Roman Frodyma

 • przewodnik beskidzki kl. I na wszystkie obszary Beskidów (nr leg. 0180/2000)
 • pilot wycieczek (nr leg. 0520/2000)
 • honorowy przodownik GOT (nr leg. 689)
 • organizator turystyki PTTK (nr leg. 51/73)
 • znakarz górskich szlaków turystycznych (nr leg. 398)
 • przewodnik Bieszczadzkiego Parku Narodowego (nr leg. 22)
 • członek Towarzystwa Karpackiego (nr leg. 36)
 • opiekun miejsc pamięci narodowej (nr leg. 88)
 • przodownik turystyki górskiej na Beskidy Wschodnie i Zachodnie (nr leg. 4166)
 • przodownik turystyki pieszej na obszar Małopolski Południowej (nr leg. 3609)
 • członek PTTK od 1963. roku (nr leg. 392537)
 • przewodnik PTTK od 1973. roku

wycieczki:

 • wycieczki krajoznawcze wszystkimi trasami komunikacyjnymi w Południowo-Wschodniej Polsce,
 • galicyjskie pola bitew (szlak cmentarzy wojennych I wojny światowej)- rejony Bochnia, Limanowa, Tarnów, Jasło, Gorlice, Jarosław, Lubaczów, Przemyśl,
 • szlak bojowy Legionów Polskich marszałka Józefa Piłsudskiego w Karpatach – Nowy Sącz, Marcinkowice, Limanowa, Łowczówek, Rajbrot,
 • szlakiem walk konfederatów barskich w Beskidzie Niskim,
 • szlakiem drewnianej architektury cerkiewnej w Beskidzie Niskim, Beskidzie Sądeckim, Pogórzu i Bieszczadach,
 • szlakiem Ignacego Łukasiewicza i przemysłu naftowego – Węglówka, Krosno, Zręcin, Chorkówka, Bóbrka, Kobylanka, Gorlice 

prelekcje:

 • Prelekcje z przeźroczami na w/w tematy,
 • Szlaki znakowane i ścieżki przyrodnicze Magurskiego Parku Narodowego,
 • Szlak Operacji Preszowsko-Dukielskiej -Nowosielce, Krosno, Dukla, “Dolina Śmierci” Wzgórze 534 “Krwawe”, Chyrowa, Przełęcz Dukielska, Kapiśova, “Słowacka Dolina Śmierci”, Świdnik,
 • Fortyfikacje II w.ś. Stępina-Strzyżów,
 • Zabytkowe Kościoły Drewniane – Sękowa, Binarowa, Lubla, Gogołów, Brzeziny

 
Konsultacja krajoznawcza treści map turystycznych, wydawnictw promocyjnych

tel. 661 973 142

e-mail: fred_46@tlen.pl