Orłowski Wojciech

mgr historii, nauczyciel

  • przewodnik beskidzki kl. III na obszar Beskidów Wschodnich (nr leg. 0038/2000)
  • pilot wycieczek (nr leg. 0151/2000)
  • przewodnik Bieszczadzkiego Parku Narodowego (nr leg. 52)
  • znakarz górskich szlaków turystycznych (nr leg. 217)
  • członek PTTK od 1975. roku (nr leg. 083408)
  • przewodnik PTTK od 1986. roku
  • wycieczki piesze i rajdy (dla młodzieży szkolnej) szlakami znakowanymi,
  • wycieczki autokarowe szlakami komunikacyjnymi na terenie uprawnień

kom. 725 135 745

email: orlowoj@wp.pl