Kutiak Piotr

Przyrodnik wśród przewodników, przewodnik wśród przyrodników​

mgr inż. gospodarki w ekosystemach rolnych i leśnych, inż. ochrony środowiska, urzędnik samorządowy

 • przewodnik beskidzki kl. III na obszar Beskidów Wschodnich (nr leg. 469/07 – wydana przez Marszałka Województwa Podkarpackiego),
 • przewodnik Bieszczadzkiego Parku Narodowego (nr leg. 6/2017 wydana przez Dyrektora Bieszczadzkiego Parku Narodowego),
 • licencjonowany przewodnik po obiektach sakralnych (nr lic. 012 – wydana przez Duszpaterstwo Turystyczne Archidiecezji Przemyskiej)
 • przewodnik po Muzeum Historycznym w Sanoku (decyzja Dyrektora Muzeum Histrycznego w Sanoku),
 • odznaczony: medalem Ministra Sportu i Turystyki „Zasłużony dla Turystyki” w 2009 r., Srebrną Odzanką Honorową „Zasłużony dla Hufca ZHP Ziemi Sanockiej”, Srebrną Odznaką Honorową Ligi Ochrony Przyrody, Złotą Odznaką Honorową Ligi Ochrony Przyrody.
  Złotym Medalem Honorowym „Zasłużony dla Ochrony Przyrody”,
 • członek PTTK od 2004. roku (nr leg. 108849),
 • przewodnik PTTK od 2007. roku (nr leg. 469/07),
 • wiceprezes Zarządu Okręgi Bieszczadzkiego Ligi Ochrony Przyrody (od 2003 r. do 2015 r.)
 • autor przewodników („Bieszczady” wyd. Pascal, 2016) , książek (Karpacki Makrokosmos100 atrakcji w Bieszczadach), artykułów o tematyce przyrodniczej, ekologicznej i kulturowej
 • koordynator punktu konsultacyjnego Porozumienia Karpackiego, koordynator Redyku Karpackiego w województwie podkarpackim oraz kilkunastu projektów prokonsumenckich i proekologicznych
 • znajomość języka angielskiego

tel. 663 740 066

e-mail: piotrkutiak@wp.pl

www: www.przewodnik-bieszczady.pl