Edward Marszałek

Marszałek Edward

 • przewodnik beskidzki kl. III na obszar Beskidów Wschodnich od 1989 r.
 • ratownik Grupy Bieszczadzkiej GOPR od 1986 r.
 • członek PTTK od 1977. roku (nr leg. SB 694130)
 • wycieczki przyrodnicze w małych grupach po ścieżkach edukacyjnych
 • prezentacje na temat przyrody Karpat polskich i dziedzictwa kulturowego w lasach

Publikacje

Książki:

 • Marszałek E., Leśne opowieści z Beskidu, Krosno: Apla, 2002.
 • Marszałek E., W Beskidzie. Przyroda, Rzeszów: Oficyna Libri Ressovienses, 2002.
 • Marszałek E., Z karpackich lasów, Krosno: Apla, 2003.
 • Marszałek E., Ballady o drzewach, Rzeszów: RS Druk, 2004.
 • Z dziejów rymanowskiego lasu, red. Marszałek E., Krosno: Ruthenus, 2004.
 • Marszałek E., Skarby podkarpackich lasów, Krosno: Ruthenus, 2005.
 • Wołanie z połonin, red. Marszałek E., Krosno: Ruthenus, 2006.
 • Marszałek E., Łowy na Bieszczadzie, Krosno: Ruthenus, 2007.
 • Marszałek E., W lasach Podkarpacia (tekst i zdjęcia do albumu), Rzeszów: RS Druk, 2007.
 • Marszałek E., W rysich ostępach, Krosno: Ruthenus, 2008.
 • Marszałek E., Perzanowski K., Żubr przywrócony górom, Rzeszów: RS Druk, 2008.
 • Marszałek E., Leśne ślady wiary, Krosno: Ruthenus, 2008.
 • Marszałek E., Lasy Polski – album (tekst), Warszawa: Multico, 2008.
 • Niezapominajki z polskiej bajki, red. Marszałek E., Krosno: Ruthenus, 2009.
 • Marszałek E., Od siekiery, czyli wstęp do toporologii, Krosno: Ruthenus , 2009.
 • Marszałek E., Las pełen zwierza, Krosno: Ruthenus, 2009.
 • Marszałek E., Gmina Baligród. Dziedzictwo przyrodniczo – kulturowe (tekst), Krosno: Ruthenus, 2010.
 • Marszałek E., Podkarpackie ballady o drzewach, Rzeszów: RS Druk, 2010.
 • Marszałek E., Perzanowski K., Powrót żubra w Karpaty: RDLP Krosno, 2012
 • Marszałek E., Z dziejów leśnictwa na Podkarpaciu. Krosno: Ruthenus, 2013.

Referaty i artykuły w pracach zbiorowych i materiałach pokonferencyjnych:

 • Gonera M., Marszałek E., Zator A., Nowy pomnik przyrody nieożywionej w Beskidzie Niskim, ”Chrońmy przyrodę ojczystą”, R. LVIII (58), z. 4/ 2002, s. 117 – 120.
 • Marszałek E., Podziemne życie lasu w Beskidzie Niskim i na Pogórzu, [w:] Las w kulturze polskiej, t. II, pod red. W. Łysiaka, Poznań 2002, s. 645-653.
 • Marszałek E. Referat nt. „Turystyka w rezerwatach przyrody na terenie Nadleśnictwa Dukla”. Konferencja „Jaka turystyka w rezerwatach” organizator: Uniwersytet Rzeszowski. Rzeszów 19-20 maja 2003 r.
 • Marszałek E., Mleczek T., – Nietoperze w sztolniach Pogórza Dynowskiego. Referat przygotowany wspólnie z Tomaszem Mleczkiem na Międzynarodowe Seminarium „Nietoperze Karpat” Kraków 28-29 listopada 2003 r (Muzeum Przyrodnicze PAN), organizator: Międzynarodowe Centrum Informacji Chiropterologicznej ISEZ PAN.
 • Marszałek E., „Leśne życie Łemka” – o związkach z lasem grupy etnicznej Łemków,[w:] Las w kulturze polskiej, t. III, pod red. W. Łysiaka, Poznań 2004, s.511 – 521.
 • Marszałek E., Kulturowe aspekty suchej destylacji drewna w przeszłości i obecnie, [w:] Las w kulturze polskiej, t. IV, pod red. W. Łysiaka, Poznań 2006, s.543 – 551.
 • Marszałek E., Z nurtem karpackich rzek, czyli kulturowe aspekty spławu drewna w górach, [w:] Las w kulturze polskiej, t. V, pod red. W. Łysiaka, Poznań 2007, s.417- 424.
 • Marszałek E., Kapliczki – leśne ślady wiary, [w:] Ecclesiae patriae et homini serviens. Księga pamiątkowa dedykowana księdzu biskupowi Kazimierzowi Górnemu z okazji 70. rocznicy urodzin oraz piętnastolecia posługi pasterskiej w Kościele Rzeszowskim, t. I, red. bp E. Białogłowski, ks. A. Garbacz, s. H. Janicka, ks. M. Trawka, ks. S. Zych, Rzeszów 2007, s.311-328.
 • Marszałek E., Dęby Papieskie na terenie diecezji rzeszowskiej, [w:] Ecclesiae patriae et homini serviens. Księga pamiątkowa dedykowana księdzu biskupowi Kazimierzowi Górnemu z okazji 70. rocznicy urodzin oraz piętnastolecia posługi pasterskiej w Kościele Rzeszowskim, t. I, red. bp E. Białogłowski, ks. A. Garbacz, s. H. Janicka, ks. M. Trawka, ks. S. Zych, Rzeszów 2007, s. 329-340.
 • Marszałek E., Turystyka przyrodnicza, [w:] Las to nie tylko drewno, red. P. Staniszewski, Warszawa 2007, s. 47 – 56.
 • Marszałek E., Rezerwaty przyrody jako element oferty turystycznej i edukacyjnej Lasów Państwowych w województwie podkarpackim, [w:] Turystyka w obszarach Natura 2000, red. Z. Wnuk, M. Ziaja, Rzeszów 2007, s. 261 – 273.
 • Grzywacz A., Marszałek E., Prawne aspekty ochrony przyrody w ekosystemach leśnych, [w:] Zarządzanie ochroną przyrody w lasach, pod red. K. Kannenberga, H. Szramki, Tuchola 2007, s. 10-25.
 • Marszałek E., Uratowana z pożaru, czyli kronika ośrodka hodowli żubrów w Nadleśnictwie Stuposiany, [w:] IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Żubr w sieci „Natura 2000”. Cisna,15 – 16 września 2008. Streszczenia referatów, s. 36 – 37.
 • Marszałek E., Problemy wartościowania kosztów ochrony przyrody w lasach, [w:] Zasoby przyrodnicze polskich lasów, red. A. Grzywacz, Cedzyna k. Kielc 2008,s. 131 – 141.
 • Marszałek E., Kronika ośrodka hodowli żubrów w Nadleśnictwie Stuposiany, [w:] Żubr i jego ochrona. Biuletyn / European Bison Conservation. Newsletter, red. W.Olech, vol 1 (2008), Warszawa 2008, s.105 – 109.
 • Marszałek E., Leśne poezje Wincentego Pola, [w:] Las w kulturze polskiej, t. VI, pod red. W. Łysiaka, Poznań 2009, s. 205 – 211.
 • Marszałek E., „Rok Żubra w Bieszczadach” – kampania promocyjna Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, [w:] Public relations – „sztuka uwodzenia” w edukacji przyrodniczo – leśnej, red. D. Anderwald, Stud. i Mat. CELP, Rogów, 1 (20) / 2009, s.186 – 191.
 • Marszałek E., Leśne pasje Wincentego Pola, [w:] Wincentego Pola bieszczadzkie ścieżki, red. T. Szewczyk, A. Szczerbicki, Lesko 2009, s.181 – 192.
 • Marszałek E., Leśne ślady wiary, „Magury ’09. Rocznik krajoznawczy poświęcony Beskidowi Niskiemu i Pogórzom”, nr 1/ 2009.
 • Marszałek E. Kulturowa i społeczna rola lasów i leśnictwa w Bieszczadach. [w:] Leśnictwo Bieszczadów wczoraj, dziś, jutro. Sesja naukowa Polskiego Towarzystwa Leśnego. Polańczyk 2010. s.191-208.
 • Balwierczak E., Marszałek E., Ekonomiczne konsekwencje konserwatorskiej ochrony przyrody w lasach RDLP w Krośnie, [w:] Zimowa Szkoła Leśna przy Instytucie Badawczym Leśnictwa. II sesja. Problemy ochrony przyrody w lasach. Streszczenia referatów i doniesień, Sękocin Stary 2010, s. 29 – 30.
 • Kucharzyk S., Marszałek E. Lasy Bieszczadów po II wojnie światowej. [w:] Leśnictwo Bieszczadów wczoraj, dziś, jutro. Sesja naukowa Polskiego Towarzystwa Leśnego. Polańczyk 2010. s.107-136.
 • Marszałek E. Dom rodzinny, dzieciństwo i młodość Adama Loreta. [w:] Adam Loret. Pierwszy dyrektor naczelny Lasów Państwowych pod red. A. Grzywacza. Warszawa 2010, s. 61-66.
 • Marszałek E. Elżbiety Dzikowskiej leśne wędrówki. Studia i Materiały Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie. 2011. Zeszyt 10. s.81-90.

Publikacja ulotne:

 • Marszałek E., Public relations w działalności nadleśnictwa, Warszawa: Wydawnictwo Świat, 2006 (Biblioteczka leśniczego, zeszyt 238).
 • Marszałek E., Turystyka i rekreacja leśna. Do lasu po zdrowie i wypoczynek (tekst), Warszawa: Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, 2010.

Publikacje prasowe:

 • około 400 artykułów o charakterze popularnym w prasie przyrodniczej i leśnej.

kom. 600 972 096

e-mail: edmarsz@wp.pl