Zygmunt Cebula

nauczyciel – mgr techniki, kier. Regionalnej Pracowni Krajoznawczej PTTK w Rzeszowie

 • przewodnik beskidzki kl. III na obszar Beskidów Wschodnich (nr leg. 0068/2000)
 • przewodnik terenowy kl. II na obszar byłego woj. rzeszowskiego w granicach z 1974r. (nr leg. 0065/2000)
 • pilot wycieczek (nr leg. 0220/2000)
 • przewodnik Bieszczadzkiego Parku Narodowego (nr leg. 66/03)
 • przewodnik Gorczańskiego Parku Narodowego (nr leg. 9/2002)
 • przodownik turystyki pieszej (nr leg. 3607)
 • Zasłużony Instruktor Krajoznawstwa PTTK (nr leg. 111/2/2001)
 • finalista konkursu krasomówczego przewodników PTTK w Golubiu-Dobrzyniu 1980
 • Przewodnik po Podziemnej Trasie Turystycznej w Rzeszowie
 • członek PTTK od 1973. roku (nr leg. 074785)
 • przewodnik PTTK od 1974. roku

wycieczki:

 • pilotaż wycieczek krajowych,
 • oprowadzanie wycieczek szkolnych po wszystkich trasach krajoznawczych Podkarpacia,
 • oprowadzanie wycieczek pieszych i autokarowych po terenie uprawnień,
 • wycieczki specjalistyczne dla kadr turystycznych po Rzeszowie i woj. Podkarpackim,
 • obsługa przewodnicka imprez z udziałem osób niepełnosprawnych (certyfikat)

Prelekcje:

 • Obiekty krajoznawcze i przyrodnicze woj. Podkarpackiego,
 • Style architektoniczne w zabytkach woj. Podkarpackiego,
 • Metodyka przewodnictwa

el. 17 856 58 26

kom. 728 311 573

e-mail: cezylant@gmail.com