Mach Jan

  • przewodnik beskidzki kl. III na obszar Beskidów Wschodnich od 1986 roku (nr leg. 0049/2000)
  • przewodnik Bieszczadzkiego Parku Narodowego (nr leg. 022/08)
  • pilot wycieczek (nr leg. 0143/2000)
  • przewodnik po obiektach sakralnych Diecezji Przemyskiej i Rzeszowskiej
  • organizator turystyki PTTK (nr leg. 6385)
  • członek Towarzystwa Karpackiego (nr leg. 151)
  • członek PTTK od 1960. roku (nr leg. 083417)
  • przewodnik PTTK od 1986. roku

kom. 601 437 026

e-mail: janmach@poczta.onet.pl