Stanisław Orłowski

mgr historii, emerytowany nauczyciel

 • instruktor przewodnictwa PTTK (nr leg. 1104)
 • przewodnik beskidzki kl. I na wszystkie obszary Beskidów (nr leg. 0002/2000)
 • przewodnik terenowy kl. I na obszar byłego woj. rzeszowskiego w granicach z 1974r. (nr leg. 0003/2000)
 • przodownik turystyki górskiej na obszar Beskidów Wschodnich (nr leg. 4715)
 • przodownik turystyki pieszej na obszar Małopolski Południowej (nr leg. 6087)
 • przewodnik Bieszczadzkiego Parku Narodowego (nr leg. 83/03)
 • znakarz górskich szlaków turystycznych (nr leg. 222)
 • przewodnik po Muzeum Historycznym w Sanoku
 • „złoty laur przewodnicki“ w Krajowym Konkursie Krasomówczym Przewodników PTTK w Golubiu Dobrzyniu w 1978 r.
 • przewodnik Magurskiego Parku Narodowego (nr leg. 54/13)
 • członek PTTK od 1970. roku (nr leg. 083443)
 • przewodnik PTTK od 1973. roku

wycieczki:

 • krajoznawcze wszystkimi trasami komunikacyjnymi w Południowo-Wschodniej Polsce,
 • piesze szlakami pieszymi i spacerowymi w Bieszczadach i na Pogórzu Karpackim,
 • piesze po połoninach BdPN i ścieżkach przyrodniczych Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Bieszczadzkie”,
 • tematyczne dla młodzieży szkolnej i kolonii letnich (wg. uzgodnień),
 • tematyczne „Śladami sławnych piór”, „Śladami bieszczadzkich zbójników” itp.,
 • szlakami drewnianej architektury sakralnej w Bieszczadach, w Beskidzie Niskim i na Pogórzu Karpackim np. w Parku Krajobrazowym Gór Słonnych, w Parku Krajobrazowym Pogórza Przemyskiego, w Czarnorzecko-Strzyżowskim Parku Krajobrazowym itp.
 • szlakami zabytków architektury po Pogórzu Karpackim,
 • szlakiem Sanktuariów Matki Bożej i miejsc kultu religijnego w diecezji przemyskiej,
 • szlakiem galerii i pracowni artystów bieszczadzkich,
 • do rezerwatu „Prządki” i Zamku Kamieniec w Czarnorzecko-Strzyżowskim Parku Krajobrazowym,
 • do beskidzkich zdrojów, hut szkła, skansenu naftowego i zabytkowego Krosna,
 • na Pogórze Przemyskie, m. in. do przemyskiego grodu i zamku w Krasiczynie,
 • trasami opisanymi we własnych przewodnikach,
 • do źródeł termalnych w Sarospatak na Węgrzech przez Słowację Wschodnią (Radoszyce – Medzilaborce – Humenne – Michałowce – Trebiszów)
 • do zabytkowego Bardejowa i uzdrowiska Bardejowskie Kupele przez Przełęcz Dukielską i Dolinę Śmierci
 • wokół Vyhorlatu i jezior Zemplińska Sirava oraz Mała i Wielka Domasa
 • szlakiem drewnianej architektury sakralnej po górnym Szariszu (okolice Svidnika i Bardejowa)
 • Szlakiem winnym z Bieszczadów do Bardiowa, Preszowa i Koszyc na Słowacji,
 • Szlakiem winnym do Vinniczek w region tokajski i do źródeł termalnych w Sarospatak na Węgrzech (Radoszyce – Medzilaborce – Humenne – Michałowce – Trebiszów – Viniczki – Satoraljauhely – Sarospatak – Tokaj),
 • Szlakiem winnym z Bieszczadów do Vinnego, nad Viniańskie Jezioro oraz nad Jezioro Zemplińska Sirava,
 • Szlakiem zamków po Ondawskiej Verchovynie (Wzgórza nad Ondawą, pałac w Humennem, zamki Jasenov, Brekov, Cicava)
 • do parku narodowego “Połoniny” i na Vyhorlat,

prelekcje z przeźroczami:

 • Skarby kultury duchowej i miejsca kultu religijnego w Archidiecezji Przemyskiej
 • Atrakcyjne trasy turystyczne w polskich Beskidach Wschodnich i na Pogórzu Karpat,
 • Propozycje wycieczek pieszych w Bieszczadzkim Parku Narodowym i jego otulinie,
 • Na ścieżkach przyrodniczych i trasach spacerowych Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Bieszczadzkie” (Nadleśnictwa Baligród, Cisna, Lutowiska, Stuposiany),
 • Na trasach komunikacyjnych i ścieżkach przyrodniczych Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Birczańskie” (Nadleśnictwo Bircza),
 • Na pieszych trasach spacerowych nad bieszczadzkimi jeziorami (44 wycieczki),
 • Szlakiem winnym z Rzeszowa do Bardiowa, Preszowa i Koszyc na Słowacji,
 • Szlakiem winnym od winnic Podkarpackich przez Słowację Wsch. do winnic Tokaju,
 • Podnoszenie jakości usług turystycznych i przewodnickich,
 • Poznajemy mieszkańców bieszczadzkiej puszczy (ciekawostki o zwierzętach dla dzieci),
 • W galeriach i pracowniach bieszczadzkich artystów.

inne:

 • tworzenie lokalnego i regionalnego produktu turystycznego (certyfikat),
 • podnoszenie jakości w turystyce (certyfikat)
 • konsultacja krajoznawcza treści map turystycznych, wydawnictw promocyjnych,
 • duża baza zdjęć z terenu Polski płd-wsch., prywatny punkt „it”.

więcej…

tel. 13 46 18 217

kom. 693 126 381

e-mail: karpaty@karpaty.pro