Robert Bańkosz

marketing i zarządzanie w turystyce
urzędnik samorządowy d/s turystyki

 • przewodnik beskidzki kl. I na wszystkie obszary Beskidów (nr leg. 0111/2000)
 • pilot wycieczek (nr leg. 0295/2000)
 • przewodnik Bieszczadzkiego Parku Narodowego (nr leg. 88/03)
 • przewodnik Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku
 • członek PTTK od 1980. roku (nr leg. 040034)
  przewodnik PTTK od 1994. roku

wycieczki:

 • krajoznawcze po regionie
 • piesze po Bieszczadach, Beskidach i Pogórzach.
 • tematyczne:
  • Górale Beskidów Wschodnich – Łemkowie i Bojkowie – dzieje, tradycja, kultura, pieśni i piosenki, obrzędy, zwyczaje, rzemiosło, dzień dzisiejszy.
  • Historia i architektura cerkwi karpackiej
  • Historia i tradycja kościołów wschodnich: Kościół Prawosławny i Bizantyjsko-Ukraiński (Grecko-Katolicki).
  • Góry północnej Słowacji

Prelekcje:

 • Historia regionu – od wieków średnich po współczesność.
 • Zabytki w regionie.
 • Architektura obronna – zamki, twierdze, bunkry i inne umocnienia obronne.

Wydawnictwa i publikacje

poświęcone kulturze materialnej i duchowej Łemków i Bojków, cerkwiom prawosławnym i greckokatolickim, stosunkom polsko-ukraińskim, historyczne – architektura obronna, oraz przygodom dobrego wojaka Szwejka w Galicji.

tel. 13 463 23 61
kom. 605 588 446
e-mail: ihor@małpawp.pl