Łukasiewicz Zofia

nauczyciel (pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, oligofrenopedagogika)

  • przewodnik beskidzki kl. III na obszar Beskidów Wschodnich (nr leg. 0407/2003)
  • przewodnik Bieszczadzkiego Parku Narodowego (nr leg. 127/03)
  • członek PTTK od 2003. roku (nr leg. 061435)

Prowadzenie wycieczek pieszych i autokarowych po terenie uprawnień

kom. 605 685 805

e-mail: zofia.lukasiewiczmałpaop.pl