Robert Bańkosz

Per acquistare marino Viagra in farmacia non servirà più la ricetta medica. La Pzifer, azienda multinazionale farmaceutica che produce il Viagra, ha annunciato che il Regno Unito sarà...

marketing i zarządzanie w turystyce
urzędnik samorządowy d/s turystyki

 • przewodnik beskidzki kl. I na wszystkie obszary Beskidów (nr leg. 0111/2000)
 • pilot wycieczek (nr leg. 0295/2000)
 • przewodnik Bieszczadzkiego Parku Narodowego (nr leg. 88/03)
 • przewodnik Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku
 • członek PTTK od 1980. roku (nr leg. 040034)
  przewodnik PTTK od 1994. roku

wycieczki:

 • krajoznawcze po regionie
 • piesze po Bieszczadach, Beskidach i Pogórzach.
 • tematyczne:
  • Górale Beskidów Wschodnich – Łemkowie i Bojkowie – dzieje, tradycja, kultura, pieśni i piosenki, obrzędy, zwyczaje, rzemiosło, dzień dzisiejszy.
  • Historia i architektura cerkwi karpackiej
  • Historia i tradycja kościołów wschodnich: Kościół Prawosławny i Bizantyjsko-Ukraiński (Grecko-Katolicki).
  • Góry północnej Słowacji

Prelekcje:

 • Historia regionu – od wieków średnich po współczesność.
 • Zabytki w regionie.
 • Architektura obronna – zamki, twierdze, bunkry i inne umocnienia obronne.

Wydawnictwa i publikacje

poświęcone kulturze materialnej i duchowej Łemków i Bojków, cerkwiom prawosławnym i greckokatolickim, stosunkom polsko-ukraińskim, historyczne – architektura obronna, oraz przygodom dobrego wojaka Szwejka w Galicji.

tel. 13 463 23 61
kom. 605 588 446
e-mail: ihor@małpawp.pl