O nas

Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych „Karpaty” (KRS 0000168122) zrzesza przewodników górskich (beskidzkich) i terenowych posiadających ważne uprawnienia państwowe nadane przez Wojewodę Podkarpackiego. Wszyscy są przewodnikami PTTK uprawnionymi do noszenia licencjonowanej odznaki przewodnika beskidzkiego lub terenowego.

Nasi przewodnicy mają duże doświadczenie praktyczne w prowadzeniu wycieczek górskich i specjalistycznych imprez turystyki kwalifikowanej potwierdzone stosownymi uprawnieniami PTTK, dyplomami i certyfikatami organizacji oraz uczelni państwowych.

Celem Stowarzyszenia jest doskonalenie umiejętności zrzeszonych przewodników i sympatyków, poszerzanie posiadanych uprawnień, podwyższanie klas przewodnickich, wydawanie wewnętrznych materiałów szkoleniowych oraz szeroko pojęta promocja regionu płd.-wsch. Polski jako miejsca atrakcyjnego wypoczynku.

Pragniemy integrować środowiska przewodnickie, turystyczne, jednostki samorządu terytorialnego, gospodarczego, a także osoby, instytucje i organizacje zainteresowane rozwojem turystycznym województwa Podkarpackiego i promocją jego walorów krajoznawczych. (statut).

Nawiązujemy również współpracę z przewodnikami i organizacjami turystycznymi krajów ościennych wchodzących w skład Euroregionu Karpackiego w celu tworzenia pozytywnego wizerunku Podkarpacia i wymiany doświadczeń w zakresie profesjonalnego szkolenia kadr turystycznych.

Specjalizujemy się w opracowywaniu programów specjalistycznych wycieczek turystyki kwalifikowanej dla grup zorganizowanych i turystów indywidualnych oraz w profesjonalnym świadczeniu usług przewodnickich na rozległym obszarze uprawnień przewodnika beskidzkiego (Bieszczady, Beskid Niski, Pogórze Przemyskie, Pogórze Dynowskie, Pogórze Strzyżowskie, Pogórze Ciężkowickie). Chętnie prowadzimy szkolenia (m.in. dla nauczycieli) i obsługujemy specjalistyczne wycieczki szkolne. Niniejsza strona pozwala zapoznać się z naszą ofertą turystyczną, szkoleniami i imprezami.

Wyróżniamy się – wśród innych przewodników – własnym strojem organizacyjnym w kolorze czerwonym (koszulka, koszula, sweter, kurtka windstoper), czarnym kapeluszem huculskim obszytym czerwonym sznurem i ozdobną peleryną narzucaną na ramiona z odznakami przewodnickimi i własnymi emblematami stowarzyszenia.

Członkowie wspierający – sympatycy naszego stowarzyszenia – noszą podobny strój organizacyjny w kolorze czerwonym (bez odznak przewodnickich).

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. Usługi przewodnickie świadczą nasi przewodnicy na własną odpowiedzialność na zasadach „umowy o dzieło” (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dz. U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83) nawiązując współpracę z organizatorami turystyki. Na stronie znajdują się ich adresy oraz indywidualne autorskie oferty.