Kutiak Piotr

mgr gospodarki w ekosystemach rolnych i leśnych, inż. ochrony środowiska, urzędnik samorządowy - inspektor ds. ochrony środowiska,
„Przyrodnik wśród przewodników, przewodnik wśród przyrodników"

  • przewodnik beskidzki kl. III na obszar Beskidów Wschodnich (nr leg. 469/07); odznaczony medalem Ministra Sportu i Turystyki “Zasłużony dla Turystyki” w 2009 r.
  • przewodnik Bieszczadzkiego Parku Narodowego (nr leg. 9/07)
  • przewodnik po kościołach i obiektach satkalnych Diecezji Przemyskiej i Rzeszowskiej nr lic. 12/2019
  • przewodnik po Muzeum Historycznym w Sanoku
  • Wiceprezes Zarządu Okręgu Bieszczadzkiego Ligi Ochrony Przyrody (2004-2015); odznaczony srebrną i złotą odznaką honorową Ligi Ochrony Przyrody oraz medalem “Zasłużony dla Ochrony Przyrody”.
  • autor kilkudziesięciu stron internetowych, przewodników, książek, atrykułów oraz projektów (finansowanych z projektów krajowych i unijnych) o tematyce przyrodniczej, ekologicznej i kulturowej
  • Koordynator punktu konsultacyjnego Porozumienia Karpackiego i Redyku Karpackiego 2013 w województwie podkarpackim
  • członek PTTK od 2004. roku (nr leg. 108849)
  • przewodnik PTTK od 2007. roku (nr leg. 469/07)

tel. 663 740 066

e-mail: piotrkutiak@wp.pl

www: www.przewodnik-bieszczady.pl