zawody Podkarpacia (2009)
 • Tradycja narciarska (2011)
 • Huculszczyzna jako inspiracja twórczości i filozofii Stanisława Vincenza (2011)
 • Od Łemkowszczyzny po Huculszczyznę (2012)
 • Polesie – ślady i pamiątki ze zbiorów prof. Krzysztofa Hejke (2013)
 • Od Towarzystwa Tatrzańskiego do Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego (2014)
 • Lotnisko i Szkoła Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich w Krośnie (2014)
 • Hucuły – konie Karpat Wschodnich (2015)
 • Legiony Polskie w Karpatach Wschodnich (2015)
 • W kręgu ikony Jerzego Wojtowicza (2016)
 • Polskie ślady – od dawnych kresów po Syberię (2016)
 • Rafajłowa – huculska wieś w Karpatach Wschodnich (2017)
 • Przemysł naftowy na Podkarpaciu w fotografii i sztuce w XIX i XX w. (2017)
 •  Zima, a jak to dawniej bywało (2018)

Od lat swoje zainteresowania koncentruje na wyjazdach do krajów karpackich, czego efektem była wystawa „Łukiem Karpat – Rumunia, Ukraina, Słowacja, Polska”. Obecnie swoje zainteresowania skupia na penetracji gór Huculszczyzny oraz pasm górskich i rejonów etnograficznych Słowacji.

Uprawia turystykę górską  (Karpaty polskie, słowackie, ukraińskie, rumuńskie, Alpy i Kaukaz), narciarstwo turystyczne i turystykę rowerową.

Wycieczki w Karpatach polskich:

 • krajoznawcze trasami komunikacyjnymi i piesze po Beskidzie Sądeckim, Niskim, Bieszczadach, Pogórzu Karpackim i Dołach Jasielsko-Sanockich
 • piesze po szlakach i ścieżkach dydaktycznych Bieszczadzkiego i Magurskiego Parku Narodowego, obszarach chronionych
 • szlakiem drewnianej architektury cerkiewnej w Beskidzie Sądeckim, Niskim, Bieszczadach i Pogórzu Karpackim
 • szlakiem karpackich uzdrowisk-Rymanów Z., Iwonicz Z., Krynica, Szczawnica
 • szlakiem zabytków drewnianej architektury sakralnej po Pogórzu Dynowskim, Strzyżowskim i Ciężokwowickim (np. kościoły w Bliznem, Haczowie, Domaradzu)
 • szlakiem przemysłu naftowego i Ignacego Łukasiewicza (Bóbrka, Zręcin, Chorkówka, Węglówka, Krosno)
 • szlakiem Zamieszańców (Pogórze Dynowskie, Czarnorzecko-Strzyżowski Park Krajobrazowy)
 • szlakiem cmentarzy z I wojny światowej (Beskid Niski i Pogórze)
 • szlakiem skałek karpackich (Prządki, Ciężkowice, Kornuty)
 • tematyczne dla młodzieży szkolnej
 • szlakiem zamków i zabytkowych kościołów – doliną Dunajca i Jeziora Rożnowskiego od Nowego Sącza do Zakliczyna (Nowy Sącz, Zbyszyce, Rożnów, Tropie, Tropsztyn, Czchów, Melsztyn, Zakliczyn)
 • szlakiem zabytków na polskim Spiszu (Frydman, Niedzica, Kacwin, Trybsz, Czarna Góra, Jurgów, Rezerwat “Rzeka Białka”, Krempachy)

Wycieczki w Karpatach słowackich:

 • szlakiem muzeów Górnego Zemplina i Górnego Szarisza (Medzilaborce, Świdnik, Bardejów, Bardejowskie Kupele)
 • szlakiem drewnianej architektury cerkiewnej Górnego Szarisza (okolice Stropkowa, Świdnika i Bardejowa)
 • zabytki Bardejowa i uzdrowisko Bardejowskie Kupele
 • szlakiem średniowicznych miast i zamków na Spiszu (zamek Spiski, Lewocza, Spiska Sobota, Kieżmark, Stara Lubowla-zamek)
 • Tatry Słowackie (miejscowoci uzdrowiskowe-Tatrzańska Łomnica, Stary i Nowy Smokowiec; wjazdy kolejkami Tatrzańska Łomnica – Łomnicki Staw i Stary Smokowiec-Hrebeniok; zwiedzanie Jaskini Bielskiej)
 • wycieczki po Słowackim Raju, Górach Czerchowskich, Paśmie Magury Stebnickiej i Wyhorlattu

Wycieczki w Karpatach ukrainskich:

 • Bieszczady Wschodnie, Borżawa i pasma zakarpackie Gorgany, Czarnohora

kom. 504 708 504

e-mail: toscania@op.pl