Kronika

DATA

WYDARZENIE

06 III 2003

Zebranie założycielskie stowarzyszenia w sali herbowej Urzędu Miasta w Sanoku

18 VII 2003

Wpisanie stowarzyszenia do krajowego rejestru sądowego KRS 0000168122

08 VIII 2003

I Walny zjazd stowarzyszenia i wybory władz

28 VIII 2003

Uzyskanie REGON-u i NIP-u, założenie konta w BS w Sanoku

28 IX 2003

Wycieczka szkoleniowa „Po Pogórzu Bukowskim” prowadzona przez kol. Grażynę Chytłę i przyjęcie koleżanki Grażyny na członkinię zwyczajną naszego Stowarzyszenia.

12-14 X 2003

Udział kol. Stanisława Orłowskiego (prezesa) i Andrzeja Radwańskiego (V-ce prezesa) w konferencji polsko-słowackiej w Bardiowie i nawiązanie współpracy z biurami turystycznymi „kraju preszowskiego”.

23 X 2003

Seminarium szkoleniowe: Tworzenie lokalnego i regionalnego produktu turystycznego – mgr Piotr Słaby, Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna w Rzeszowie.

8 XI 2003

Religie regionu: obrządek prawosławny i bizantyjsko-ukraiński: wycieczka szkoleniowa „Szlakiem ikon doliną rzeki Osławy” na trasie: Sanok – Zagórz – Poraż – Morochów (wykład ks. mgr Juliana Felenczaka o obrządku prawosławnym w Beskidach) – Szczawne – Rzepedź – Komańcza Letnisko (metodyka oprowadzania wycieczek po klasztorze Sióstr Nazaretanek) – Komańcza (cerkiew unicka: wykład ks. mgr Andrzeja Żurawia o dziejach kościoła unickiego i obrządku bizantyjsko-ukraińskim).

4 XII 2003

Religie regionu – w gościnie u braci zielonoświątkowców: wykłady pastorów Tadeusza Krzoka – prezbitera naczelnego Współnoty Zielonoświątkowej i pastora z Woli Piotrowej nt. „Kościół Zielonoświątkowy w regionie i w Polsce”

8 I 2004

Religie regionu – w gościnie u braci adwentystów: wykład pastora dr. nauk med Jacka Mattera nt. „Kościół Zielonoświątkowy w regionie” w Zborze Adwentystów Dnia Siódmego w Sanoku, ul. Św. Jana.

22 I 2004

Religie regionu: „Dzieje kościoła rzymsko-katolickiego w diecezji przemyskiej obrządku łacińskiego” – ks. prof. dr Andrzej Skiba (wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sanoku i Seminarium Duchownego w Przemyślu).

6 II 2004

Spotkanie członków Stowarzyszenia w Domkach Wczasowych „Szept” w Orelcu; opracowywanie lokalnych produktów turystycznych i konsultacja nowej mapy „Compass”.

3 III 2004

Lesko – Herbaciarnia Biesy i Czady – spotkanie szkoleniowe z Przemysławem Ołdakowskim, Dyrektorem Fundacji Bieszczadzkiej Partnerstwo dla Środowiska nt. fundacji i jej celów oraz sieci szlaków rowerowych na obszarach przygranicznych Polski, Słowacji i Ukrainy.

12 III 2004

Krosno – udział w Targach Turystycznych i zaprezentowanie stanowiska stowarzyszenia nt. ekstremalnych rajdów samochodami terenowymi na obszarach leśnych i chronionych. Wystąpienia kol. Roberta Bańkosza nt. Motywów przyjazdu obcokrajowców w Bieszczady. Promocja Stowarzyszenia i nawiązanie bliższej współpracy z Dyrektorem Agencji Rozwoju Regionalnego w Svidniku.

20 III 2004

Myczkowce – seminarium nt. Rola promocji w rozwoju turystyki z udziałem przedstawicieli BPN, Urzędu Marszałkowskiego, samorządów lokalnych, organizatorów turystyki i przewodników. Promocja Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych KARPATY. Zaprezentowanie wyników badań ankietowych z 2003 r. „Co o nas mówią turyści?”

29 III 2004

Czudec – udział w konferencji nt: Regionalizm współczesny – jego znaczenie i rola w procesie wychowania młodego pokolenia. Podkarpackie jako „mała ojczyzna”. Wystąpienie kol. Zygmunta Cebuli nt. „Kanon krajoznawczy województwa podkarpackiego”.

2 IV 2004

Sanok – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa – 2 cykle wykładów szkoleniowych: – prof. dr hab. Zdzisław Budzyński – Pogranicze polsko-ruskie i jego wymiar historyczno-społeczny. – mgr Piotr Pelc – sędzia, przewodnik beskidzki – Obowiązki przewodnika turystycznego oraz jego odpowiedzialność karna i cywilna w świetle prawa.

2 IV 2004

Nadzwyczajne walne zebranie członków Stowarzyszenia i podjęcie uchwał zatwierdzająch bilans, sprawozdanie finansowe za rok 2003, stanowisko w sprawie ekstremalnych sportów samochodami terenowymi po obszarach leśnych i chronionych, logo stowarzyszenia, zmian w składzie Komisji Rewizyjnej, przystąpienia do PROT, LOT Bieszczady i Fundacji Bieszczadzkiej Partnerstwo dla Środowiska.

20 IV 2004

wyjazd szkoleniowy na Słowację i opisanie szlaku świątyń karpackich w okolicach Svidnika (120 km w Górnym Szariszu na Słowacji). Kol. Stanisław Orłowski i kol. Andrzej Niepołomski

24-25 IV 2004

wyjazd do Gdańska, promocja Sanoka, Bieszczadów i Stowarzyszenia przez kol. Stanisław Orłowski, Robert Bańkosz, Jacek Łeszega, Arek Komski, Leszek Tomaszkiewicz, Marianna Jara.

27 IV 2004

Lesko – udział w Forum Organizacji Pozarządowych Pogranicza nt. „Bieszczady – droga do międzynarodowego partnerstwa”, promocja Stowarzyszenia i nawiązanie współpracy ze Słowakami ze Sniny, koordynatorami projektu Zielony Rower na Słowacji. Kol. Stanisław Orłowski, Leszek Tomaszkiewicz, Wojciech Grzanecki.

3 V 2004

udział w uroczystej sesji Rady Miasta Sanoka i Rady Powiatu Sanockiego w zamku w Sanoku, nawiązanie kontaktów z przedstawicielami miast Medzilaborce i Kamieniec Podolski. Kol. Stanisław Orłowski, Marianna Jara.

16-17 VI 2004

udział w Międzynarodowej sesji skansenowskiej „W cieniu podkarpackich szybów…” w Ośrodku Wypoczynkowym „Połoniny” w Olszanicy, w Muzeum Przemysłu Naftowego w Bóbrce i w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku oraz uroczystym otwarciu nowego sektora naftowego w MBL w Sanoku.

25 VI 2004

rejs szkoleniowy stakiem spacerowym TRAMP po jeziorze solińskim „Z wizytą u bieszczadzkich pustelników”. Przekazanie letniego stroju dla przewodników (czerwone koszulki i czapeczki z logo stowarzyszenia). Uczestniczyli członkowie zwyczajni, wspierający, sympatycy, administratorzy portali internetowych www.ebieszczady.pl, www.ePodkarpacie.com i prasa „Super Nowości”.

19 VII 2004

udział przedstawicieli Zarządu Stowarzyszenia w pracach polsko-słowackiego zespołu d/s realizacji programu „Trwały i zrównoważony rozwój przygranicznego regionu Saok – Medzilaborce przez turystykę”.

30-31 VII 2004

udział przewodników w Jarmarku Turystycznym w Ustrzykach Dolnych.

24 VIII 2004

4 członkowie Stowarzyszenia objechali północną część Województwa Preszowskiego na Słowacji przygotowując trasy wycieczkowe do opracowania.

15 IX 2004

nasi przedstawiciele – korzystając z zaproszenia Wojewody Podkarpackiego – uczestniczyli w prezentacji Województwa Zlińskiego w Republice Czeskiej zorganizowanej w Sali Kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.

18 IX 2004

przedstawiciele Stowarzyszenia – na zaproszenie Wojewody Podkarpackiego i Marszałka Województwa Podkarpackiego – uczestniczyli w spotkaniu plenerowym III Dzień Dobrosąsiedztwa Łubnia – Wołosate zorganizowanym na granicy polsko-ukraińskiej w Wołosatem. Podczas tego spotkania nawiązaliśmy kontakty z przedstawicielami organizacji turystycznych w Użgorodzie.

14 – 15 X 2004

przedstawiciele Stowarzyszenia – na zaproszenie Regionalnej Agencji Rozwoju Regionalnego w Svidniku – uczestniczyli w Międzynarodowej Konferencji nt. „Rozwój ruchu turystycznego na pograniczu polsko – słowackim” , która odbywała się w Muzeum Kultury Ukraińsko-Rusińskiej w Svidniku oraz w Skansenie w Svidniku na Słowacji.

V – XI 2004

niektórzy koledzy przewodnicy zaangażowali się w badania ankietowe „Bieszczady w opinii turystów”, które pozwoliły nam po raz kolejny na opracowanie „Co o nas mówią turyści”, udostępnione samorządom lokalnym i przedstawicielom Samorządu Województwa Podkarpackiego. Według opinii specjalistów, zbieranie tego typu opinii jest bardzo cenne dla władz i powinno ułatwiać podejmowanie strategicznych decyzji przy planowaniu strategii rozwoju poszczególnych jednostek administracyjnych.

8 I 2005

opłatek przewodnicki w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym „Caritas” w Myczkowcach z udziałem Pana Jana Komornickiego, dyrektora Bieszczadzkiego Parku Narodowego, Pana Wojomira Wojciechowskiego – emerytowanego dyrektora BdPN i Pana Grzegorza Sitko, pracownika Ośrodka Informacyjnego BdPN w Lutowiskach.

28 II 2005

szkolenie przewodnickie „Wykorzystanie GPS w praktyce przewodnickiej” – mgr Andrzej Czech, instruktor ratownictwa GOPR.

10 III 2005

Walne Zebranie Sprawozdawcze Stowarzyszenia w Sanoku za rok 2004.

17 III 2005

praca w jury Komisji Konkursowej na Targach Turystycznych w Krośnie.

31 III 2005

spotkanie w Ośrodku „Caritas” w Myczkowcach z delegacją słowacką z Małej Domašy w celu omówienia zadań projektu polsko-słowackiego „Wiosna Ekoludków”.

5-6 V 2005

udział w polsko-ukraińskim szkoleniu „Agroturystyka, a rozwój lokalny” oraz „Turystyka na terenach wiejskich” w Dźwiniaczu Dolnym.

10 V 2005

udział w konferencji „Produkty tradycyjne i regionalne szansą rozwoju obszarów wiejskich” w Boguchwale.

18 V 2005

udział w „II spotkaniu bieszczadników” w Polańczyku.

19 VI 2005

Walne Zebranie Stowarzyszenia w Ośrodku „Caritas” w Myczkowcach mające na celu opracowanie programu promocji regionu na rok 2005.

321 VI 2005

udział w promocji albumu Pawła Kusala „Zapomniane Bieszczady” w herbaciarni „Biesy i Czady” w Lesku.

30 VI 2005

udział w polsko-ukraińskiej konferencji: „Rola CIT-ów w Karpackim Systemie Informacyjnym” w Ustrzykach Dolnych.

30 VI 2005

spotkanie z Panem Bogusławem Pleskaczem, właścicielem Agencji Turystycznej EKO-KARPATY w Ustjanowej Górnej.

2 VII 2005

wycieczka szkoleniowa na Słowację Wschodnią i Północne Węgry (trasa: Lesko – Radoszyce – Palota – Medzilaborce – Krasny Bród – Humenne – zamek Brekov – Michalovce – Hriadki – Trebišov – Velato – Sátoraljaújhely – Sárospatak (zwiedzanie miasta, pobyt na basenach termalnych) – Hriadki – Vranov nad Toplou – zamek Cicava – Humenne – Medzilaborce – Radoszyce – Komańcza – Zagórz – Lesko.

12 VII 2005

udział w wyjeździe studyjnym do Małej Domašy, nawiązanie współpracy z władzami samorządowymi gminy nt. informacji o trasie turystycznej w tej gminie i walorów turystyczno-wypoczynkowych sztucznych jezior Mała i Wielka Domaša.

28 – 29 VII 2005

udział w Międzynarodowym Seminarium „Rola turystyki i kultury w rozwoju gospodarczym regionu” w Ustrzykach Dolnych.

29 VII 2005

obsługa wyjazdu studyjnego na trasie: „Szlakiem zabytków po Pogórzu Bieszczadów” z włączeniem miasta Sanoka.

1 VIII 2005

wyjazd szkoleniowy do Sátoraljaújhely i Sárospatak na Węgrzech w celu opisania zabytków tych miast.

7 VIII 2005

udział w Festynie Ludowym w Święto Chleba w Dźwiniaczu Dolnym.

10 VIII 2005

wyjazd nad Jeziora Mała i wielka Domaša w celu rozmów ze starostą gminy Mała Domaša i opisania trasy: Svidnik – Mała Domaša.

21 VIII 2005

udział w III Bieszczadzkiej Biesiadzie Literackiej poświęconej pamięci Jerzego Harasymowicza i wygłoszenie wykładu inauguracyjnego „Pisarze w Bieszczadach i o Bieszczadach”.

22 – 23 VIII 2005

udział w Wielkim Pikniku Ekologicznym w Myczkowcach realizowanym w ramach projektu „Polsko-Słowacka wioska ekoludków” w ramach współpracy przygranicznej PHARE dla dzieci z gmin: Solina – Olszanica i Mała Domaša.

12 – 13 IX 2005

udział w warsztatach szkoleniowych „System monitorowania pobytu turystów” w Ustrzykach Dolnych.

13 IX 2005

spotkanie z Panem Bogusławem Pleskaczem, właścicielem biura turystycznego Eko-Karpaty w Ustjanowej poświęcone współpracy w zakresie promocji regionu i obsługi ruchu turystycznego.

IX 2005

CIT w Ustrzykach Dolnych – Jacek Łeszega, wydaje publikacje regionalne pt: „Legendy bojkowskie” oraz „Potrawy Bieszczadzkie” – autor tekstu Robert Bańkosz.

3-5 X 2005

szkolenie uczniów Gimnazjum w Uhercach Mineralnych na ambasadorów „Kotliny Uherczańskiej”.

XI 2005

opracowanie programu szkolenia dla kandydatów na przewodników beskidzkich dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie i złożenie dokumentów u Wojewody Podkarpackiego.

3 XII 2005

I zebranie organizacyjne dla kandydatów na przewodników beskidzkich – uczestniczących w kursie organizowanym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Krośnie.

7 XII 2005

zostały wykonane emblematy haftowane Stowarzyszenia do naszycia na lewym rękawie oraz emblematy haftowane przewodnik beskidzki do naszycia z przodu po lewej stronie kurtki przez Firmę Botaks z Michałowic. Koszt wykonania pokryli członkowie zwyczajni i wspierający we własnym zakresie.

8 – 9 XII 2005

udział w międzynarodowej konferencji organizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Myczkowcach z udziałem przedsiębiorców Polski, Słowacji i Ukrainy nt. „Promocji i sprzedaży ofert hotelowych przez biura podróży i tour-operatorów”.

XII 2005

zespół „Widymo” zdobył drugą nagrodę na największym w Polsce festiwalu folkowym w Lublinie (na przeszło trzysta zgłoszonych zespołów z całej Polski).

10 XII 2005

Walne Nadzwyczajne Zebranie Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych „Karpaty” w Sanoku zwołane w sprawie zatwierdzenia programów samokształcenia kierowanego na podwyższenie uprawnień przewodnickich na klasę II na obszar Beskidów Wschodnich i na klasę I na wszystkie obszary Beskidów. Projekt utworzenia komisji naukowej przy SPTK, do spraw gromadzenia i publikowania materiałów dotyczących regionu.

14 XII 2005

spotkanie gestorów turystyki gminy Baligród poświęcone możliwościom zwiększenia i dalszego rozwoju ruchu turystycznego w tej gminie.

15 XII 2005

zgłoszenie – na wniosek Dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie – wniosku o powołanie egzaminatorów do Komisji Egzaminacyjnej dla Przewodników turystycznych.

18 XII 2005

złożenie wniosku o akceptację programu samokształcenia kierowanego na klasę II na obszar Beskidów Wschodnich u Wojewody Podkarpackiego.

19 XII 2005

udział w konferencji naukowej nt. „Powiat sanocki w latach 1944 – 1956”organizowanej w Sanoku przez Instytut Pamięci Narodowej w Rzeszowie i Muzeum Historyczne w Sanoku.

15 I 2006

Spotkanie opłatkowe z dyrektorem Bieszczadzkiego Parku Narodowego Janem Komornickim, pracownikami Parku i przewodnikami w ośrodku Caritas w Myczkowcach.

5 II 2006

Walne zebranie Stowarzyszenia w Hotelu „Sanvit” w Sanoku i wybory nowych władz Stowarzyszenia po minionej kadencji.

15 II 2006

Organizacja Zespołu Redakcyjnego do wydawania własnego wydawnictwa Stowarzyszenia. Przygotowanie pisma do członków Stowarzyszenia zapraszające chętnych do pracy w Zespole Redakcyjnym własnego wydawnictwa turystyczno-krajoznawczego i prośba o zaproponowanie jego nazwy.

17 II 2006

udział w cyklicznych spotkaniach „Wspólne dziedzictwo kulturowe – granica nie musi dzielić” z dr Larisą Hołowata, z-cą dyrektora d/s naukowych Lwowskiej Biblioteki Naukowej im. Stefanyka nt. „Zbiory Biblioteki Naukowej we Lwowie” oraz Wiesławem Filipczykiem, kierownikiem Oddziału Wawelskiego Archiwum Państwowego w Krakowie nt. „Kolekcja „Teki Schneidera” i jej znaczenie dla badań regionalnych”.

18 II 2006

wycieczka szkoleniowa na Pogórze Przemyskie na trasie: Lesko – Sanok – Bircza – Krasiczyn – Przemyśl (zwiedzanie zabytków miasta i jego osobliwości) – wybrane forty twierdzy przemyskiej – spotkanie z przewodnikami w przemyskim Oddziale PTTK – powrót przez Tyrawę Wołoską do Leska.

23 II 2006

Seminarium Dendrologiczne w restauracji „Olimp” nt. „Parki i ogrody na terenie Ziemi Sanockiej” przygotowane przez naszego członka wspierającego, ogrodnika miasta Sanoka mgr Piotra Kutiaka, V-ce Prezesa Zarządu Regionu LOP.

24 II 2006

udział w konferencji Fundacji Bieszczadzkiej „Partnerstwo dla Środowiska” w Bieszczadzkim Domu Kultury w Lesku prezentującej założenia programu pilotażowego „Lider+” i przystąpienie w roli partnera do Fundacji Bieszczadzkiej.

4 III 2006

wycieczka szkoleniowa w Doły Jasielsko-Sanockie (część wschodnia) oraz na Pogórze Dynowskie na trasie: Lesko – Sanok – Besko – Krosno (zwiedzanie miasta) – przejazd obwodnicą przez część Pogórza Dynowskiego: Krosno – Korczyna – Kombornia – Jabłonica Polska – Orzechówka – Jasienica Rosielna – Stara Wieś – Blizne – Lutcza – Krasna – Węgłówka – Odrzykoń – Krosno – Haczów – Wzdów – Jaćmierz – Strachocina – Czerteż – Sanok – Zagórz – Lesko.

19 III 2006

wycieczka szkoleniowa do Tarnowa (zwiedzanie miasta Tarnowa i jego zabytków oraz ważniejszych obiektów na trasie) prowadzona przez Romana Frodymę.

4 IV 2006

udział w warsztatach „Budowanie koalicji na rzecz zrównoważonego rozwoju Karpat” organizowanych przez ZG LOP (RIG Sanok): „Budowanie grup partnerskich i ich funkcjonowanie”, „Możliwości finansowania projektów”.

8 IV 2006

wycieczka szkoleniowa „Poznajemy Beskid Dukielski” na trasie: Lesko – Rymanów – Bałucianka – Szklary – Daliowa – Jaśliska – Zyndranowa – Zawadka Rymanowska – Trzciana – Dukla – Miejsce Piastowe – Iwonicz – Zdrój – Klimkówka – „Jaś Wędrowniczek” – Sanok – Lesko prowadzona przez Zygmunta Pelczara.

18 – 21 IV 2006

udział w warsztatach z udziałem Dyrektorów Ośrodków Zagranicznych POT w Czarnej i w Polańczyku nt „Propozycje skutecznej promocji Bieszczadów w świecie”.

22 IV 2006

wycieczka szkoleniowa w Beskid Niski i Magurski Park Narodowy na trasie: Lesko – Sanok – Miejsce Piastowe – Rogi – Wietrzno – Kobylany – Stary Żmigród – Nowy Żmigród – Skalnik – Góra Grzywacka (567 m) – Kąty – Przełęcz Hałbowska – Krempna (Muzeum Magurskiego Parku Narodowego) – Kotań – Świątkowa Mała i Wielka – Rozstajne – Wyszowadka – Grab – Ożenna – Przełęcz Beskid (590 m) nad Ożenną (cmentarz z I wojny św.) – Krempna – Polany – Chyrowa – Iwla – Dukla – Miejsce Piastowe – Lesko prowadzona przez Zbigniewa Leniowskiego.

6 – 7 V 2006

udział w Podkarpackim Jarmarku Turystycznym w Przemyślu inaugurującym sezon turystyczny z widowiskiem plenerowym” Bitwa o Przemyśl w 1941 r.” w wykonaniu Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Galicja”.

12 V 2006

udział w warsztatach „Przyszłość Karpat” organizowanych przez ZG LOP: „Koalicja na rzecz zrównoważonego rozwoju Karpat – od pomysłu do działania”, „Rozwój lokalny w oparciu o dziedzictwo kulturowe” (RiG Sanok) oraz w konferencji organizowanej przez Miejską Bibliotekę Publiczna w Sanoku „Jak mówić o polskim i ukraińskim dziedzictwie kulturowym we Lwowie i na Podkarpaciu”.

27 – 28 V 2006

wycieczka szkoleniowa na przygraniczne obszary Ukrainy: Ustrzyki Dolne – Chyrów – Stara Sól – Stary Sambor – Ławrów – Łopuszanka – Rozłucz – Turka – Przełęcz Użocka (852 m) – Rozłucz (nocleg) – Libuchora – doliną Stryja – Stryj – Rozchircze – Truskawiec – Borysław – Sambor – Chyrów – Krościenko – Ustrzyki Dolne.

12 VI 2006

udział w konferencji organizowanej przez ZG LOP nt. „Założenia strategii zrównoważonego rozwoju Karpat” w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie.

14 – 18 VI 2006

udział w Międzynarodowym Rajdzie Turystów Kolarzy Śladami dobrego wojaka Szwejka na trasie Humenne – Nowy Łupków – Sanok – Liskowate – Felsztyn – Krościenko – Ustrzyki Dolne i okolice organizowanego przez BTC w Ustrzykach Dolnych.

26 VI 2006

udział w konferencji „Turystyka instrumentem rozwoju pogranicza polsko-ukraińskiego” w Polańczyku organizowanej pod patronatem Władysława Ortyla, Wiceministra Rozwoju Regionalnego przez PROT w Rzeszowie i Stowarzyszenie „Pro Carpathia”.

8 VII 2006

udział w spotkaniu artystów bieszczadzkich w Herbaciarni „Biesy i Czady” w Lesku z okazji powołania grupy twórczej „Hordowina”.

17 VII 2006

udział w seminarium „Porozumienie stowarzyszeń na rzecz rozwoju Województwa Podkarpackiego” organizowanym przez PROT i Urząd Marszałkowski w Rzeszowie w celu udziału stowarzyszeń w opracowaniu „Strategii Rozwoju Turystyki w Województwie Podkarpackim”.

18 VII 2006

członkiem wspierającym Stowarzyszenia z rekomendacji Andrzeja Gąsiorowskiego został Roman Glapiak z Dźwiniacza, V-ce Prezes Stowarzyszenia Agroturystycznego „Bieszczady” GGG i Prezes Ustrzyckiego Stowarzyszenia Turystycznego „Bieszczady” w Ustrzykach Dolnych, organizator imprezy regionalnej „Święto chleba”.

25 VII 2006

uzyskanie decyzji Marszałka Województwa Podkarpackiego upoważniającej Stowarzyszenie do prowadzenia szkoleń dla kandydatów na przewodników górskich beskidzkich w zakresie podstawowym na klasę III na wszystkie obszary Beskidów oraz szkoleń uzupełniających na klasę II i I na wszystkie obszary Beskidów oraz szkoleń dla kandydatów na przewodników terenowych na obszar województwa podkarpackiego.

29 – 30 VII 2006

udział w Karpackim Jarmarku Artystycznym w Ustrzykach Dolnych na zaproszenie Jacka Łeszegi i UST w Ustrzykach D.

2 VIII 2006

udział w pracach zespołu Polskiej Agencji Rozwoju Turystyki nad „Strategią rozwoju turystyki w województwie podkarpackim” (Restauracja „Olimp” w Sanoku)

6 VIII 2006

udział w „Święcie chleba” u Romana Glapiaka w Dźwiniaczu.

27 VIII 2006

pierwsze spotkanie organizacyjne z kandydatami zainteresowanymi udziałem w planowanym kursie dla kandydatów na przewodników terenowych na obszar 3 powiatów bieszczadzkich (sanockiego, leskiego i bieszczadzkiego).

29 VIII 2006

udział w pracach nad nową „Strategią rozwoju turystyki w województwie podkarpackim” opracowywana przez PART (rest. Olimp w Sanoku).

8 IX 2006

udział w międzynarodowym seminarium szkoleniowo-warsztatowym „Park sportowo-rekreacyjny Stok Narciarski w kontekście rozwoju regionów przygranicznych. Turystyka aktywna. Organizowanym przez Przemyską Agencję Rozwoju Regionalnego w Przemyślu.

10 IX 2006

wycieczka szkoleniowa dla chętnych kandydatów na przewodników terenowych na dużą obwodnicę bieszczadzką (prowadzi Stanisław Orłowski).

18 IX 2006

udział w prezentacji „Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego” w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie opracowanej (m.in. przy współudziale członków SPT Karpaty) przez Polska Agencję Rozwoju Turystyki w Warszawie.

22 IX 2006

udział w wojewódzkich obchodach Światowego Dnia Turystyki w Lutowiskach i poznanie Ekomuzeum „Trzy Kultury”

23 IX 2006

wycieczka szkoleniowa dla chętnych kandydatów na przewodników terenowych na małą obwodnicę bieszczadzką – „Szlakiem zbytków po Pogórzu Bieszczadów” (prowadził Stanisław Orłowski).

24 IX 2006

wycieczka szkoleniowa dla chętnych kandydatów na przewodników terenowych: przejście piesze z Wołkowi przez Plisz – Wierchy do Polańczyka prowadzona przez Andrzeja Gąsiorowskiego.

25 – 26 IX 2006

udział reprezentacji SPT „Karpaty” w warsztatach szkoleniowych „Jakość usług turystycznych” w Iwoniczu – Zdroju organizowanych przez LOT „Beskid Niski” i Starostwo Krośnieńskie w Iwoniczu – Zdroju

27 IX 2006

udział w seminarium dla partnerów ukraińskich nt „Rola instytucji publicznych i organizacji społecznych w edukacji ekologicznej, ochronie przyrody i zabytków Bieszczadów oraz popularyzacja i organizacja bezpiecznej turystyki górskiej – polskie doświadczenia i pola współpracy organizowanym przez Stowarzyszenie Otryckie w Ośrodku Naukowo-Dydaktycznym BdPN w Ustrzykach Dolnych, w Lutowiskach i w Dwerniku.

29 IX – 1 X 2006

udział w warsztatach szkoleniowych nt. „Prezentacja założeń mechanizmu FBIL – Funduszu Grupy Partnerskiej „Zielone Bieszczady” w Bóbrce k. Soliny.

1 X 2006

odpust w Łopience – wycieczka szkoleniowa dla chętnych kandydatów na przewodników terenowych na trasie: Sanok – Lesko – Solina – Terka – Polanki – Łopienka – Sine Wiry – Polanki – Bukowiec – Polańczyk – Hoczew – Lesko – Sanok.

8 X 2006

wycieczka szkoleniowa dla chętnych kandydatów na przewodników terenowych – przejście piesze na trasie Solina – Myczkowce – Zwierzyń – Glinne – Lesko prowadzona przez Andrzeja Gąsiorowskiego.

20 X 2006

udział w I spotkaniu Wojewódzkiej Komisji Egzaminacyjnej dla przewodników górskich beskidzkich powołanej przez Marszałka Województwa Podkarpackiego. W skład tej komisji powołano 14 członków przewodników SPT „Karpaty” z najwyższymi klasami uprawnień i osiągnięciami w działalności przewodnickiej.

21 X 2006

wycieczka szkoleniowa dla chętnych kandydatów na przewodników terenowych „Szlakiem ikon w dolinie Osławy” prowadzona przez Roberta Bańkosza.

22 X 2006

wycieczka szkoleniowa dla chętnych kandydatów na przewodników terenowych „Szlakiem ikon w dolinie Sanu” prowadzona przez Roberta Bańkosza.

27 X 2006

udział w szkoleniu „System informacji turystycznej warunkiem skutecznej promocji regionu” organizowanym przez PROT w Rzeszowie i Burmistrza Miasta Sanoka.

28 X 2006

wycieczka szkoleniowa w „dolinę rzeki Białej” połączona ze zwiedzaniem Kamiannej, Krynicy, Muszyny i ważniejszych miejscowości na trasie prowadzona przez Romana Frodymę.

30 X 2006

podsumowanie przez kol. Jacka Łeszegę projektu ”Nasza ziemia obiecana” prowadzonego z UST „Bieszczady” „To co wspólne – to co różne” oraz otwarcie wystawy „Żydzi” w Ustrzyckim Domu Kultury.

9 – 10 XI 2006

udział w szkoleniu BTC w Ustrzykach Dolnych (Olimp).

21 – 22 XI 2006

udział przewodników w konferencji naukowej „Archeologia okresu nowożytnego w Karpatach polskich” w Muzeum Okręgowym w Krośnie za zaproszenie kol. Roberta Kubita.

30 X 2006

udział w pracach Zespołu Architektoniczno-Przyrodniczego w RIG w Sanoku nt. „Celów pracy zespołu”.

25 XI 2006

udział w sesji planowania strategicznego organizowanej przez Fundację Bieszczadzką w UM w Lesku

30 XI 2006

udział przewodników w wykładzie kol. Romana Frodymy „I Wojna światowa w Beskidach” w Muzeum Regionalnym w Krośnie”

12 XII 2006

udział w pracach Zespołu Architektoniczno-Przyrodniczego Fundacji Bieszczadzkiej nt. „Propozycji wzorów obiektów architektury regionalnej w Bieszczadach”.

13 XII 2006

udział w spotkaniu z alpinistą W. Jagiełłą w Zajeździe „Jaś Wędrowniczek” w Rymanowie – Zdroju.

14 I 2007

opłatek przewodnicki w Ośrodku „Caritas” w Myczkowcach z udziałem Dyrektora Bieszczadzkiego Parku /Narodowego i Z-cy Dyrektora Magurskiego Parku Narodowego.

17 I 2007

wykład kol. Roberta Bańkosza nt. „Linii Mołotowa” w Biurze Wystaw Artystycznych w Krośnie.

13 II 2007

udział w wykładzie Grzegorza Chudzika Naczelnika Bieszczadzkiej Grupy GOPR nt. „Zasady bezpieczeństwa w górach i na szlakach turystycznych”.

20 II 2007

spotkanie z Prezesem i przedstawicielami Zarządu Stowarzyszenia „Portius” w Krośnie – nawiązanie współpracy w zakresie wspólnej promocji „szlaku winnego z Krosna do Tokaju”.

22 II 2007

wykład kol. Wojciecha Krukara w Muzeum Podkarpackim w Krośnie nt. „Nazewnictwo górskie w Beskidach”.

23 II 2007

udział w sesji naukowej „Grzegorz z Sanoka w 600 – lecie urodzin” w sanockim Domu Kultury i w spotkaniu z himalaistą Krzysztofem Wielickim w Zajeździe „Jaś Wędrowniczek” w Rymanowie.

2 III 2007

udział w międzynarodowym seminarium „Rola turystyki w społeczno-gospodarczym rozwoju regionu” w Bystrem k. Baligrodu (w roli prelegentów wystąpili: Robert Bańkosz, Stanisław Orłowski, Krzysztof Plamowski, Andrzej Gąsiorowski, Przemysław Oldakowski).

10 III 2007

wycieczka szkoleniowa na Pogórze Dynowskie, spotkanie z Prezesem Ryszardem Nykunem i przedstawicielami Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych i Pilotów w Jarosławiu w siedzibie stowarzyszenia.

14 III 2007

wyjazd na Węgry w celu przygotowania wycieczki szkoleniowej do Tokaju.

18 III 2007

udział w egzaminie wewnętrznym (część teoretyczna) kursu przewodników beskidzkich w PWSZ w Krośnie organizowanego przez kol. Wojciecha Krukara (kol. Roman Frodyma, Stanisław Orłowski).

28 III 2007

Walne zebranie członków Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych Karpaty w Sanoku (prezentacja multimedialna z działalności za rok 2006) w siedzibie Regionalnej Izby Gospodarczej w Sanoku.

30 III 2007

uroczysta promocja przewodnika turystycznego Romana Frodymy pt. Cmentarze wojenne z I wojny światowej na ziemi tarnowskiej” w ratuszu w Tarnowie z udziałem władz miasta i powiatu oraz wielu zaproszonych gości. Ze stowarzyszenia uczestniczyło 12 osób: ks. Piotr Bartnik, Grażyna Chytła, Wojciech Gosztyła, Jolanta Gryziecka, Zofia Łukasiewicz, Stanisław Orłowski, Maria Orłowska, Wojciech Wesołkin, Andrzej Niepołomski, Robert Kubit, Zygmunt Pelczar, Jan Stelmach.

12 IV 2007

udział w szkoleniu „Turystyka wspólna sprawa w ośrodku Olimp w Ustrzykach Dolnych (kol. Roman Glapiak, Jacek Łeszega, Stanisław Orłowski, Krzysztof Plamowski).

14 IV 2007

udział w wewnętrznym egzaminie praktycznym kursu dla kandydatów na przewodników beskidzkich PWSZ w Krośnie organizowanego przez kol. Wojciecha Krukara.

15 IV 2007

uprawnienia państwowe przewodnika beskidzkiego uzyskali dwaj nasi członkowie wspierający: Piotr Kutiak z Sanoka i Paweł Wójcik z Zagórza.

19 – 20 IV 2007

udział kol. Romana Frodymy w konferencji „Szanse rozwoju transgranicznych produktów turystycznych województwa podkarpackiego i lwowskiego” w Zamku w Przecławiu

21 IV 2007

wycieczka szkoleniowa na Węgry do Tokaju organizowana wspólnie ze Stowarzyszeniem „Portius” w Krośnie. Trasa: Sanok – Medzilaborce – Humenne – Michałowce – Trebiszów – Satoraljaujhely – Szwabska Wieś – Tokaj – Winnica Mercatur – Tolcva – Sarospatak – Satoraljaujhely – Mała Trna (Winnica Jaro Macika) – Humenne – Sanok.

5 V 2007

przygotowanie przez kol. Roberta Bańkosza, kol. Krzysztofa Plamowskiego i kol. Piotra Słabego inscenizacji plenerowej zdobycia Linii Mołotowa w Sanoku na czołgowisku oraz konferencji naukowej nt. Linii Mołotowa w dniu 6 maja 2007 r. w Ustrzyckim Domu Kultury
Tematy wykładów i wykładowcy:
1. dr. hab. Andrzej Olejko – Słowacy w walkach na Linii Mołotowa 1941
2. Tomasz Bereza IPN Rzeszów – Raworuski Rejon Umocniony LM
3. Łukasz Kozdrój – Przemyski Rejon Umocniony LM
4. Macin Kozdrój – Obecny stan zachowania fortyfikacji Linii Mołotowa
5. Tomasz Idzikowski – Wykorzystanie umocnień Twierdzy Przemyśl przez Rosjan, przy budowie Linii Mołotowa

9 V 2007

udział członków w Międzynarodowej Konferencji Historycznej „Wspólne dziedzictwo kulturowe Polaków i Ukraińców” w Brzozowie (ALTA II, ul. 3 Maja 70).
Część I: XV – XVIII w. (godz. 9.00 -13.00) m.in. Rody drobnoszlacheckie ziemi sanockiej od XVI do XVII w., Ikona symbolem pojednania i jedności chrześcijan Wschodu i Zachodu, Dążenia Ukraińców i Polaków do porozumienia międzywyznaniowego w województwie ruskim w XVII i XVIII w.
Część II: XIX – XX w. (godz. 14.00 – 17.00) m.in. Łemkowie i Ukraińcy grekokatolicy na Ziemiach Odzyskanych, Relacje etniczne i wyznaniowe na terenie diecezji przemyskiej obrządku łacińskiego w czasie okupacji niemieckiej i sowieckiej.

14 V 2007

w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sanoku odbyło się spotkanie ze Stanisławem Proszakiem, alpinistą i himalaistą, znanym części sanoczan z tego, że nie jest w stanie długo usiedzieć na wysokości poniżej 4 tysięcy metrów i rokrocznie zdobywa kolejne kilkutysięczniki na naszej planecie. Opowieściom o ostatniej wyprawie w Pamir chiński na Muztagh Ata 7546 m towarzyszył pokaz przeźroczy i wystawa zdjęć autorstwa Małgorzaty Dul.

21 V 2007

udział członków stowarzyszeniu w zebraniu organizacyjnym w Zespole Szkół w Uhercach Mineralnych z udziałem Nadleśniczego Nadleśnictwa Brzegi Dolne nt. utworzenia Ekomuzeum „W krainie bobrów” na terenie 4 miejscowości: Uherce – Orelec – Zwierzyń – Myczkowce z własną siecią szlaków spacerowych i ścieżek przyrodniczych.

31 V 2007

udział w sesji popularno-naukowej nt. „Wincenty Pol w Bieszczadach” organizowanej przez Nadleśnictwo w Baligrodzie i Dom Kultury w Lesku z okazji 200-rocznicy urodzin poety. (wystąpienie Prezesa Stowarzyszenia nt. Związki W. Pola z wybitnymi mieszkańcami Bieszczadów” nawiązanie współpracy z Muzeum-Dworkiem W. Pola w Lublinie).

14 VI 2007

udział w seminarium informacyjnym inaugurującym działania w ramach projektu Lokalna Grupa Działania – Fundacja Bieszczadzka Partnerstwo dla Środowiska i Walnym Zgromadzeniu LGD i Grupy Partnerskiej Zielone Bieszczady.

15 VI 2007

udział Prezesa Stowarzyszenia z prezentacją multimedialną „Turystyka jako czynnik podnoszenia atrakcyjności i konkurencyjności regionu podkarpackiego” w konferencji „Regionalny produkt turystyczny” w Rymanowie – Zdroju organizowanej przez Burmistrza Gminy Rymanów i Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie.

16 VI 2007

udział 10 członków Stowarzyszenia w konferencji naukowej „Odkrywcy i budziciele Łemkowszczyzny” organizowanej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Sanoku w Sali konferencyjnej Hotelu „Sanvit” w Sanoku.

19 VI 2007

ukazał się nowy ciekawy przewodnik „Cerkwie szlaku ikon” autorstwa naszego kol. Roberta Bańkosza. Zawiera m. in. rozdziały: 1. Na styku kultur. Rys historyczno- etniczny naszego regionu. 2. Architektura drewnianej cerkwi. 3. Cerkiew i jej symbolika. 4. Kościół Prawosławny. 5. Kościół greckokatolicki. 6. Ikonostas, ikona i jej główne tematy. 7. Słowniczek 8. Dolina Sanu. 9. Dolina Osławy. 10. Zakończenie.

22 VI 2007

udział członków Stowarzyszenia w VII Walnym Zebraniu Podkarpackiej Regionalnej Organizacji turystycznej w Rzeszowie.

5 VII 2007

prace Prezesa Stowarzyszenia z TV „Trwam” w Bieszczadach w celu przygotowania programu promującego walory krajoznawcze regionu.

14 VII 2007

wyjazd 4 przewodników członków Stowarzyszenia pociągiem Portius-Ekspres na trasę Krosno – Przełęcz Łupkowska – Słowacja – Węgry (Sárospatak).

27 VII 2007

udział 4 członków Stowarzyszenia w posiedzeniu Zarządu Lokalnej Organizacji Turystycznej „Bieszczady” w Sanoku.

4 VIII 2007

udział członków stowarzyszenia w Karpackim Jarmarku Artystyczym w Ustrzykach Dolnych.

5 VIII 2007

udział członków Stowarzyszenia w Święcie Chleba w Gospodarstwie Agroturystycznym „U Flika” w Dźwiniaczu Dolnym.

12 IX 2007

udział w rozmowach z przedstawicielem Komendy Wojewódzkiej Policji z Rzeszowa w GOPR w Sanoku nt. stanowiska Stowarzyszenia w sprawie ekstremalnych sportów samochodowych.

14 IX 2007

udział członków Stowarzyszenia w wojewódzkich obchodach Światowego Dnia turystyki w Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazownictwa im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce k. Krosna organizowanych przez Marszałka Województwa Podkarpackiego i Lokalną Organizację Turystyczną „Beskid Niski”.

15 IX 2007

udział członków Stowarzyszenia w obchodach Europejskich Dni Dziedzictwa w Cisnej organizowanych w ramach programu Lider + przez Fundację Bieszczadzką Partnerstwo dla Środowiska w Lesku

22 IX 2007

udział w pikniku regionalnym w Ustrzykach dolnych organizowanym przez Fundację Bieszczadzką Partnerstwo dla Środowiska w Lesku dla LGD Zielone Bieszczady.

25 IX 2007

udział członków Stowarzyszenia w sesji popularno-naukowej „Powiat sanocki w latach 1944 – 1956 w Sanoku organizowanej przez Muzeum Historyczne w Sanoku i Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie.

4 X 2007

udział w warsztatach terenowych w Ośrodku Naukowo-Dydaktycznym BdPN w Lutowiskach nt. „Rewitalizacja i ochrona zasobów dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego” organizowanych przez Fundację Bieszczadzką Partnerstwo dla Środowiska w Lesku i Terenowy Oddział Opieki nad zabytkami w Ustrzykach Dolnych.

8 X 2007

udział w konferencji nt „Strategii rozwoju turystyki w Bieszczadach” z udziałem Marszałka województwa Podkarpackiego zorganizowanej przy współudziale LOT „Bieszczady” w Sanoku i Burmistrza Miasta Leska.

16 X 2007

udział w uroczystym otwarciu Centrum Kultury Ekumenicznej w Ośrodku „Caritas” w Myczkowcach i w sesji naukowej nt. „Dziedzictwa kulturowego i wyznaniowego na pograniczu polsko-słowacko-ukraińskim w przeszłości i dziś”.

18 – 19 X 2007

udział członków w Międzynarodowej konferencji „Rozwój obszarów górskich w polsko-ukraińskiej strefie Karpat” w Państwowej wyższej Szkole Zawodowej w Krośnie połączonej z wydaniem mapy Wojciecha Krukara Bieszczady Wschodnie.

19 X 2007

udział w konferencji z cyklu „Turystyka wspólna sprawa” nt. „Jak tworzyć ofertę turystyczną obiektu noclegowego i miejscowości” w restauracji „Szklarnia” w Sanoku i w warsztatach tematycznych przeprowadzonych przez Magdalenę Ragus – Menedżer Projektu Polskiej Organizacji Rozwoju Turystyki w Warszawie współorganizowanej z LOT „Bieszczady” w Sanoku i Przedsiębiorstwem Społecznym „Zielony Rower” przy Fundacji Bieszczadzkiej Partnerstwo dla Środowiska w Lesku

29 X 2007

udział członków stowarzyszenia w konferencji nt. „www.i-karpaty.eu – Okno na świat Gminy Sanok” organizowanej przez Wójta Gminy Sanok w Ośrodku Wypoczynkowym Relawia w Polańczyku. „Okno na świat Gminy Sanok” – to tytuł projektu dofinansowanego ze środków Programu Sąsiedztwa Poska – Białoruś – Ukraina INTERREG III A/ Tacis CBC 2004 – 2006.

9 XI 2007

udział w konferencji z cyklu „Turystyka wspólna sprawa” poświęconą „Tworzeniu oferty turystycznej miejscowości i obiektu noclegowego” w Hotelu San-Lux w Sanoku organizowanej przez Lokalną Organizację Turystyczną „Bieszczady” w Sanoku oraz Fundację Bieszczadzką „Partnerstwo dla Środowiska” w Lesku wspólnie z ZETO w Rzeszowie Sp. z oo.

10 – 11 XI 2007

warsztaty terenowe dla przewodników w Ekomuzeum w „Krainie bobrów” z zakwaterowaniem w Orelcu w Zagrodzie „Magija” u Magdy i Janusza Demkowiczów organizowanych przez Fundację Bieszczadzką „Partnerstwo dla Srodowiska”, Przedsiębiorstwo społeczne „Zielony Rower”, Terenowy Oddział Opieki nad Zabytkami w Ustrzykach Dolnych i SPT „Karpaty” w Sanoku celem poznania kolejnego Ekomuzeum w Bieszczadach i nowej sieci szlaków spacerowych w otoczeniu Jeziora Myczkowieckiego.

10 – 11 XI 2007

z inicjatywy Bogdana Augustyna, fundacji Bieszczadzkiej w Lesku oraz Magdy i Janusza Demkowiczów mogliśmy uczestniczyć nieodpłatnie w dwudniowym szkoleniu w Orelcu poświęconym poznaniu idei ekomuzeum i w praktyce sieci szlaków w Ekomuzeum „W krainie bobrów”.

17 XI 2007

udział członków w spotkaniu z Adamem Glinczewskim, twórcą z Czarnej w Zajeździe „Jaś Wędrowniczek” w Rymanowie.

18 XI 2007

spotkanie Prezesa Stowarzyszenia z mieszkańcami wsi Myczkowce i prezentacja multimedialna nowego ekomuzeum „W krainie bobrów”.

19 XI 2007

udział 5 członków Stowarzyszenia w szkoleniu na Redaktorów lokalnych Internetowego Systemu Informacji turystycznej i Promocji Polski (ISIT 2.0) organizowanym przez PROT w Rzeszowie.

8 – 10 XII 2007

udział Romana Frodymy w międzynarodowej konferencji nt. „Ratowanie i problematyka dokumentacyjna cmentarzy wojennych z I wojny swiatowej” w Humennem na Słowacji i wygłoszenie referatu z przeźroczami nt. „Cmentarze wojenne w Polsce południowo-wschodniej”.

13 XII 2007

udział 4 członków stowarzyszenia w warsztatach „Natura 2000 w Beskidzie Niskim” organizowanych przez Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie w Ośrodku Magurskiego Parku Narodowego w Krempnej.

13 XII 2007

udział członków Stowarzyszenia i zaproszonych przewodników w spotkaniu ze Stanisławem Proszakiem połączonym z pokazem multimedialnym zdjęć z wyprawy wysokogórskiej w Andy Boliwijskie

14 XII 2007

udział 5 członków stowarzyszenia w warsztatach „Natura 2000 w Bieszczadach” organizowanych w ramach projektu „Optymalizacja wykorzystania zasobów sieci Natura 2000 dla zrównoważonego rozwoju w Karpatach” poświęconych strategii zarządzania obszarem Natura 2000 Bieszczady, organizowanej przez Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie w Sanatorium Uzdrowiskowym AMER-POL w Polańczyku.

14 XII 2007

udział Prezesa Stowarzyszenia z prezentacją multimedialna „Zniszczenia w lasach i na znakowanych szlakach turystycznych dokonane przez nieznanych sprawców sportów motorowych” podczas konferencji nt. „Turystyka aktywna – szansą rozwoju czy zagrożeniem dla środowiska?” organizowanej przez Departament Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

19 XII 2007

udział Prezesa w zebraniu organizacyjnym w Ustrzykach Dolnych zorganizowanym przez Fundację Bieszczadzką Partnerstwo dla Środowiska z Leska w sprawie inicjatywy powołania Stowarzyszenia LGD „Zielone Bieszczady”.

8 I 2008

przejście nowych szlaków spacerowych w Ekomuzeum w „Krainie bobrów” w paśmie Żukowa.

10 – 11 I 2008

udział w szkoleniu Fundacji Bieszczadzkiej Partnerstwo dla Środowiska w Lesku (sporządzanie wniosków o dotacje UE).

13 I 2008

tradycyjny opłatek przewodnicki w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym Caritas w Myczkowcach z udziałem leśników, nadleśniczych i Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie.

17 I 2008

udział w szkoleniu WUP w Rzeszowie nt. programu Kapitał Ludzki

18 I 2008

udział przewodników i członków wspierających w pracach z ekspertami PART w Warszawie nad opracowaniem Strategii rozwoju dla Miasta Sanoka.

24 – 26 I 2008

udział w szkoleniu w Bóbrce nt. pisania programów i wniosków o dotacje UE organizowanym przez Fundację Bieszczadzką Partnerstwo dla środowiska w Lesku.

27 I 2008

wycieczka szkoleniowa do Bardejowa na Słowacji.

31 I 2008

wyjazd studyjny do Urzędu Miasta w Humennem na Słowacji.

25 II 2008

Zarszyn, spotkanie z przedstawicielami Lokalnej Grupy Działania nt. Karpackiego szlaku wina i jego promocji.

1 III 2008

Uherce Min. Warsztaty nt. „Ekomuzea Bieszczadzkie” i wycieczka piesza nowymi szlakami spacerowymi „Wokół pasma Kozińca”

4 – 5 III 2008

Ustrzyki Dolne – szkolenie przyrodnicze w Ośrodku Naukowo-Dydaktycznym Bieszczadzkiego Parku Narodowego w Ustrzykach Dolnych.

6 – 8 III 2008

wyjazd do Gorlic i udział w V Krajowym Zjeździe Grup Partnerskich, zwiedzanie zachodniej części Beskidu Niskiego, m.in. Gorlic, Regietowa, Klimkówki, Szymbarku, Magury Małastowskiej i Biecza.

12 III 2008

udział w konferencji nt. „Sytuacja na lokalnym rynku pracy w powiatach bieszczadzkim i leskim” organizowanej przez Fundację Bieszczadzką z Leska w Uhercach M.

15 III 2008

wycieczka szkoleniowa na Pogórze Strzyżowskie (Krosno – Frysztak – Gogołów – Stępina – Chytrówka – Jaszczurowa – Brzeziny – Mała – Chechły – Broniszów – Wielopole Skrzyńskie – Strzyżów – Krosno) prowadzona przez Witolda Grodzkiego z udziałem 14 przewodników i 5 członków wspierających.

22 III 2008

udział w szkoleniu na odnowienie licencji BdPN w Wołosatem.

26 III 2008

Walne Zebranie Sprawozdawcze Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych Karpaty w Sanoku.

31 III 2008

udział w sesji popularno-naukowej w Zajeździe Jaś – Wędrowniczek w Rymanowie nt. Karpacki szlak wina z Krosna do Tokaju organizowanej przez LGD w Zarszynie.

5 IV 2008

wycieczka szkoleniowa z kol. Romanem Frodymą w Beskid Niski nt. „Świątynie wszystkich wyznań” na trasie: Lesko – Jasło – Berest – Piorunka – Czyrna – Mochnaczka – Szubieniczy Wierch – Izby – Banica – Śnietnica – Brunary – Czarna – Uście Gorlickie – Klimkówka – Łosie – Jasło – Lesko.

6 IV 2008

wycieczka szkoleniowa prowadzona przez Piotra Kutiaka w Pasmie Granickiej i okolicach Orlich Skałek w Górach Słonnych. Poznanie sieci szlaków pieszych i spacerowych z propozycjeami kilkugodzinnych wycieczek pieszych z Bykowiec oraz z Sanoka.

10 IV 2008

udział w Walnym Zebraniu Lokalnej Organizacji Turystycznej Bieszczady w Sanoku.

11 – 12 IV 2008

Jasło – konferencja nt. podsumowania projektu „Podkarpackie Trójmiasto: Jasło – Krosno – Sanok. Współpraca polsko-ukraińska”.

14 IV 2008

c.d. szkolenie na przedłużenie licencji BdPN w Ośrodku Naukowo-Dydaktycznym BdPN w Ustrzykach Dolnych.

20 IV 2008

rejs widokowy dla przewodników statkiem spacerowym „Bryza” w odnogę rzeki Solinki z Polańczyka do Bukowca.

21 IV 2008

Rymanów, udział w konferencji PAN „Strategia zarządzania obszarami Natura 2000 w Beskidzie Niskim”. Ostoja Jaśliska i Jasiołka.

22 – 23 IV 2008

Bystre, udział w konferencji PAN „Strategia zarządzania obszarami Natura 2000 w Bieszczadach i w Górach Słonnych”.

26 IV 2008

wycieczka szkoleniowa dla przewodników i członków wspierających prowadzona przez Romana Frodymę po środkowej części Beskidu Niskiego pn. „Gdzie diabeł na kościele” (Lesko – Jasło – Libusza – Kobylanka – Zagórzany – Moszczenica – Szalowa – Bieśnik – Maślana Góra – Bystra – Szymbark – Ropa – Łosie – Bielanka – Leszczyny – Kunkowa – Nowica – Przysłup – Jasło – Krosno – Sanok – Lesko.

27 IV 2008

Wielkonoc w obrządku prawosławnym, Jutrznia w Morochowie.

27 V 2008

wyjazd do Koszyc w celu poznania możliwości zwiedzania muzeów miasta i jego atrakcji turystycznych.

8 VII 2008

Krosno Muzeum Podkarpackie: otwarcie wystawy „Szlakami Huculszczyzny” przy wielkim zaangażowaniu Roberta Kubita.

12 VII 2008

Lesko, Święto książki, odsłonięcie pomnika książki, wycieczka z autorami książek i dziennikarzami w Bieszczady.

10 VIII 2008

udział w obchodach „Święta chleba” u Romana Glapiaka w Dźwiniaczu

12 – 13 VIII 2008

udział w obchodach „Dni pamięci o żydowskiej społeczności Rymanowa”.

21 VIII 2008

udział w VI Bieszczadzkiej Biesiadzie Literackiej pamięci Jerzego Harasymowicza w Ośrodku ZHP „Berdo” w Myczkowcach.

5 IX 2008

udział sesji naukowej PWSZ w Sanoku nt. „Podróże w Karpaty wczoraj i dziś”

12 – 14 IX 2008

udział w wyjeździe studyjnym do Czeskich Moraw (Słowacja – Czechy: Rożnov – Wielkie Karlowice – Vizovice – Luhacovice – Uherskie Hradiste – kanał im. Bata – Buchlovice – Velehrad – Uherskie Hradiste – Kromeriz – powrót do Polski) i poznanie sposobów promocji produktu turystycznego w języku polskim i dla Polaków.

26 IX 2008

udział w obchodach „Światowego Dnia Turystyki” na szybowisku w Bezmiechowej Górnej i VII Bieszczadzkim Zlocie Leśnych Ludzi w Solinie.

6 X 2008

udział w uroczystościach 40-lecia Zapory Wodnej w Solinie.

10 X 2008

uroczystość odsłonięcia i poświęcenia tablicy upamiętniającej 40 rocznicę śmierci Nikifora w Foluszu

16 X 2008

udział w sesji naukowej „Łemkowie dawniej a dziś” w Centrum Kultury Ekumenicznej Ośrodka Caritas w Myczkowcach.

16 – 17 X 2008

udział w konferencji PROT i PART w Arłamowie nt. „Proekologiczne zarządzanie przestrzenią turystyczną na terenie Województwa Podkarpackiego”.

10 XI 2008

udział w uroczystości poświęcenia Krzyża Pamięci „Ofiarom Polskiej Golgoty Wschodu” na cmentarzu w Sanoku i nadaniu Hufcowi ZHP ziemi Sanockiej imienia ks. harcmistrza Zdzisława Peszkowskiego

11 XI 2008

Krosno Muzeum Podkarpackie, otwarcie wystawy „Sztuka pradziejowa ziem polskich” i wystawy „Drogi do wolności” w 90 rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

13 XI 2008

udział w obchodach XV-lecia Stowarzyszenia Agroturystycznego Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne „Bieszczady” w Lesku połączonych z konferencją „Przeszłość – teraźniejszość – przyszłość” w Zajeździe Karino w Berezce.

1 XII 2008

spotkanie ks. Piotra Bartnika z przewodnikami w Oddziale PTTK w Rzeszowie i prezentacja walorów miejsc kultu religijnego w Bieszczadach.

5 – 7 XII 2008

udział przewodników w XLVI Dniach Skupienia dla miłośników gór, przewodników, GOPR-owców i pielgrzymów prowadzonych przez ks. Piotra Bartnika w Opactwie Benedyktynek w Jarosławiu.

30 XII 2008

udział w uroczystej sesji Rady Miasta w Sanoku i nadaniu tytułu Honorowego Obywatela Królewskiego Wolnego Miasta Sanoka Pani Elżbiecie Dzikowskiej.

18 I 2009

tradycyjny opłatek przewodnicki w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym Caritas w Myczkowcach z udziałem leśników, nadleśniczych i Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie.

26 I 2009

udział w wieczorze poświęconym pamięci poety Jana Szelca w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sanoku.

20 II 2009

udział w spotkaniu Międzynarodowego dnia Przewodnika Turystycznego w Krakowie.

24 II 2009

udział Romka Frodymy i kol. w otwarciu wystawy Fotograficzne podróże Karpackie w Muzeum Historycznym – Pałacu w Dukli i prelekcja kol. Romka: Pokłosie I wojny światowej w Karpatach – cmentarze wojenne.

1 III 2009

podpisanie listu intencyjnego ze Stowarzyszeniem „Dar Karpat” z Ustrzyk Dolnych w sprawie współdziałania w realizacji projektu: „Tradycje polskich Karpat pomostem w Europie”.

3 III 2009

spotkanie z Edwardem Marszałkiem – leśnikiem, rzecznikiem prasowym Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, ratownikiem górskim nt. „Opowieści z Beskidu, ballady o drzewach, połoniny, leśne ślady wiary, pomniki przyrody, karpackie lasy i kryjące się w nich skarby” w Zajeździe „Jaś Wędrowniczek” w Rymanowie.

12 III 2009

wystąpienie w prośbą do J. E. Ks. Arcybiskupa Józefa Michalika w sprawie powierzenia ks. Piotrowi Bertnikowi funkcji duszpasterza przewodników turystycznych.

28 III 2009

wycieczka szkoleniowa „Po cerkwiach Zamieszańców” wokół Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego – prowadzili: Witek Grodzki i Robert Kubit.

29 III 2009

zorganizowanie seminarium dla przedstawicieli branży turystycznej w ORW „Caritas” w Myczkowcach z prezentacjami przygotowanymi przez członków stowarzyszenia: 1. Szlakiem cerkwi łemkowskich przez Beskid Niski – Roman Frodyma; 2. Dziedzictwo kulturowe na szlakach turystycznych Bieszczadów – Robert Bańkosz; 3. Szlak ikon w dolinie Sanu – Paweł Wójcik; 4. Osobliwości Górzanki i Łopienki – ks. Piotr Bartnik; 5. Co warto zobaczyć na „małej obwodnicy” – Stanisław Orłowski; 6. Ekomuzea Bieszczadzkie – bieszczadzki produkt ekoturystyczny – Bogusław Pyzocha; 7. Na pograniczu bojkowsko-łemkowskim – Bogdan Augustyn; 8. Gotyckie kościoły Podkarpacia – Bogdan Augustyn; 9. Szlak naftowy – Andrzej Radwański

14 V 2009

udział w sesji popularno-naukowej „Wincentego Pola bieszczadzkie ścieżki” w Domu Kultury w Lesku i na zamku leskim.

22 V 2009

udział w „VIII bieszczadzkim zlocie leśnych ludzi” organizowanym przez pustelnika Jano w Solinie.

7 VII 2009

udział w promocji książki Henryka Nicpoonia – Tajemnice soliny.

9 VIII 2009

udział w obchodach „Święta chleba” u Romana Glapiaka w Dźwiniaczu

10 IX 2009

udział w obchodach „70 rocznicy śmierci por. Zaremby w Bykowcach”.

21 VIII 2009

udział w VI Bieszczadzkiej Biesiadzie Literackiej pamięci Jerzego Harasymowicza w Ośrodku ZHP „Berdo” w Myczkowcach.

17 IX 2009

udział w otwarciu wystawy „W obliczu dwóch totalitaryzmów” w Muzeum Podkarpackim w Krośnie zorganizowanej dużym wkładem pracy Roberta Kubita

26 IX 2009

udział w obchodach „Światowego Dnia Turystyki” na szybowisku w Bezmiechowej Górnej i VII Bieszczadzkim Zlocie Leśnych Ludzi w Solinie.

18 – 19 IX 2009

udział w „Karpackich Dniach Zielonej turystyki” w Sninie na Słowacji.

25 IX 2009

udział członków w otwarciu wystawy w Miejskiej bibliotece Publicznej w Sanoku „80 lat tradycji PTTK i PTTK”.

3 X 2009

udział członków w kiermaszu sztuki w Muzeum Podkarpackim w Krośnie.

4 X 2009

udział członków w X Odpuście w Łopience.

14 X 2009

udział w uroczystości nadania sztandaru Zespołowi Szkół im. J. Bizińskiego w Bóbrce.

16 X 2009

udział w sesji naukowej „Historia – kultura – tradycja” w Centrum Kultury Ekumenicznej Ośrodka Caritas w Myczkowcach.

27-29 XI 2009

udział kol. w II Karpackiej Biesiadzie w Zawadce Rymanowskiej

20 XII 2009

udział w wernisażu „Kobiety w czasach biblijnych” w Muzeum Podkarpackim w Krośnie.

14 I 2011

Opłatek przewodnicki w Caritas w Myczkowcach.

25 III 2011

udział w konferencji „Natura 2000” w Bieszczadach organizowanej przez Krakowski Instytut Ochrony Przyrody PAN w Wojtkówce.

26 III 2011

Walne Zebranie Sprawozdawcze SPT „Karpaty” w Sanoku.

31 III – 2 IV 2011

udział w seminarium „Karpackie niebo” – Polska – Słowacja w Sninie – na zaproszenie naszego członka wspierającego Piotra Burego z Krosna.

14 IV 2011

udział w wieczorze Vincenzowskim w Muzeum Podkarpackim w Krośnie.

17 IV 2011

udział w uroczystym otwarciu Biura Turystycznego kol. Mariusza Janika w Szczawnem.

13 V 2011

udział w wykładzie prof. Andrzeja Sulikowskiego nt. „Janusz Szuber. Kim jest sanocki poeta dla poezji polskiej?” w MBP w Sanoku i w X Jubileuszowym Bieszczadzkim Zlocie Leśnych Ludzi organizowanym przez pustelnika Jano w Sztygarce Hetmańskiej w Solinie.

14 V 2011

udział w Sesji Biblijnej w Caritas w Myczkowcach.

28 – 29 V 2011

udział w obchodach Dni Leska.

3 VI 2011

udział w sesji „Karpackie Niebo. Rozwój produktów turystycznych w dziedzinie astronomii na pograniczu polsko-słowackim” połączonej z otwarciem obserwatorium astronomicznego w LO w Lesku.

17 VI 2011

udział w uroczystym otwarciu pieszej kładki Witryłów – Ulucz w Gminie Dydnia.

2 VIII 2011

udział w wykładzie p. Klasztornej z Kijowa (pochodzącej z Lutowisk) nt. Bojków wysiedlonych z Bieszczadów w 1951 r. w Zagrodzie Magija w Orelcu.

21 VIII 2011

udział w IX Bieszczadzkiej Biesiadzie Literackiej Jerzego Harasymowicza w Bazie ZHP „Berdo” w Myczkowcach.

2 IX 2011

udział w uroczystościach jubileuszowych 50-lecia istnienia zapory i elektrowni w Myczkowcach.

16 IX 2011

udział w uroczystościach otwarcia Galicyjskiego Rynku w MBL w Sanoku.

17 IX 2011

udział w obchodach jubileuszu 50–lecia Bieszczadzkiej Grupy GOPR w Sanoku.

23 IX 2011

udział w konferencji „Turystyka bez granic” organizowanej przez Stowarzyszenia Procarpathia z Rzeszowa w Hotelu Salamandra w Hoczwi.

28 IX 2011

udział członków we wznowieniu działalności „Forum Bieszczadzkiego” w Sanoku i w konferencji „W poszukiwaniu inwestorów – modelowe rozwiązania” w Rzeszowie organizowanej przez Stowarzyszenia Procarpathia.

22 X 2011

udział w konferencji o kard. Wyszyńskim w Caritas w Myczkowcach. Prowadzenie wycieczki przez kol. Grażynę Chytłę do Komańczy i z powrotem do Zagórza. /wolontariat/.

19 XI 2011

udział w spotkaniu egzaminatorów w Urzędzie Marszałkowskim

1 X 2011

udział w uroczystościach: 60 lat PTTK i 50 lat Koła Przewodników w Sanoku.

28 X 2011

udział w promocji książki Łukasza Bajdy „Balowie” w GOK w Baligrodzie.

4 XI 2011

prelekcja z przeźroczami kol. Romana Frodymy na sesji naukowej w Muzeum w Dukli.

25 XI 2011

udział w posiedzeniu nowej Komisji Egzaminacyjnej dla Przewodników Górskich Beskidzkich i Przewodników Terenowych w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie.

30 XI 2011

wyjazd do Lutiny na Słowacji i udział w uroczystym otwarciu nowego parku miniatur drewnianej architektury sakralnej przy greckokatolickim sanktuarium Matki Bożej z udziałem arcybiskupa Babiaka z Preszowa.

10 XII 2011

udział w wycieczce szkoleniowej do Rzeszowa obsługiwanej przez Kol. Zygmunta Cebulę.

22 I 2012

Opłatek przewodnicki w Caritas w Myczkowcach z udziałem przedstawicieli Parków Narodowych, Parków Krajobrazowych, Nadleśnictw, samorządów lokalnych i organizacji pozarządowych współpracujących ze Stowarzyszeniem w zakresie promocji turystyki w regionie.

8 II 2012

udział w otwarciu wystawy Nikifor malarz – Nikifor artysta i w otwarciu wernisażu wystawy „Krynica, Muszyna, Żegiestów na dawnej pocztówce” oraz w spotkaniu muzealnym z Ryszardem Krukiem „Dawna pocztówka prawdę Ci powie… w Muzeum Podkarpackim w Krośnie.

15 II 2012

udział w otwarciu wystawy dr Antoni Lorens – krośnieński lekarz i społecznik w Muzeum Podkarpackim w Krośnie.

16 II 2012

udział w spotkaniu muzealnym z Tomaszem Nowotarskim związanym z promocją książki YETI w Muzeum Podkarpackim w Krośnie.

8 III 2012

reprezentowanie SPT Karpaty na konkursie krasomówczym młodzieży szkolnej w Zarszynie.

10 III 2012

wycieczka szkoleniowa do Krynicy i okolic.

22 III 2012

Walne Zebranie Sprawozdawcze SPT „Karpaty” w Sanoku.

24 III 2012

wycieczka szkoleniowa na Słowację.

30 III 2012

udział w nabożeństwie Drogi Krzyżowej „Krzyż znakiem służby i ofiary” do źródełka w Zwierzyniu i Eucharystii z udziałem służb mundurowych Województwa Podkarpackiego organizowanym przez OWR „Caritas” w Myczkowcach.

11 IV 2012

udział w konferencji otwierającej realizację projektu „Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej – korytarze migracyjne” w Hoczwi.

12-13 IV 2012

udział w konferencji podsumowującej realizacje projektu „Instytucjonalizacja współpracy terytorialnej w zakresie turystyki w Euroregionie Kapackim” w Hoczwi.

14 IV 2012

udział w premiera filmu przyrodniczego „Bieszczadzki Park Narodowy” oraz spotkaniu na temat znaczenia edukacji realizowanej przez przewodników w ramach akcji pod hasłem „Człowiek i góry” w Ośrodku Naukowo-Dydaktycznym Bieszczadzkiego Parku Narodowego w Ustrzykach Dolnych

17 IV 2012

udział w otwarciu wystawy Broń świata w rękach polskiego wojownika w salach pałacu biskupiego Muzeum Podkarpackiego w Krośnie.

20 IV 2012

udział w konferencji popularno-naukowej w Stężnicy pt. „Gen. K. Świerczewski „Walter” – bohater czy bieszczadzka ikona propagandy komunistycznej”.

23 IV 2012

udział w konferencji „Ekomuzea produktem turystycznym w Dorzeczu Wisłoka” organizowanej w Puławach przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Wisłoka”.

24 IV 2012

wycieczka szkoleniowa w okolice Jasła prowadzona przez Edwina Bebło – impreza na członka zwyczajnego.

28 IV 2012

udział w I Rajdzie Szlakiem Kurierów Beskidzkich ZWZ-AK – trasa Las” organizowanym przez ZHP w Sanoku.

5 V 2012

udział V Złazie Zakapiorskim Cisna 2012 organizowanym przez red. Andrzeja Potockiego i Wydawnictwo Carpathia z Rzeszowa.

12 V 2012

udział w Konferencji Biblijnej „Ku lepszemu rozumieniu Pisma Świetego” w Caritas w Myczkowcach.

13 V 2012

udział w XI Bieszczadzkim Zlocie Leśnych Ludzi organizowanym przez pustelnika Jano w Sztygarce Hetmańskiej w Solinie.

14 V 2012

udział w Sesji Biblijnej w Caritas w Myczkowcach.

19 V 2012

wycieczka szkoleniowa w dolinę Kalniczki prowadzona przez Marka Kusiaka – impreza na członka zwyczajnego.

24 V 2012

udział w poszerzonym posiedzeniu połączonych komisji Rady Gminy Solina poświęconym turystyce w gminie Solina.

27 V 2012

udział w sesji popularno-naukowej „Szlak kurierów beskidzkich ZWZ – AK (trasy: „Jaga”-„Kora”-„Las”)” w Domu Kultury w Zagórzu i w odsłonięciu pamiątkowych obelisków w Czaszynie i w Woli Michowej.

1-2 VI 2012

udział w konferencji naukowej „Historia i produkcja Szkła” oraz w uroczystości „Lokacji Krosna – Miasta Szkła” w PWSZ w Krośnie.

25 VI 2012

udział w posiedzeniu Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Bieszczadzkie w Mucznem.

11 VII 2012

udział w premierze filmu Andrzeja Bujalskiego „Z biegiem Sanu przez Bieszczady” w Ustrzyckim Domu Kultury.

22 VII 2012

udział w uroczystości poświęcenia odnowionej ikony „Rajskiej Madonny” w kościele w Rajskiem i w spotkaniu z członkami Stowarzyszenia „Rajska Dolina” w Pensjonacie Rajski Gościniec.

10 VIII 2012

wycieczka „Traperska przygoda” Biura Podróży BIESZCZADER prowadzonego przez kol. Mariusza Janika dostała specjalne wyróżnienia w konkursie na najlepszy produkt turystyczny województwa podkarpackiego w 2012 r. organizowanym przez Podkarpacką Regionalną Organizację Turystyczną w Rzeszowie.

15 VIII 2012

udział w promocji przewodnika z serii „Na bieszczadzkich obwodnicach” cz. III Dolinami Sanu, Solinki i Osławy” oraz przewodnika „Od Bieszczadów do Tokaju” szlakiem wina białego – zorganizowanej przez OWR Caritas w Myczkowcach.

13 X 2012

udział w Konferencji Ekumenicznej „Na pograniczu polsko-słowacko-ukraińskim: religie – wyznania – obrządki” w Caritas w Myczkowcach.

13 XI 2012

udział w posiedzeniu Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady” w Urzędzie Miasta w Ustrzykach Dolnych i konsultacji propozycji tras Nordic Walking w Bieszczadach.

16 XI 2012

udział w uroczystości wręczenia nagród Laureatom III Ogólnopolskiego Konkursu dla Młodych Fotografików Przyrody pt.: „Różnorodność biologiczna i krajobrazowa Bieszczadzkiego Parku Narodowego i otuliny” w Ośrodku Naukowo Dydaktycznym BdPN w Ustrzykach Dolnych.

17 – 18 XI 2012

udział w otwartym spotkaniu Samorządu Przewodników Województwa Podkarpackiego i jubileuszu 10-lecie Jarosławskiego Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek.

22 – 24 XI 2012

realizacja programu promocyjnego o Bieszczadach dla TV „Trwam” z Torunia.

28 XI 2012

udział w seminarium naukowo-informacyjnym „GoToCarpatia – certyfikat jakości usług i produktów ekoturystycznych w Karpatach Wschodnich” w Kielmarowej k. Tyczyna, w spotkaniu poświęconym Janowi Łożańskiemu – słynnemu kurierowi ZWZ-ZK i promocji książki o nim „Orzeł z Budapesztu” Klubie Górnika w Sanopku oraz w prezentacji książki Jaffy Wallach Gorzka Wolność wydanej przez IPN w Rzeszowie w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sanoku.

29 XI 2012

udział w Wieczorze Karpackim i w otwarciu wystawy Od Łemkowszczyzny do Huculszczyzny w Muzeum Podkarpackim w Krośnie.

7 XII 2012

udział w spotkaniach z archeologami nt. „Cmentarze wczesnośredniowiecznego Sanoka (Horodyszcze w Trepczy i na wzgórzu zamkowym a w Sanoku)” w Muzeum Historycznym w Sanoku.

9 XII 2012

spotkanie z podróżnikiem Łukaszem Łagożnym „Wyprawa Matterhorn 2012” w Restauracji Pod Zegarem w Sanoku.

23-24 III 2013

wyjazd promujący Podkarpacie do wojewodztwa małopolskiego.