Kronika

Generic cliquez sur ce lien is an analog of the famous original drug that was used to maintain potency Menthe poivrée : bienfaits et contre indications ?Des contre-indications plus nombreuses Si la durée d'efficacité du Cialis est plus importante que lors de la prise du Viagra, les contre-indications relatives à la prise du médicament sont.Ils ont des principes actifs très similaires et ...

DATA

WYDARZENIE

06 III 2003

Zebranie założycielskie stowarzyszenia w sali herbowej Urzędu Miasta w Sanoku

18 VII 2003

Wpisanie stowarzyszenia do krajowego rejestru sądowego KRS 0000168122

08 VIII 2003

I Walny zjazd stowarzyszenia i wybory władz

28 VIII 2003

Uzyskanie REGON-u i NIP-u, założenie konta w BS w Sanoku

28 IX 2003

Wycieczka szkoleniowa „Po Pogórzu Bukowskim” prowadzona przez kol. Grażynę Chytłę i przyjęcie koleżanki Grażyny na członkinię zwyczajną naszego Stowarzyszenia.

12-14 X 2003

Udział kol. Stanisława Orłowskiego (prezesa) i Andrzeja Radwańskiego (V-ce prezesa) w konferencji polsko-słowackiej w Bardiowie i nawiązanie współpracy z biurami turystycznymi „kraju preszowskiego”.

23 X 2003

Seminarium szkoleniowe: Tworzenie lokalnego i regionalnego produktu turystycznego – mgr Piotr Słaby, Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna w Rzeszowie.

8 XI 2003

Religie regionu: obrządek prawosławny i bizantyjsko-ukraiński: wycieczka szkoleniowa „Szlakiem ikon doliną rzeki Osławy” na trasie: Sanok – Zagórz – Poraż – Morochów (wykład ks. mgr Juliana Felenczaka o obrządku prawosławnym w Beskidach) – Szczawne – Rzepedź – Komańcza Letnisko (metodyka oprowadzania wycieczek po klasztorze Sióstr Nazaretanek) – Komańcza (cerkiew unicka: wykład ks. mgr Andrzeja Żurawia o dziejach kościoła unickiego i obrządku bizantyjsko-ukraińskim).

4 XII 2003

Religie regionu – w gościnie u braci zielonoświątkowców: wykłady pastorów Tadeusza Krzoka – prezbitera naczelnego Współnoty Zielonoświątkowej i pastora z Woli Piotrowej nt. “Kościół Zielonoświątkowy w regionie i w Polsce”

8 I 2004

Religie regionu – w gościnie u braci adwentystów: wykład pastora dr. nauk med Jacka Mattera nt. “Kościół Zielonoświątkowy w regionie” w Zborze Adwentystów Dnia Siódmego w Sanoku, ul. Św. Jana.

22 I 2004

Religie regionu: “Dzieje kościoła rzymsko-katolickiego w diecezji przemyskiej obrządku łacińskiego” – ks. prof. dr Andrzej Skiba (wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sanoku i Seminarium Duchownego w Przemyślu).

6 II 2004

Spotkanie członków Stowarzyszenia w Domkach Wczasowych “Szept” w Orelcu; opracowywanie lokalnych produktów turystycznych i konsultacja nowej mapy “Compass”.

3 III 2004

Lesko – Herbaciarnia Biesy i Czady – spotkanie szkoleniowe z Przemysławem Ołdakowskim, Dyrektorem Fundacji Bieszczadzkiej Partnerstwo dla Środowiska nt. fundacji i jej celów oraz sieci szlaków rowerowych na obszarach przygranicznych Polski, Słowacji i Ukrainy.

12 III 2004

Krosno – udział w Targach Turystycznych i zaprezentowanie stanowiska stowarzyszenia nt. ekstremalnych rajdów samochodami terenowymi na obszarach leśnych i chronionych. Wystąpienia kol. Roberta Bańkosza nt. Motywów przyjazdu obcokrajowców w Bieszczady. Promocja Stowarzyszenia i nawiązanie bliższej współpracy z Dyrektorem Agencji Rozwoju Regionalnego w Svidniku.

20 III 2004

Myczkowce – seminarium nt. Rola promocji w rozwoju turystyki z udziałem przedstawicieli BPN, Urzędu Marszałkowskiego, samorządów lokalnych, organizatorów turystyki i przewodników. Promocja Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych KARPATY. Zaprezentowanie wyników badań ankietowych z 2003 r. “Co o nas mówią turyści?”

29 III 2004

Czudec – udział w konferencji nt: Regionalizm współczesny – jego znaczenie i rola w procesie wychowania młodego pokolenia. Podkarpackie jako “mała ojczyzna”. Wystąpienie kol. Zygmunta Cebuli nt. “Kanon krajoznawczy województwa podkarpackiego”.

2 IV 2004

Sanok – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa – 2 cykle wykładów szkoleniowych: – prof. dr hab. Zdzisław Budzyński – Pogranicze polsko-ruskie i jego wymiar historyczno-społeczny. – mgr Piotr Pelc – sędzia, przewodnik beskidzki – Obowiązki przewodnika turystycznego oraz jego odpowiedzialność karna i cywilna w świetle prawa.

2 IV 2004

Nadzwyczajne walne zebranie członków Stowarzyszenia i podjęcie uchwał zatwierdzająch bilans, sprawozdanie finansowe za rok 2003, stanowisko w sprawie ekstremalnych sportów samochodami terenowymi po obszarach leśnych i chronionych, logo stowarzyszenia, zmian w składzie Komisji Rewizyjnej, przystąpienia do PROT, LOT Bieszczady i Fundacji Bieszczadzkiej Partnerstwo dla Środowiska.

20 IV 2004

wyjazd szkoleniowy na Słowację i opisanie szlaku świątyń karpackich w okolicach Svidnika (120 km w Górnym Szariszu na Słowacji). Kol. Stanisław Orłowski i kol. Andrzej Niepołomski

24-25 IV 2004

wyjazd do Gdańska, promocja Sanoka, Bieszczadów i Stowarzyszenia przez kol. Stanisław Orłowski, Robert Bańkosz, Jacek Łeszega, Arek Komski, Leszek Tomaszkiewicz, Marianna Jara.

27 IV 2004

Lesko – udział w Forum Organizacji Pozarządowych Pogranicza nt. “Bieszczady – droga do międzynarodowego partnerstwa”, promocja Stowarzyszenia i nawiązanie współpracy ze Słowakami ze Sniny, koordynatorami projektu Zielony Rower na Słowacji. Kol. Stanisław Orłowski, Leszek Tomaszkiewicz, Wojciech Grzanecki.

3 V 2004

udział w uroczystej sesji Rady Miasta Sanoka i Rady Powiatu Sanockiego w zamku w Sanoku, nawiązanie kontaktów z przedstawicielami miast Medzilaborce i Kamieniec Podolski. Kol. Stanisław Orłowski, Marianna Jara.

16-17 VI 2004

udział w Międzynarodowej sesji skansenowskiej “W cieniu podkarpackich szybów…” w Ośrodku Wypoczynkowym “Połoniny” w Olszanicy, w Muzeum Przemysłu Naftowego w Bóbrce i w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku oraz uroczystym otwarciu nowego sektora naftowego w MBL w Sanoku.

25 VI 2004

rejs szkoleniowy stakiem spacerowym TRAMP po jeziorze solińskim “Z wizytą u bieszczadzkich pustelników”. Przekazanie letniego stroju dla przewodników (czerwone koszulki i czapeczki z logo stowarzyszenia). Uczestniczyli członkowie zwyczajni, wspierający, sympatycy, administratorzy portali internetowych www.ebieszczady.pl, www.ePodkarpacie.com i prasa “Super Nowości”.

19 VII 2004

udział przedstawicieli Zarządu Stowarzyszenia w pracach polsko-słowackiego zespołu d/s realizacji programu “Trwały i zrównoważony rozwój przygranicznego regionu Saok – Medzilaborce przez turystykę”.

30-31 VII 2004

udział przewodników w Jarmarku Turystycznym w Ustrzykach Dolnych.

24 VIII 2004

4 członkowie Stowarzyszenia objechali północną część Województwa Preszowskiego na Słowacji przygotowując trasy wycieczkowe do opracowania.

15 IX 2004

nasi przedstawiciele – korzystając z zaproszenia Wojewody Podkarpackiego – uczestniczyli w prezentacji Województwa Zlińskiego w Republice Czeskiej zorganizowanej w Sali Kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.

18 IX 2004

przedstawiciele Stowarzyszenia – na zaproszenie Wojewody Podkarpackiego i Marszałka Województwa Podkarpackiego – uczestniczyli w spotkaniu plenerowym III Dzień Dobrosąsiedztwa Łubnia – Wołosate zorganizowanym na granicy polsko-ukraińskiej w Wołosatem. Podczas tego spotkania nawiązaliśmy kontakty z przedstawicielami organizacji turystycznych w Użgorodzie.

14 – 15 X 2004

przedstawiciele Stowarzyszenia – na zaproszenie Regionalnej Agencji Rozwoju Regionalnego w Svidniku – uczestniczyli w Międzynarodowej Konferencji nt. „Rozwój ruchu turystycznego na pograniczu polsko – słowackim” , która odbywała się w Muzeum Kultury Ukraińsko-Rusińskiej w Svidniku oraz w Skansenie w Svidniku na Słowacji.

V – XI 2004

niektórzy koledzy przewodnicy zaangażowali się w badania ankietowe „Bieszczady w opinii turystów”, które pozwoliły nam po raz kolejny na opracowanie „Co o nas mówią turyści”, udostępnione samorządom lokalnym i przedstawicielom Samorządu Województwa Podkarpackiego. Według opinii specjalistów, zbieranie tego typu opinii jest bardzo cenne dla władz i powinno ułatwiać podejmowanie strategicznych decyzji przy planowaniu strategii rozwoju poszczególnych jednostek administracyjnych.

15 IX 2004 przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli w Centrum Doskonalenia Nauczycielskiego w Sanoku – Piotr Kutiak
5 XII 2004 przeprowadzenie szkolenia przyrodniczcego w parku miejskim w Sanoku dla nauczycieli – Piotr Kutiak

8 I 2005

opłatek przewodnicki w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym „Caritas” w Myczkowcach z udziałem Pana Jana Komornickiego, dyrektora Bieszczadzkiego Parku Narodowego, Pana Wojomira Wojciechowskiego – emerytowanego dyrektora BdPN i Pana Grzegorza Sitko, pracownika Ośrodka Informacyjnego BdPN w Lutowiskach.

28 II 2005

szkolenie przewodnickie „Wykorzystanie GPS w praktyce przewodnickiej” – mgr Andrzej Czech, instruktor ratownictwa GOPR.

10 III 2005

Walne Zebranie Sprawozdawcze Stowarzyszenia w Sanoku za rok 2004.

17 III 2005

praca w jury Komisji Konkursowej na Targach Turystycznych w Krośnie.

31 III 2005

spotkanie w Ośrodku „Caritas” w Myczkowcach z delegacją słowacką z Małej Domašy w celu omówienia zadań projektu polsko-słowackiego „Wiosna Ekoludków”.

5-6 V 2005

udział w polsko-ukraińskim szkoleniu „Agroturystyka, a rozwój lokalny” oraz „Turystyka na terenach wiejskich” w Dźwiniaczu Dolnym.

10 V 2005

udział w konferencji „Produkty tradycyjne i regionalne szansą rozwoju obszarów wiejskich” w Boguchwale.

18 V 2005

udział w „II spotkaniu bieszczadników” w Polańczyku.

19 VI 2005

Walne Zebranie Stowarzyszenia w Ośrodku „Caritas” w Myczkowcach mające na celu opracowanie programu promocji regionu na rok 2005.

321 VI 2005

udział w promocji albumu Pawła Kusala „Zapomniane Bieszczady” w herbaciarni „Biesy i Czady” w Lesku.

30 VI 2005

udział w polsko-ukraińskiej konferencji: „Rola CIT-ów w Karpackim Systemie Informacyjnym” w Ustrzykach Dolnych.

30 VI 2005

spotkanie z Panem Bogusławem Pleskaczem, właścicielem Agencji Turystycznej EKO-KARPATY w Ustjanowej Górnej.

2 VII 2005

wycieczka szkoleniowa na Słowację Wschodnią i Północne Węgry (trasa: Lesko – Radoszyce – Palota – Medzilaborce – Krasny Bród – Humenne – zamek Brekov – Michalovce – Hriadki – Trebišov – Velato – Sátoraljaújhely – Sárospatak (zwiedzanie miasta, pobyt na basenach termalnych) – Hriadki – Vranov nad Toplou – zamek Cicava – Humenne – Medzilaborce – Radoszyce – Komańcza – Zagórz – Lesko.

12 VII 2005

udział w wyjeździe studyjnym do Małej Domašy, nawiązanie współpracy z władzami samorządowymi gminy nt. informacji o trasie turystycznej w tej gminie i walorów turystyczno-wypoczynkowych sztucznych jezior Mała i Wielka Domaša.

28 – 29 VII 2005

udział w Międzynarodowym Seminarium „Rola turystyki i kultury w rozwoju gospodarczym regionu” w Ustrzykach Dolnych.

29 VII 2005

obsługa wyjazdu studyjnego na trasie: „Szlakiem zabytków po Pogórzu Bieszczadów” z włączeniem miasta Sanoka.

1 VIII 2005

wyjazd szkoleniowy do Sátoraljaújhely i Sárospatak na Węgrzech w celu opisania zabytków tych miast.

7 VIII 2005

udział w Festynie Ludowym w Święto Chleba w Dźwiniaczu Dolnym.

10 VIII 2005

wyjazd nad Jeziora Mała i wielka Domaša w celu rozmów ze starostą gminy Mała Domaša i opisania trasy: Svidnik – Mała Domaša.

21 VIII 2005

udział w III Bieszczadzkiej Biesiadzie Literackiej poświęconej pamięci Jerzego Harasymowicza i wygłoszenie wykładu inauguracyjnego „Pisarze w Bieszczadach i o Bieszczadach”.

22 – 23 VIII 2005

udział w Wielkim Pikniku Ekologicznym w Myczkowcach realizowanym w ramach projektu „Polsko-Słowacka wioska ekoludków” w ramach współpracy przygranicznej PHARE dla dzieci z gmin: Solina – Olszanica i Mała Domaša.

12 – 13 IX 2005

udział w warsztatach szkoleniowych „System monitorowania pobytu turystów” w Ustrzykach Dolnych.

13 IX 2005

spotkanie z Panem Bogusławem Pleskaczem, właścicielem biura turystycznego Eko-Karpaty w Ustjanowej poświęcone współpracy w zakresie promocji regionu i obsługi ruchu turystycznego.

IX 2005

CIT w Ustrzykach Dolnych – Jacek Łeszega, wydaje publikacje regionalne pt: „Legendy bojkowskie” oraz „Potrawy Bieszczadzkie” – autor tekstu Robert Bańkosz.

3-5 X 2005

szkolenie uczniów Gimnazjum w Uhercach Mineralnych na ambasadorów „Kotliny Uherczańskiej”.

XI 2005

opracowanie programu szkolenia dla kandydatów na przewodników beskidzkich dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie i złożenie dokumentów u Wojewody Podkarpackiego.

3 XII 2005

I zebranie organizacyjne dla kandydatów na przewodników beskidzkich – uczestniczących w kursie organizowanym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Krośnie.

7 XII 2005

zostały wykonane emblematy haftowane Stowarzyszenia do naszycia na lewym rękawie oraz emblematy haftowane przewodnik beskidzki do naszycia z przodu po lewej stronie kurtki przez Firmę Botaks z Michałowic. Koszt wykonania pokryli członkowie zwyczajni i wspierający we własnym zakresie.

8 – 9 XII 2005

udział w międzynarodowej konferencji organizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Myczkowcach z udziałem przedsiębiorców Polski, Słowacji i Ukrainy nt. „Promocji i sprzedaży ofert hotelowych przez biura podróży i tour-operatorów”.

XII 2005

zespół „Widymo” zdobył drugą nagrodę na największym w Polsce festiwalu folkowym w Lublinie (na przeszło trzysta zgłoszonych zespołów z całej Polski).

10 XII 2005

Walne Nadzwyczajne Zebranie Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych „Karpaty” w Sanoku zwołane w sprawie zatwierdzenia programów samokształcenia kierowanego na podwyższenie uprawnień przewodnickich na klasę II na obszar Beskidów Wschodnich i na klasę I na wszystkie obszary Beskidów. Projekt utworzenia komisji naukowej przy SPTK, do spraw gromadzenia i publikowania materiałów dotyczących regionu.

14 XII 2005

spotkanie gestorów turystyki gminy Baligród poświęcone możliwościom zwiększenia i dalszego rozwoju ruchu turystycznego w tej gminie.

15 XII 2005

zgłoszenie – na wniosek Dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie – wniosku o powołanie egzaminatorów do Komisji Egzaminacyjnej dla Przewodników turystycznych.

18 XII 2005

złożenie wniosku o akceptację programu samokształcenia kierowanego na klasę II na obszar Beskidów Wschodnich u Wojewody Podkarpackiego.

19 XII 2005

udział w konferencji naukowej nt. „Powiat sanocki w latach 1944 – 1956”organizowanej w Sanoku przez Instytut Pamięci Narodowej w Rzeszowie i Muzeum Historyczne w Sanoku.

15 I 2006

Spotkanie opłatkowe z dyrektorem Bieszczadzkiego Parku Narodowego Janem Komornickim, pracownikami Parku i przewodnikami w ośrodku Caritas w Myczkowcach.

5 II 2006

Walne zebranie Stowarzyszenia w Hotelu „Sanvit” w Sanoku i wybory nowych władz Stowarzyszenia po minionej kadencji.

15 II 2006

Organizacja Zespołu Redakcyjnego do wydawania własnego wydawnictwa Stowarzyszenia. Przygotowanie pisma do członków Stowarzyszenia zapraszające chętnych do pracy w Zespole Redakcyjnym własnego wydawnictwa turystyczno-krajoznawczego i prośba o zaproponowanie jego nazwy.

17 II 2006

udział w cyklicznych spotkaniach „Wspólne dziedzictwo kulturowe – granica nie musi dzielić” z dr Larisą Hołowata, z-cą dyrektora d/s naukowych Lwowskiej Biblioteki Naukowej im. Stefanyka nt. „Zbiory Biblioteki Naukowej we Lwowie” oraz Wiesławem Filipczykiem, kierownikiem Oddziału Wawelskiego Archiwum Państwowego w Krakowie nt. „Kolekcja „Teki Schneidera” i jej znaczenie dla badań regionalnych”.

18 II 2006

wycieczka szkoleniowa na Pogórze Przemyskie na trasie: Lesko – Sanok – Bircza – Krasiczyn – Przemyśl (zwiedzanie zabytków miasta i jego osobliwości) – wybrane forty twierdzy przemyskiej – spotkanie z przewodnikami w przemyskim Oddziale PTTK – powrót przez Tyrawę Wołoską do Leska.

23 II 2006

Seminarium Dendrologiczne w restauracji „Olimp” nt. „Parki i ogrody na terenie Ziemi Sanockiej” przygotowane przez naszego członka wspierającego, ogrodnika miasta Sanoka mgr Piotra Kutiaka, V-ce Prezesa Zarządu Regionu LOP.

24 II 2006

udział w konferencji Fundacji Bieszczadzkiej „Partnerstwo dla Środowiska” w Bieszczadzkim Domu Kultury w Lesku prezentującej założenia programu pilotażowego „Lider+” i przystąpienie w roli partnera do Fundacji Bieszczadzkiej.

4 III 2006

wycieczka szkoleniowa w Doły Jasielsko-Sanockie (część wschodnia) oraz na Pogórze Dynowskie na trasie: Lesko – Sanok – Besko – Krosno (zwiedzanie miasta) – przejazd obwodnicą przez część Pogórza Dynowskiego: Krosno – Korczyna – Kombornia – Jabłonica Polska – Orzechówka – Jasienica Rosielna – Stara Wieś – Blizne – Lutcza – Krasna – Węgłówka – Odrzykoń – Krosno – Haczów – Wzdów – Jaćmierz – Strachocina – Czerteż – Sanok – Zagórz – Lesko.

19 III 2006

wycieczka szkoleniowa do Tarnowa (zwiedzanie miasta Tarnowa i jego zabytków oraz ważniejszych obiektów na trasie) prowadzona przez Romana Frodymę.

4 IV 2006

udział w warsztatach „Budowanie koalicji na rzecz zrównoważonego rozwoju Karpat” organizowanych przez ZG LOP (RIG Sanok): „Budowanie grup partnerskich i ich funkcjonowanie”, „Możliwości finansowania projektów”.

8 IV 2006

wycieczka szkoleniowa „Poznajemy Beskid Dukielski” na trasie: Lesko – Rymanów – Bałucianka – Szklary – Daliowa – Jaśliska – Zyndranowa – Zawadka Rymanowska – Trzciana – Dukla – Miejsce Piastowe – Iwonicz – Zdrój – Klimkówka – „Jaś Wędrowniczek” – Sanok – Lesko prowadzona przez Zygmunta Pelczara.

18 – 21 IV 2006

udział w warsztatach z udziałem Dyrektorów Ośrodków Zagranicznych POT w Czarnej i w Polańczyku nt „Propozycje skutecznej promocji Bieszczadów w świecie”.

22 IV 2006

wycieczka szkoleniowa w Beskid Niski i Magurski Park Narodowy na trasie: Lesko – Sanok – Miejsce Piastowe – Rogi – Wietrzno – Kobylany – Stary Żmigród – Nowy Żmigród – Skalnik – Góra Grzywacka (567 m) – Kąty – Przełęcz Hałbowska – Krempna (Muzeum Magurskiego Parku Narodowego) – Kotań – Świątkowa Mała i Wielka – Rozstajne – Wyszowadka – Grab – Ożenna – Przełęcz Beskid (590 m) nad Ożenną (cmentarz z I wojny św.) – Krempna – Polany – Chyrowa – Iwla – Dukla – Miejsce Piastowe – Lesko prowadzona przez Zbigniewa Leniowskiego.

6 – 7 V 2006

udział w Podkarpackim Jarmarku Turystycznym w Przemyślu inaugurującym sezon turystyczny z widowiskiem plenerowym” Bitwa o Przemyśl w 1941 r.” w wykonaniu Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Galicja”.

12 V 2006

udział w warsztatach „Przyszłość Karpat” organizowanych przez ZG LOP: „Koalicja na rzecz zrównoważonego rozwoju Karpat – od pomysłu do działania”, „Rozwój lokalny w oparciu o dziedzictwo kulturowe” (RiG Sanok) oraz w konferencji organizowanej przez Miejską Bibliotekę Publiczna w Sanoku „Jak mówić o polskim i ukraińskim dziedzictwie kulturowym we Lwowie i na Podkarpaciu”.

27 – 28 V 2006

wycieczka szkoleniowa na przygraniczne obszary Ukrainy: Ustrzyki Dolne – Chyrów – Stara Sól – Stary Sambor – Ławrów – Łopuszanka – Rozłucz – Turka – Przełęcz Użocka (852 m) – Rozłucz (nocleg) – Libuchora – doliną Stryja – Stryj – Rozchircze – Truskawiec – Borysław – Sambor – Chyrów – Krościenko – Ustrzyki Dolne.

12 VI 2006

udział w konferencji organizowanej przez ZG LOP nt. „Założenia strategii zrównoważonego rozwoju Karpat” w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie.

14 – 18 VI 2006

udział w Międzynarodowym Rajdzie Turystów Kolarzy Śladami dobrego wojaka Szwejka na trasie Humenne – Nowy Łupków – Sanok – Liskowate – Felsztyn – Krościenko – Ustrzyki Dolne i okolice organizowanego przez BTC w Ustrzykach Dolnych.

26 VI 2006

udział w konferencji „Turystyka instrumentem rozwoju pogranicza polsko-ukraińskiego” w Polańczyku organizowanej pod patronatem Władysława Ortyla, Wiceministra Rozwoju Regionalnego przez PROT w Rzeszowie i Stowarzyszenie „Pro Carpathia”.

8 VII 2006

udział w spotkaniu artystów bieszczadzkich w Herbaciarni „Biesy i Czady” w Lesku z okazji powołania grupy twórczej „Hordowina”.

17 VII 2006

udział w seminarium „Porozumienie stowarzyszeń na rzecz rozwoju Województwa Podkarpackiego” organizowanym przez PROT i Urząd Marszałkowski w Rzeszowie w celu udziału stowarzyszeń w opracowaniu „Strategii Rozwoju Turystyki w Województwie Podkarpackim”.

18 VII 2006

członkiem wspierającym Stowarzyszenia z rekomendacji Andrzeja Gąsiorowskiego został Roman Glapiak z Dźwiniacza, V-ce Prezes Stowarzyszenia Agroturystycznego „Bieszczady” GGG i Prezes Ustrzyckiego Stowarzyszenia Turystycznego „Bieszczady” w Ustrzykach Dolnych, organizator imprezy regionalnej „Święto chleba”.

25 VII 2006

uzyskanie decyzji Marszałka Województwa Podkarpackiego upoważniającej Stowarzyszenie do prowadzenia szkoleń dla kandydatów na przewodników górskich beskidzkich w zakresie podstawowym na klasę III na wszystkie obszary Beskidów oraz szkoleń uzupełniających na klasę II i I na wszystkie obszary Beskidów oraz szkoleń dla kandydatów na przewodników terenowych na obszar województwa podkarpackiego.

29 – 30 VII 2006

udział w Karpackim Jarmarku Artystycznym w Ustrzykach Dolnych na zaproszenie Jacka Łeszegi i UST w Ustrzykach D.

2 VIII 2006

udział w pracach zespołu Polskiej Agencji Rozwoju Turystyki nad „Strategią rozwoju turystyki w województwie podkarpackim” (Restauracja „Olimp” w Sanoku)

6 VIII 2006

udział w „Święcie chleba” u Romana Glapiaka w Dźwiniaczu.

27 VIII 2006

pierwsze spotkanie organizacyjne z kandydatami zainteresowanymi udziałem w planowanym kursie dla kandydatów na przewodników terenowych na obszar 3 powiatów bieszczadzkich (sanockiego, leskiego i bieszczadzkiego).

29 VIII 2006

udział w pracach nad nową „Strategią rozwoju turystyki w województwie podkarpackim” opracowywana przez PART (rest. Olimp w Sanoku).

8 IX 2006

udział w międzynarodowym seminarium szkoleniowo-warsztatowym „Park sportowo-rekreacyjny Stok Narciarski w kontekście rozwoju regionów przygranicznych. Turystyka aktywna. Organizowanym przez Przemyską Agencję Rozwoju Regionalnego w Przemyślu.

10 IX 2006

wycieczka szkoleniowa dla chętnych kandydatów na przewodników terenowych na dużą obwodnicę bieszczadzką (prowadzi Stanisław Orłowski).

18 IX 2006

udział w prezentacji „Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego” w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie opracowanej (m.in. przy współudziale członków SPT Karpaty) przez Polska Agencję Rozwoju Turystyki w Warszawie.

22 IX 2006

udział w wojewódzkich obchodach Światowego Dnia Turystyki w Lutowiskach i poznanie Ekomuzeum „Trzy Kultury”

23 IX 2006

wycieczka szkoleniowa dla chętnych kandydatów na przewodników terenowych na małą obwodnicę bieszczadzką – „Szlakiem zbytków po Pogórzu Bieszczadów” (prowadził Stanisław Orłowski).

24 IX 2006

wycieczka szkoleniowa dla chętnych kandydatów na przewodników terenowych: przejście piesze z Wołkowi przez Plisz – Wierchy do Polańczyka prowadzona przez Andrzeja Gąsiorowskiego.

25 – 26 IX 2006

udział reprezentacji SPT „Karpaty” w warsztatach szkoleniowych „Jakość usług turystycznych” w Iwoniczu – Zdroju organizowanych przez LOT „Beskid Niski” i Starostwo Krośnieńskie w Iwoniczu – Zdroju

27 IX 2006

udział w seminarium dla partnerów ukraińskich nt „Rola instytucji publicznych i organizacji społecznych w edukacji ekologicznej, ochronie przyrody i zabytków Bieszczadów oraz popularyzacja i organizacja bezpiecznej turystyki górskiej – polskie doświadczenia i pola współpracy organizowanym przez Stowarzyszenie Otryckie w Ośrodku Naukowo-Dydaktycznym BdPN w Ustrzykach Dolnych, w Lutowiskach i w Dwerniku.

29 IX – 1 X 2006

udział w warsztatach szkoleniowych nt. „Prezentacja założeń mechanizmu FBIL – Funduszu Grupy Partnerskiej „Zielone Bieszczady” w Bóbrce k. Soliny.

1 X 2006

odpust w Łopience – wycieczka szkoleniowa dla chętnych kandydatów na przewodników terenowych na trasie: Sanok – Lesko – Solina – Terka – Polanki – Łopienka – Sine Wiry – Polanki – Bukowiec – Polańczyk – Hoczew – Lesko – Sanok.

8 X 2006

wycieczka szkoleniowa dla chętnych kandydatów na przewodników terenowych – przejście piesze na trasie Solina – Myczkowce – Zwierzyń – Glinne – Lesko prowadzona przez Andrzeja Gąsiorowskiego.

20 X 2006

udział w I spotkaniu Wojewódzkiej Komisji Egzaminacyjnej dla przewodników górskich beskidzkich powołanej przez Marszałka Województwa Podkarpackiego. W skład tej komisji powołano 14 członków przewodników SPT „Karpaty” z najwyższymi klasami uprawnień i osiągnięciami w działalności przewodnickiej.

21 X 2006

wycieczka szkoleniowa dla chętnych kandydatów na przewodników terenowych „Szlakiem ikon w dolinie Osławy” prowadzona przez Roberta Bańkosza.

22 X 2006

wycieczka szkoleniowa dla chętnych kandydatów na przewodników terenowych „Szlakiem ikon w dolinie Sanu” prowadzona przez Roberta Bańkosza.

27 X 2006

udział w szkoleniu „System informacji turystycznej warunkiem skutecznej promocji regionu” organizowanym przez PROT w Rzeszowie i Burmistrza Miasta Sanoka.

28 X 2006

wycieczka szkoleniowa w „dolinę rzeki Białej” połączona ze zwiedzaniem Kamiannej, Krynicy, Muszyny i ważniejszych miejscowości na trasie prowadzona przez Romana Frodymę.

30 X 2006

podsumowanie przez kol. Jacka Łeszegę projektu ”Nasza ziemia obiecana” prowadzonego z UST „Bieszczady” „To co wspólne – to co różne” oraz otwarcie wystawy „Żydzi” w Ustrzyckim Domu Kultury.

9 – 10 XI 2006

udział w szkoleniu BTC w Ustrzykach Dolnych (Olimp).

21 – 22 XI 2006

udział przewodników w konferencji naukowej „Archeologia okresu nowożytnego w Karpatach polskich” w Muzeum Okręgowym w Krośnie za zaproszenie kol. Roberta Kubita.

30 X 2006

udział w pracach Zespołu Architektoniczno-Przyrodniczego w RIG w Sanoku nt. „Celów pracy zespołu”.

25 XI 2006

udział w sesji planowania strategicznego organizowanej przez Fundację Bieszczadzką w UM w Lesku

30 XI 2006

udział przewodników w wykładzie kol. Romana Frodymy „I Wojna światowa w Beskidach” w Muzeum Regionalnym w Krośnie”

12 XII 2006

udział w pracach Zespołu Architektoniczno-Przyrodniczego Fundacji Bieszczadzkiej nt. „Propozycji wzorów obiektów architektury regionalnej w Bieszczadach”.

13 XII 2006

udział w spotkaniu z alpinistą W. Jagiełłą w Zajeździe „Jaś Wędrowniczek” w Rymanowie – Zdroju.

14 I 2007

opłatek przewodnicki w Ośrodku „Caritas” w Myczkowcach z udziałem Dyrektora Bieszczadzkiego Parku /Narodowego i Z-cy Dyrektora Magurskiego Parku Narodowego.

17 I 2007

wykład kol. Roberta Bańkosza nt. „Linii Mołotowa” w Biurze Wystaw Artystycznych w Krośnie.

13 II 2007

udział w wykładzie Grzegorza Chudzika Naczelnika Bieszczadzkiej Grupy GOPR nt. „Zasady bezpieczeństwa w górach i na szlakach turystycznych”.

20 II 2007

spotkanie z Prezesem i przedstawicielami Zarządu Stowarzyszenia „Portius” w Krośnie – nawiązanie współpracy w zakresie wspólnej promocji „szlaku winnego z Krosna do Tokaju”.

22 II 2007

wykład kol. Wojciecha Krukara w Muzeum Podkarpackim w Krośnie nt. „Nazewnictwo górskie w Beskidach”.

23 II 2007

udział w sesji naukowej „Grzegorz z Sanoka w 600 – lecie urodzin” w sanockim Domu Kultury i w spotkaniu z himalaistą Krzysztofem Wielickim w Zajeździe „Jaś Wędrowniczek” w Rymanowie.

2 III 2007

udział w międzynarodowym seminarium „Rola turystyki w społeczno-gospodarczym rozwoju regionu” w Bystrem k. Baligrodu (w roli prelegentów wystąpili: Robert Bańkosz, Stanisław Orłowski, Krzysztof Plamowski, Andrzej Gąsiorowski, Przemysław Oldakowski).

10 III 2007

wycieczka szkoleniowa na Pogórze Dynowskie, spotkanie z Prezesem Ryszardem Nykunem i przedstawicielami Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych i Pilotów w Jarosławiu w siedzibie stowarzyszenia.

14 III 2007

wyjazd na Węgry w celu przygotowania wycieczki szkoleniowej do Tokaju.

18 III 2007

udział w egzaminie wewnętrznym (część teoretyczna) kursu przewodników beskidzkich w PWSZ w Krośnie organizowanego przez kol. Wojciecha Krukara (kol. Roman Frodyma, Stanisław Orłowski).

28 III 2007

Walne zebranie członków Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych Karpaty w Sanoku (prezentacja multimedialna z działalności za rok 2006) w siedzibie Regionalnej Izby Gospodarczej w Sanoku.

30 III 2007

uroczysta promocja przewodnika turystycznego Romana Frodymy pt. Cmentarze wojenne z I wojny światowej na ziemi tarnowskiej” w ratuszu w Tarnowie z udziałem władz miasta i powiatu oraz wielu zaproszonych gości. Ze stowarzyszenia uczestniczyło 12 osób: ks. Piotr Bartnik, Grażyna Chytła, Wojciech Gosztyła, Jolanta Gryziecka, Zofia Łukasiewicz, Stanisław Orłowski, Maria Orłowska, Wojciech Wesołkin, Andrzej Niepołomski, Robert Kubit, Zygmunt Pelczar, Jan Stelmach.

12 IV 2007

udział w szkoleniu „Turystyka wspólna sprawa w ośrodku Olimp w Ustrzykach Dolnych (kol. Roman Glapiak, Jacek Łeszega, Stanisław Orłowski, Krzysztof Plamowski).

14 IV 2007

udział w wewnętrznym egzaminie praktycznym kursu dla kandydatów na przewodników beskidzkich PWSZ w Krośnie organizowanego przez kol. Wojciecha Krukara.

15 IV 2007

uprawnienia państwowe przewodnika beskidzkiego uzyskali dwaj nasi członkowie wspierający: Piotr Kutiak z Sanoka i Paweł Wójcik z Zagórza.

19 – 20 IV 2007

udział kol. Romana Frodymy w konferencji „Szanse rozwoju transgranicznych produktów turystycznych województwa podkarpackiego i lwowskiego” w Zamku w Przecławiu

21 IV 2007

wycieczka szkoleniowa na Węgry do Tokaju organizowana wspólnie ze Stowarzyszeniem „Portius” w Krośnie. Trasa: Sanok – Medzilaborce – Humenne – Michałowce – Trebiszów – Satoraljaujhely – Szwabska Wieś – Tokaj – Winnica Mercatur – Tolcva – Sarospatak – Satoraljaujhely – Mała Trna (Winnica Jaro Macika) – Humenne – Sanok.

5 V 2007

przygotowanie przez kol. Roberta Bańkosza, kol. Krzysztofa Plamowskiego i kol. Piotra Słabego inscenizacji plenerowej zdobycia Linii Mołotowa w Sanoku na czołgowisku oraz konferencji naukowej nt. Linii Mołotowa w dniu 6 maja 2007 r. w Ustrzyckim Domu Kultury
Tematy wykładów i wykładowcy:
1. dr. hab. Andrzej Olejko – Słowacy w walkach na Linii Mołotowa 1941
2. Tomasz Bereza IPN Rzeszów – Raworuski Rejon Umocniony LM
3. Łukasz Kozdrój – Przemyski Rejon Umocniony LM
4. Macin Kozdrój – Obecny stan zachowania fortyfikacji Linii Mołotowa
5. Tomasz Idzikowski – Wykorzystanie umocnień Twierdzy Przemyśl przez Rosjan, przy budowie Linii Mołotowa

9 V 2007

udział członków w Międzynarodowej Konferencji Historycznej “Wspólne dziedzictwo kulturowe Polaków i Ukraińców” w Brzozowie (ALTA II, ul. 3 Maja 70).
Część I: XV – XVIII w. (godz. 9.00 -13.00) m.in. Rody drobnoszlacheckie ziemi sanockiej od XVI do XVII w., Ikona symbolem pojednania i jedności chrześcijan Wschodu i Zachodu, Dążenia Ukraińców i Polaków do porozumienia międzywyznaniowego w województwie ruskim w XVII i XVIII w.
Część II: XIX – XX w. (godz. 14.00 – 17.00) m.in. Łemkowie i Ukraińcy grekokatolicy na Ziemiach Odzyskanych, Relacje etniczne i wyznaniowe na terenie diecezji przemyskiej obrządku łacińskiego w czasie okupacji niemieckiej i sowieckiej.

14 V 2007

w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sanoku odbyło się spotkanie ze Stanisławem Proszakiem, alpinistą i himalaistą, znanym części sanoczan z tego, że nie jest w stanie długo usiedzieć na wysokości poniżej 4 tysięcy metrów i rokrocznie zdobywa kolejne kilkutysięczniki na naszej planecie. Opowieściom o ostatniej wyprawie w Pamir chiński na Muztagh Ata 7546 m towarzyszył pokaz przeźroczy i wystawa zdjęć autorstwa Małgorzaty Dul.

21 V 2007

udział członków stowarzyszeniu w zebraniu organizacyjnym w Zespole Szkół w Uhercach Mineralnych z udziałem Nadleśniczego Nadleśnictwa Brzegi Dolne nt. utworzenia Ekomuzeum “W krainie bobrów” na terenie 4 miejscowości: Uherce – Orelec – Zwierzyń – Myczkowce z własną siecią szlaków spacerowych i ścieżek przyrodniczych.

31 V 2007

udział w sesji popularno-naukowej nt. “Wincenty Pol w Bieszczadach” organizowanej przez Nadleśnictwo w Baligrodzie i Dom Kultury w Lesku z okazji 200-rocznicy urodzin poety. (wystąpienie Prezesa Stowarzyszenia nt. Związki W. Pola z wybitnymi mieszkańcami Bieszczadów” nawiązanie współpracy z Muzeum-Dworkiem W. Pola w Lublinie).

14 VI 2007

udział w seminarium informacyjnym inaugurującym działania w ramach projektu Lokalna Grupa Działania – Fundacja Bieszczadzka Partnerstwo dla Środowiska i Walnym Zgromadzeniu LGD i Grupy Partnerskiej Zielone Bieszczady.

15 VI 2007

udział Prezesa Stowarzyszenia z prezentacją multimedialną “Turystyka jako czynnik podnoszenia atrakcyjności i konkurencyjności regionu podkarpackiego” w konferencji “Regionalny produkt turystyczny” w Rymanowie – Zdroju organizowanej przez Burmistrza Gminy Rymanów i Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie.

16 VI 2007

udział 10 członków Stowarzyszenia w konferencji naukowej “Odkrywcy i budziciele Łemkowszczyzny” organizowanej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Sanoku w Sali konferencyjnej Hotelu “Sanvit” w Sanoku.

19 VI 2007

ukazał się nowy ciekawy przewodnik “Cerkwie szlaku ikon” autorstwa naszego kol. Roberta Bańkosza. Zawiera m. in. rozdziały: 1. Na styku kultur. Rys historyczno- etniczny naszego regionu. 2. Architektura drewnianej cerkwi. 3. Cerkiew i jej symbolika. 4. Kościół Prawosławny. 5. Kościół greckokatolicki. 6. Ikonostas, ikona i jej główne tematy. 7. Słowniczek 8. Dolina Sanu. 9. Dolina Osławy. 10. Zakończenie.

22 VI 2007

udział członków Stowarzyszenia w VII Walnym Zebraniu Podkarpackiej Regionalnej Organizacji turystycznej w Rzeszowie.

5 VII 2007

prace Prezesa Stowarzyszenia z TV “Trwam” w Bieszczadach w celu przygotowania programu promującego walory krajoznawcze regionu.

14 VII 2007

wyjazd 4 przewodników członków Stowarzyszenia pociągiem Portius-Ekspres na trasę Krosno – Przełęcz Łupkowska – Słowacja – Węgry (Sárospatak).

27 VII 2007

udział 4 członków Stowarzyszenia w posiedzeniu Zarządu Lokalnej Organizacji Turystycznej “Bieszczady” w Sanoku.

4 VIII 2007

udział członków stowarzyszenia w Karpackim Jarmarku Artystyczym w Ustrzykach Dolnych.

5 VIII 2007

udział członków Stowarzyszenia w Święcie Chleba w Gospodarstwie Agroturystycznym “U Flika” w Dźwiniaczu Dolnym.

12 IX 2007

udział w rozmowach z przedstawicielem Komendy Wojewódzkiej Policji z Rzeszowa w GOPR w Sanoku nt. stanowiska Stowarzyszenia w sprawie ekstremalnych sportów samochodowych.

14 IX 2007

udział członków Stowarzyszenia w wojewódzkich obchodach Światowego Dnia turystyki w Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazownictwa im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce k. Krosna organizowanych przez Marszałka Województwa Podkarpackiego i Lokalną Organizację Turystyczną “Beskid Niski”.

15 IX 2007

udział członków Stowarzyszenia w obchodach Europejskich Dni Dziedzictwa w Cisnej organizowanych w ramach programu Lider + przez Fundację Bieszczadzką Partnerstwo dla Środowiska w Lesku

22 IX 2007

udział w pikniku regionalnym w Ustrzykach dolnych organizowanym przez Fundację Bieszczadzką Partnerstwo dla Środowiska w Lesku dla LGD Zielone Bieszczady.

25 IX 2007

udział członków Stowarzyszenia w sesji popularno-naukowej “Powiat sanocki w latach 1944 – 1956 w Sanoku organizowanej przez Muzeum Historyczne w Sanoku i Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie.

4 X 2007

udział w warsztatach terenowych w Ośrodku Naukowo-Dydaktycznym BdPN w Lutowiskach nt. “Rewitalizacja i ochrona zasobów dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego” organizowanych przez Fundację Bieszczadzką Partnerstwo dla Środowiska w Lesku i Terenowy Oddział Opieki nad zabytkami w Ustrzykach Dolnych.

8 X 2007

udział w konferencji nt “Strategii rozwoju turystyki w Bieszczadach” z udziałem Marszałka województwa Podkarpackiego zorganizowanej przy współudziale LOT “Bieszczady” w Sanoku i Burmistrza Miasta Leska.

16 X 2007

udział w uroczystym otwarciu Centrum Kultury Ekumenicznej w Ośrodku “Caritas” w Myczkowcach i w sesji naukowej nt. “Dziedzictwa kulturowego i wyznaniowego na pograniczu polsko-słowacko-ukraińskim w przeszłości i dziś”.

18 – 19 X 2007

udział członków w Międzynarodowej konferencji “Rozwój obszarów górskich w polsko-ukraińskiej strefie Karpat” w Państwowej wyższej Szkole Zawodowej w Krośnie połączonej z wydaniem mapy Wojciecha Krukara Bieszczady Wschodnie.

19 X 2007

udział w konferencji z cyklu “Turystyka wspólna sprawa” nt. “Jak tworzyć ofertę turystyczną obiektu noclegowego i miejscowości” w restauracji “Szklarnia” w Sanoku i w warsztatach tematycznych przeprowadzonych przez Magdalenę Ragus – Menedżer Projektu Polskiej Organizacji Rozwoju Turystyki w Warszawie współorganizowanej z LOT “Bieszczady” w Sanoku i Przedsiębiorstwem Społecznym “Zielony Rower” przy Fundacji Bieszczadzkiej Partnerstwo dla Środowiska w Lesku

29 X 2007

udział członków stowarzyszenia w konferencji nt. “www.i-karpaty.eu – Okno na świat Gminy Sanok” organizowanej przez Wójta Gminy Sanok w Ośrodku Wypoczynkowym Relawia w Polańczyku. “Okno na świat Gminy Sanok” – to tytuł projektu dofinansowanego ze środków Programu Sąsiedztwa Poska – Białoruś – Ukraina INTERREG III A/ Tacis CBC 2004 – 2006.

9 XI 2007

udział w konferencji z cyklu “Turystyka wspólna sprawa” poświęconą “Tworzeniu oferty turystycznej miejscowości i obiektu noclegowego” w Hotelu San-Lux w Sanoku organizowanej przez Lokalną Organizację Turystyczną “Bieszczady” w Sanoku oraz Fundację Bieszczadzką “Partnerstwo dla Środowiska” w Lesku wspólnie z ZETO w Rzeszowie Sp. z oo.

10 – 11 XI 2007

warsztaty terenowe dla przewodników w Ekomuzeum w “Krainie bobrów” z zakwaterowaniem w Orelcu w Zagrodzie “Magija” u Magdy i Janusza Demkowiczów organizowanych przez Fundację Bieszczadzką “Partnerstwo dla Srodowiska”, Przedsiębiorstwo społeczne “Zielony Rower”, Terenowy Oddział Opieki nad Zabytkami w Ustrzykach Dolnych i SPT “Karpaty” w Sanoku celem poznania kolejnego Ekomuzeum w Bieszczadach i nowej sieci szlaków spacerowych w otoczeniu Jeziora Myczkowieckiego.

10 – 11 XI 2007

z inicjatywy Bogdana Augustyna, fundacji Bieszczadzkiej w Lesku oraz Magdy i Janusza Demkowiczów mogliśmy uczestniczyć nieodpłatnie w dwudniowym szkoleniu w Orelcu poświęconym poznaniu idei ekomuzeum i w praktyce sieci szlaków w Ekomuzeum “W krainie bobrów”.

17 XI 2007

udział członków w spotkaniu z Adamem Glinczewskim, twórcą z Czarnej w Zajeździe “Jaś Wędrowniczek” w Rymanowie.

18 XI 2007

spotkanie Prezesa Stowarzyszenia z mieszkańcami wsi Myczkowce i prezentacja multimedialna nowego ekomuzeum “W krainie bobrów”.

19 XI 2007

udział 5 członków Stowarzyszenia w szkoleniu na Redaktorów lokalnych Internetowego Systemu Informacji turystycznej i Promocji Polski (ISIT 2.0) organizowanym przez PROT w Rzeszowie.

8 – 10 XII 2007

udział Romana Frodymy w międzynarodowej konferencji nt. “Ratowanie i problematyka dokumentacyjna cmentarzy wojennych z I wojny swiatowej” w Humennem na Słowacji i wygłoszenie referatu z przeźroczami nt. “Cmentarze wojenne w Polsce południowo-wschodniej”.

13 XII 2007

udział 4 członków stowarzyszenia w warsztatach “Natura 2000 w Beskidzie Niskim” organizowanych przez Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie w Ośrodku Magurskiego Parku Narodowego w Krempnej.

13 XII 2007

udział członków Stowarzyszenia i zaproszonych przewodników w spotkaniu ze Stanisławem Proszakiem połączonym z pokazem multimedialnym zdjęć z wyprawy wysokogórskiej w Andy Boliwijskie

14 XII 2007

udział 5 członków stowarzyszenia w warsztatach “Natura 2000 w Bieszczadach” organizowanych w ramach projektu “Optymalizacja wykorzystania zasobów sieci Natura 2000 dla zrównoważonego rozwoju w Karpatach” poświęconych strategii zarządzania obszarem Natura 2000 Bieszczady, organizowanej przez Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie w Sanatorium Uzdrowiskowym AMER-POL w Polańczyku.

14 XII 2007

udział Prezesa Stowarzyszenia z prezentacją multimedialna “Zniszczenia w lasach i na znakowanych szlakach turystycznych dokonane przez nieznanych sprawców sportów motorowych” podczas konferencji nt. “Turystyka aktywna – szansą rozwoju czy zagrożeniem dla środowiska?” organizowanej przez Departament Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

19 XII 2007

udział Prezesa w zebraniu organizacyjnym w Ustrzykach Dolnych zorganizowanym przez Fundację Bieszczadzką Partnerstwo dla Środowiska z Leska w sprawie inicjatywy powołania Stowarzyszenia LGD “Zielone Bieszczady”.

8 I 2008

przejście nowych szlaków spacerowych w Ekomuzeum w “Krainie bobrów” w paśmie Żukowa.

10 – 11 I 2008

udział w szkoleniu Fundacji Bieszczadzkiej Partnerstwo dla Środowiska w Lesku (sporządzanie wniosków o dotacje UE).

13 I 2008

tradycyjny opłatek przewodnicki w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym Caritas w Myczkowcach z udziałem leśników, nadleśniczych i Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie.

17 I 2008

udział w szkoleniu WUP w Rzeszowie nt. programu Kapitał Ludzki

18 I 2008

udział przewodników i członków wspierających w pracach z ekspertami PART w Warszawie nad opracowaniem Strategii rozwoju dla Miasta Sanoka.

24 – 26 I 2008

udział w szkoleniu w Bóbrce nt. pisania programów i wniosków o dotacje UE organizowanym przez Fundację Bieszczadzką Partnerstwo dla środowiska w Lesku.

27 I 2008

wycieczka szkoleniowa do Bardejowa na Słowacji.

31 I 2008

wyjazd studyjny do Urzędu Miasta w Humennem na Słowacji.

25 II 2008

Zarszyn, spotkanie z przedstawicielami Lokalnej Grupy Działania nt. Karpackiego szlaku wina i jego promocji.

1 III 2008

Uherce Min. Warsztaty nt. “Ekomuzea Bieszczadzkie” i wycieczka piesza nowymi szlakami spacerowymi “Wokół pasma Kozińca”

4 – 5 III 2008

Ustrzyki Dolne – szkolenie przyrodnicze w Ośrodku Naukowo-Dydaktycznym Bieszczadzkiego Parku Narodowego w Ustrzykach Dolnych.

6 – 8 III 2008

wyjazd do Gorlic i udział w V Krajowym Zjeździe Grup Partnerskich, zwiedzanie zachodniej części Beskidu Niskiego, m.in. Gorlic, Regietowa, Klimkówki, Szymbarku, Magury Małastowskiej i Biecza.

12 III 2008

udział w konferencji nt. “Sytuacja na lokalnym rynku pracy w powiatach bieszczadzkim i leskim” organizowanej przez Fundację Bieszczadzką z Leska w Uhercach M.

15 III 2008

wycieczka szkoleniowa na Pogórze Strzyżowskie (Krosno – Frysztak – Gogołów – Stępina – Chytrówka – Jaszczurowa – Brzeziny – Mała – Chechły – Broniszów – Wielopole Skrzyńskie – Strzyżów – Krosno) prowadzona przez Witolda Grodzkiego z udziałem 14 przewodników i 5 członków wspierających.

22 III 2008

udział w szkoleniu na odnowienie licencji BdPN w Wołosatem.

26 III 2008

Walne Zebranie Sprawozdawcze Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych Karpaty w Sanoku.

31 III 2008

udział w sesji popularno-naukowej w Zajeździe Jaś – Wędrowniczek w Rymanowie nt. Karpacki szlak wina z Krosna do Tokaju organizowanej przez LGD w Zarszynie.

5 IV 2008

wycieczka szkoleniowa z kol. Romanem Frodymą w Beskid Niski nt. “Świątynie wszystkich wyznań” na trasie: Lesko – Jasło – Berest – Piorunka – Czyrna – Mochnaczka – Szubieniczy Wierch – Izby – Banica – Śnietnica – Brunary – Czarna – Uście Gorlickie – Klimkówka – Łosie – Jasło – Lesko.

6 IV 2008

wycieczka szkoleniowa prowadzona przez Piotra Kutiaka w Pasmie Granickiej i okolicach Orlich Skałek w Górach Słonnych. Poznanie sieci szlaków pieszych i spacerowych z propozycjeami kilkugodzinnych wycieczek pieszych z Bykowiec oraz z Sanoka.

10 IV 2008

udział w Walnym Zebraniu Lokalnej Organizacji Turystycznej Bieszczady w Sanoku.

11 – 12 IV 2008

Jasło – konferencja nt. podsumowania projektu “Podkarpackie Trójmiasto: Jasło – Krosno – Sanok. Współpraca polsko-ukraińska”.

14 IV 2008

c.d. szkolenie na przedłużenie licencji BdPN w Ośrodku Naukowo-Dydaktycznym BdPN w Ustrzykach Dolnych.

20 IV 2008

rejs widokowy dla przewodników statkiem spacerowym “Bryza” w odnogę rzeki Solinki z Polańczyka do Bukowca.

21 IV 2008

Rymanów, udział w konferencji PAN “Strategia zarządzania obszarami Natura 2000 w Beskidzie Niskim”. Ostoja Jaśliska i Jasiołka.

22 – 23 IV 2008

Bystre, udział w konferencji PAN “Strategia zarządzania obszarami Natura 2000 w Bieszczadach i w Górach Słonnych”.

26 IV 2008

wycieczka szkoleniowa dla przewodników i członków wspierających prowadzona przez Romana Frodymę po środkowej części Beskidu Niskiego pn. “Gdzie diabeł na kościele” (Lesko – Jasło – Libusza – Kobylanka – Zagórzany – Moszczenica – Szalowa – Bieśnik – Maślana Góra – Bystra – Szymbark – Ropa – Łosie – Bielanka – Leszczyny – Kunkowa – Nowica – Przysłup – Jasło – Krosno – Sanok – Lesko.

27 IV 2008

Wielkonoc w obrządku prawosławnym, Jutrznia w Morochowie.

27 V 2008

wyjazd do Koszyc w celu poznania możliwości zwiedzania muzeów miasta i jego atrakcji turystycznych.

8 VII 2008

Krosno Muzeum Podkarpackie: otwarcie wystawy “Szlakami Huculszczyzny” przy wielkim zaangażowaniu Roberta Kubita.

12 VII 2008

Lesko, Święto książki, odsłonięcie pomnika książki, wycieczka z autorami książek i dziennikarzami w Bieszczady.

10 VIII 2008

udział w obchodach “Święta chleba” u Romana Glapiaka w Dźwiniaczu

12 – 13 VIII 2008

udział w obchodach “Dni pamięci o żydowskiej społeczności Rymanowa”.

21 VIII 2008

udział w VI Bieszczadzkiej Biesiadzie Literackiej pamięci Jerzego Harasymowicza w Ośrodku ZHP “Berdo” w Myczkowcach.

5 IX 2008

udział sesji naukowej PWSZ w Sanoku nt. “Podróże w Karpaty wczoraj i dziś”

12 – 14 IX 2008

udział w wyjeździe studyjnym do Czeskich Moraw (Słowacja – Czechy: Rożnov – Wielkie Karlowice – Vizovice – Luhacovice – Uherskie Hradiste – kanał im. Bata – Buchlovice – Velehrad – Uherskie Hradiste – Kromeriz – powrót do Polski) i poznanie sposobów promocji produktu turystycznego w języku polskim i dla Polaków.

26 IX 2008

udział w obchodach “Światowego Dnia Turystyki” na szybowisku w Bezmiechowej Górnej i VII Bieszczadzkim Zlocie Leśnych Ludzi w Solinie.

6 X 2008

udział w uroczystościach 40-lecia Zapory Wodnej w Solinie.

10 X 2008

uroczystość odsłonięcia i poświęcenia tablicy upamiętniającej 40 rocznicę śmierci Nikifora w Foluszu

16 X 2008

udział w sesji naukowej “Łemkowie dawniej a dziś” w Centrum Kultury Ekumenicznej Ośrodka Caritas w Myczkowcach.

16 – 17 X 2008

udział w konferencji PROT i PART w Arłamowie nt. “Proekologiczne zarządzanie przestrzenią turystyczną na terenie Województwa Podkarpackiego”.

10 XI 2008

udział w uroczystości poświęcenia Krzyża Pamięci “Ofiarom Polskiej Golgoty Wschodu” na cmentarzu w Sanoku i nadaniu Hufcowi ZHP ziemi Sanockiej imienia ks. harcmistrza Zdzisława Peszkowskiego

11 XI 2008

Krosno Muzeum Podkarpackie, otwarcie wystawy “Sztuka pradziejowa ziem polskich” i wystawy “Drogi do wolności” w 90 rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

13 XI 2008

udział w obchodach XV-lecia Stowarzyszenia Agroturystycznego Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne “Bieszczady” w Lesku połączonych z konferencją “Przeszłość – teraźniejszość – przyszłość” w Zajeździe Karino w Berezce.

1 XII 2008

spotkanie ks. Piotra Bartnika z przewodnikami w Oddziale PTTK w Rzeszowie i prezentacja walorów miejsc kultu religijnego w Bieszczadach.

5 – 7 XII 2008

udział przewodników w XLVI Dniach Skupienia dla miłośników gór, przewodników, GOPR-owców i pielgrzymów prowadzonych przez ks. Piotra Bartnika w Opactwie Benedyktynek w Jarosławiu.

30 XII 2008

udział w uroczystej sesji Rady Miasta w Sanoku i nadaniu tytułu Honorowego Obywatela Królewskiego Wolnego Miasta Sanoka Pani Elżbiecie Dzikowskiej.

18 I 2009

tradycyjny opłatek przewodnicki w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym Caritas w Myczkowcach z udziałem leśników, nadleśniczych i Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie.

26 I 2009

udział w wieczorze poświęconym pamięci poety Jana Szelca w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sanoku.

20 II 2009

udział w spotkaniu Międzynarodowego dnia Przewodnika Turystycznego w Krakowie.

24 II 2009

udział Romka Frodymy i kol. w otwarciu wystawy Fotograficzne podróże Karpackie w Muzeum Historycznym – Pałacu w Dukli i prelekcja kol. Romka: Pokłosie I wojny światowej w Karpatach – cmentarze wojenne.

1 III 2009

podpisanie listu intencyjnego ze Stowarzyszeniem „Dar Karpat” z Ustrzyk Dolnych w sprawie współdziałania w realizacji projektu: „Tradycje polskich Karpat pomostem w Europie”.

3 III 2009

spotkanie z Edwardem Marszałkiem – leśnikiem, rzecznikiem prasowym Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, ratownikiem górskim nt. „Opowieści z Beskidu, ballady o drzewach, połoniny, leśne ślady wiary, pomniki przyrody, karpackie lasy i kryjące się w nich skarby” w Zajeździe „Jaś Wędrowniczek” w Rymanowie.

12 III 2009

wystąpienie w prośbą do J. E. Ks. Arcybiskupa Józefa Michalika w sprawie powierzenia ks. Piotrowi Bertnikowi funkcji duszpasterza przewodników turystycznych.

28 III 2009

wycieczka szkoleniowa „Po cerkwiach Zamieszańców” wokół Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego – prowadzili: Witek Grodzki i Robert Kubit.

29 III 2009

zorganizowanie seminarium dla przedstawicieli branży turystycznej w ORW „Caritas” w Myczkowcach z prezentacjami przygotowanymi przez członków stowarzyszenia: 1. Szlakiem cerkwi łemkowskich przez Beskid Niski – Roman Frodyma; 2. Dziedzictwo kulturowe na szlakach turystycznych Bieszczadów – Robert Bańkosz; 3. Szlak ikon w dolinie Sanu – Paweł Wójcik; 4. Osobliwości Górzanki i Łopienki – ks. Piotr Bartnik; 5. Co warto zobaczyć na „małej obwodnicy” – Stanisław Orłowski; 6. Ekomuzea Bieszczadzkie – bieszczadzki produkt ekoturystyczny – Bogusław Pyzocha; 7. Na pograniczu bojkowsko-łemkowskim – Bogdan Augustyn; 8. Gotyckie kościoły Podkarpacia – Bogdan Augustyn; 9. Szlak naftowy – Andrzej Radwański

14 V 2009

udział w sesji popularno-naukowej „Wincentego Pola bieszczadzkie ścieżki” w Domu Kultury w Lesku i na zamku leskim.

22 V 2009

udział w „VIII bieszczadzkim zlocie leśnych ludzi” organizowanym przez pustelnika Jano w Solinie.

7 VII 2009

udział w promocji książki Henryka Nicpoonia – Tajemnice soliny.

9 VIII 2009

udział w obchodach „Święta chleba” u Romana Glapiaka w Dźwiniaczu

10 IX 2009

udział w obchodach „70 rocznicy śmierci por. Zaremby w Bykowcach”.

21 VIII 2009

udział w VI Bieszczadzkiej Biesiadzie Literackiej pamięci Jerzego Harasymowicza w Ośrodku ZHP „Berdo” w Myczkowcach.

17 IX 2009

udział w otwarciu wystawy „W obliczu dwóch totalitaryzmów” w Muzeum Podkarpackim w Krośnie zorganizowanej dużym wkładem pracy Roberta Kubita

26 IX 2009

udział w obchodach „Światowego Dnia Turystyki” na szybowisku w Bezmiechowej Górnej i VII Bieszczadzkim Zlocie Leśnych Ludzi w Solinie.

18 – 19 IX 2009

udział w „Karpackich Dniach Zielonej turystyki” w Sninie na Słowacji.

25 IX 2009

udział członków w otwarciu wystawy w Miejskiej bibliotece Publicznej w Sanoku „80 lat tradycji PTTK i PTTK”.

3 X 2009

udział członków w kiermaszu sztuki w Muzeum Podkarpackim w Krośnie.

4 X 2009

udział członków w X Odpuście w Łopience.

14 X 2009

udział w uroczystości nadania sztandaru Zespołowi Szkół im. J. Bizińskiego w Bóbrce.

16 X 2009

udział w sesji naukowej „Historia – kultura – tradycja” w Centrum Kultury Ekumenicznej Ośrodka Caritas w Myczkowcach.

16-18 XI 2009

referat Łukasza Bajdy”Działalność sejmikowa Balów w drugiej połowie XVII wieku” II Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa Historyków Nowożytników. „Unia Lubelska – i co dalej?”, Kraków

27-29 XI 2009

udział kol. w II Karpackiej Biesiadzie w Zawadce Rymanowskiej

20 XII 2009

udział w wernisażu „Kobiety w czasach biblijnych” w Muzeum Podkarpackim w Krośnie.

10 I 2010

opłatek w Caritas: Edward Marszałek – gawędy o zwierzętach.

21 I 2010 szkolenie: Metodyka prowadzenia wycieczek szkolnych – próba zainteresowania krajoznawstwem – St. Orłowski
6 II 2010 szkolenie w MBL w Sanoku – metodyka oprowadzania grup z zachowaniem bezpieczeństwa na terenie skansenu, wejścia do mniej odwiedzanych obiektów – Hubert Ossadnik
12 II 2010

szkolenia w Zagrodzie Magija w Orelcu u Magdy i Janusza Demkowiczów: Tworzenie i promocja lokalnego produktu turystycznego.

13-14 II 2010 wyjazd na Słowację i poznawanie osobliwości Górnego Zemplina – Grzegorz Sitko
6 III 2010 żubry w lasach Baligrodzkich – Grzegorz Sitko
27 III 2010

wyjazd do regionu tokajskiego w Słowackim Dolnym Zemplinie: (Vinne – Michalovce (muzeum) – Trebiszów (muzeum) – Słowackie Nowe Miasto – Cerhov – Borsa – Vinniczki – Michalovce – Brekov – Humenne

10 IV 2010

Progiem Karpat” – wycieczka w okolice Jarosławia – Stanisław Orłowski.

17 IV 2010 wyjazd do miast regionu tokajskiego na północnych Węgrzech: zwiedzanie Satoralujchely – Sarospatak – Tokaju
29 V 2010 wycieczka: Osobliwości przyrodnicze na Pogórzu Przemyskim i w Arboretum w Bolestraszycach – Grzegorz Sitko
12 VI 2010

udział w sesji naukowej: Stanisław Vincenz w Karpatach z koncertem zespołu huculskiego z Kołomyi w ORW Caritas w Myczkowcach.

21-22 IX 2010 udział przewodników w sesji naukowej „Dzieje Dubiecka” w pałacu w Dubiecku
3 X 2010udział w odpuście w Łopience i wycieczka piesza do rezerwatu przyrody „Sine Wiry”.
16 X 2010 udział w sesji naukowej: „Huculi w Karpatach” pod. przew. ks. prof. Stanisława Nabywańca
18 XI 2010 udział w „Wieczorze huculskim” w Muzeum Okręgowym w Krośnie; cykl wykładów i wystawa strojów huculskich – Robert Kubit
12 XII 2010 udział w poświęceniu kościoła drewnianego w Woli Michowej – Wojciech Gosztyła

14 I 2011

Opłatek przewodnicki w Caritas w Myczkowcach.

25 III 2011

udział w konferencji „Natura 2000” w Bieszczadach organizowanej przez Krakowski Instytut Ochrony Przyrody PAN w Wojtkówce.

26 III 2011

Walne Zebranie Sprawozdawcze SPT „Karpaty” w Sanoku.

31 III – 2 IV 2011

udział w seminarium “Karpackie niebo” – Polska – Słowacja w Sninie – na zaproszenie naszego członka wspierającego Piotra Burego z Krosna.

14 IV 2011

udział w wieczorze Vincenzowskim w Muzeum Podkarpackim w Krośnie.

17 IV 2011

udział w uroczystym otwarciu Biura Turystycznego kol. Mariusza Janika w Szczawnem.

13 V 2011

udział w wykładzie prof. Andrzeja Sulikowskiego nt. „Janusz Szuber. Kim jest sanocki poeta dla poezji polskiej?” w MBP w Sanoku i w X Jubileuszowym Bieszczadzkim Zlocie Leśnych Ludzi organizowanym przez pustelnika Jano w Sztygarce Hetmańskiej w Solinie.

14 V 2011

udział w Sesji Biblijnej w Caritas w Myczkowcach.

28 – 29 V 2011

udział w obchodach Dni Leska.

3 VI 2011

udział w sesji „Karpackie Niebo. Rozwój produktów turystycznych w dziedzinie astronomii na pograniczu polsko-słowackim” połączonej z otwarciem obserwatorium astronomicznego w LO w Lesku.

17 VI 2011

udział w uroczystym otwarciu pieszej kładki Witryłów – Ulucz w Gminie Dydnia.

2 VIII 2011

udział w wykładzie p. Klasztornej z Kijowa (pochodzącej z Lutowisk) nt. Bojków wysiedlonych z Bieszczadów w 1951 r. w Zagrodzie Magija w Orelcu.

21 VIII 2011

udział w IX Bieszczadzkiej Biesiadzie Literackiej Jerzego Harasymowicza w Bazie ZHP „Berdo” w Myczkowcach.

2 IX 2011

udział w uroczystościach jubileuszowych 50-lecia istnienia zapory i elektrowni w Myczkowcach.

16 IX 2011

udział w uroczystościach otwarcia Galicyjskiego Rynku w MBL w Sanoku.

17 IX 2011

udział w obchodach jubileuszu 50–lecia Bieszczadzkiej Grupy GOPR w Sanoku.

23 IX 2011

udział w konferencji „Turystyka bez granic” organizowanej przez Stowarzyszenia Procarpathia z Rzeszowa w Hotelu Salamandra w Hoczwi.

28 IX 2011

udział członków we wznowieniu działalności „Forum Bieszczadzkiego” w Sanoku i w konferencji „W poszukiwaniu inwestorów – modelowe rozwiązania” w Rzeszowie organizowanej przez Stowarzyszenia Procarpathia.

22 X 2011

udział w konferencji o kard. Wyszyńskim w Caritas w Myczkowcach. Prowadzenie wycieczki przez kol. Grażynę Chytłę do Komańczy i z powrotem do Zagórza. /wolontariat/.

19 XI 2011

udział w spotkaniu egzaminatorów w Urzędzie Marszałkowskim

1 X 2011

udział w uroczystościach: 60 lat PTTK i 50 lat Koła Przewodników w Sanoku.

28 X 2011

udział w promocji książki Łukasza Bajdy „Balowie” w GOK w Baligrodzie.

4 XI 2011

prelekcja z przeźroczami kol. Romana Frodymy na sesji naukowej w Muzeum w Dukli.

25 XI 2011

udział w posiedzeniu nowej Komisji Egzaminacyjnej dla Przewodników Górskich Beskidzkich i Przewodników Terenowych w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie.

30 XI 2011

wyjazd do Lutiny na Słowacji i udział w uroczystym otwarciu nowego parku miniatur drewnianej architektury sakralnej przy greckokatolickim sanktuarium Matki Bożej z udziałem arcybiskupa Babiaka z Preszowa.

10 XII 2011

udział w wycieczce szkoleniowej do Rzeszowa obsługiwanej przez Kol. Zygmunta Cebulę.

22 I 2012

Opłatek przewodnicki w Caritas w Myczkowcach z udziałem przedstawicieli Parków Narodowych, Parków Krajobrazowych, Nadleśnictw, samorządów lokalnych i organizacji pozarządowych współpracujących ze Stowarzyszeniem w zakresie promocji turystyki w regionie.

8 II 2012

udział w otwarciu wystawy Nikifor malarz – Nikifor artysta i w otwarciu wernisażu wystawy „Krynica, Muszyna, Żegiestów na dawnej pocztówce” oraz w spotkaniu muzealnym z Ryszardem Krukiem „Dawna pocztówka prawdę Ci powie… w Muzeum Podkarpackim w Krośnie.

8-9 XII 201

VI Konferencja Młodych Naukowców, studencko-doktorancka, Wrocław 1; referat: Powstanie Leskie z 1932 r. – międzywojenne Bieszczady w kręgu faktów i mitów – Łukasz Bajda

15 II 2012

udział w otwarciu wystawy dr Antoni Lorens – krośnieński lekarz i społecznik w Muzeum Podkarpackim w Krośnie.

16 II 2012

udział w spotkaniu muzealnym z Tomaszem Nowotarskim związanym z promocją książki YETI w Muzeum Podkarpackim w Krośnie.

8 III 2012

reprezentowanie SPT Karpaty na konkursie krasomówczym młodzieży szkolnej w Zarszynie.

10 III 2012

wycieczka szkoleniowa do Krynicy i okolic.

22 III 2012

Walne Zebranie Sprawozdawcze SPT „Karpaty” w Sanoku.

24 III 2012

wycieczka szkoleniowa na Słowację.

30 III 2012

udział w nabożeństwie Drogi Krzyżowej „Krzyż znakiem służby i ofiary” do źródełka w Zwierzyniu i Eucharystii z udziałem służb mundurowych Województwa Podkarpackiego organizowanym przez OWR „Caritas” w Myczkowcach.

11 IV 2012

udział w konferencji otwierającej realizację projektu „Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej – korytarze migracyjne” w Hoczwi.

12-13 IV 2012

udział w konferencji podsumowującej realizacje projektu „Instytucjonalizacja współpracy terytorialnej w zakresie turystyki w Euroregionie Kapackim” w Hoczwi.

13 IV 2012

Ruś Czerwona w XVI–XVIII wieku, panel naukowy Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu, Przemyśl 13.04.2012; referat: Szlachta ziemi sanockiej w XVIII w. Łukasz Bajda

14 IV 2012

udział w premiera filmu przyrodniczego „Bieszczadzki Park Narodowy” oraz spotkaniu na temat znaczenia edukacji realizowanej przez przewodników w ramach akcji pod hasłem „Człowiek i góry” w Ośrodku Naukowo-Dydaktycznym Bieszczadzkiego Parku Narodowego w Ustrzykach Dolnych

17 IV 2012

udział w otwarciu wystawy Broń świata w rękach polskiego wojownika w salach pałacu biskupiego Muzeum Podkarpackiego w Krośnie.

20 IV 2012

udział w konferencji popularno-naukowej w Stężnicy pt. „Gen. K. Świerczewski „Walter” – bohater czy bieszczadzka ikona propagandy komunistycznej”.

23 IV 2012

udział w konferencji „Ekomuzea produktem turystycznym w Dorzeczu Wisłoka” organizowanej w Puławach przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Wisłoka”.

24 IV 2012

wycieczka szkoleniowa w okolice Jasła prowadzona przez Edwina Bebło – impreza na członka zwyczajnego.

28 IV 2012

udział w I Rajdzie Szlakiem Kurierów Beskidzkich ZWZ-AK – trasa Las” organizowanym przez ZHP w Sanoku.

5 V 2012

udział V Złazie Zakapiorskim Cisna 2012 organizowanym przez red. Andrzeja Potockiego i Wydawnictwo Carpathia z Rzeszowa.

12 V 2012

udział w Konferencji Biblijnej „Ku lepszemu rozumieniu Pisma Świetego” w Caritas w Myczkowcach.

13 V 2012

udział w XI Bieszczadzkim Zlocie Leśnych Ludzi organizowanym przez pustelnika Jano w Sztygarce Hetmańskiej w Solinie.

14 V 2012

udział w Sesji Biblijnej w Caritas w Myczkowcach.

19 V 2012

wycieczka szkoleniowa w dolinę Kalniczki prowadzona przez Marka Kusiaka – impreza na członka zwyczajnego.

24 V 2012

udział w poszerzonym posiedzeniu połączonych komisji Rady Gminy Solina poświęconym turystyce w gminie Solina.

27 V 2012

udział w sesji popularno-naukowej „Szlak kurierów beskidzkich ZWZ – AK (trasy: „Jaga”-„Kora”-„Las”)” w Domu Kultury w Zagórzu i w odsłonięciu pamiątkowych obelisków w Czaszynie i w Woli Michowej.

30 V2012

II Ogólnopolska Konferencja Grupy etniczne wczoraj i dziś. Dyskurs nauki ze świadomą turystyką, Poznań 30.05.2012;  referat: Bieszczadzkie Pompeje. Turystyka kulturowa minionego świata w Bieszczadach – Łukasz Bajda

1-2 VI 2012

udział w konferencji naukowej „Historia i produkcja Szkła” oraz w uroczystości „Lokacji Krosna – Miasta Szkła” w PWSZ w Krośnie.

25 VI 2012

udział w posiedzeniu Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Bieszczadzkie w Mucznem.

11 VII 2012

udział w premierze filmu Andrzeja Bujalskiego „Z biegiem Sanu przez Bieszczady” w Ustrzyckim Domu Kultury.

22 VII 2012

udział w uroczystości poświęcenia odnowionej ikony „Rajskiej Madonny” w kościele w Rajskiem i w spotkaniu z członkami Stowarzyszenia „Rajska Dolina” w Pensjonacie Rajski Gościniec.

10 VIII 2012

wycieczka „Traperska przygoda” Biura Podróży BIESZCZADER prowadzonego przez kol. Mariusza Janika dostała specjalne wyróżnienia w konkursie na najlepszy produkt turystyczny województwa podkarpackiego w 2012 r. organizowanym przez Podkarpacką Regionalną Organizację Turystyczną w Rzeszowie.

15 VIII 2012

udział w promocji przewodnika z serii „Na bieszczadzkich obwodnicach” cz. III Dolinami Sanu, Solinki i Osławy” oraz przewodnika „Od Bieszczadów do Tokaju” szlakiem wina białego – zorganizowanej przez OWR Caritas w Myczkowcach.

10-12 X 2013

Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Na pograniczach kultur i narodów. Problemy historii, Sanok ; referat: Szlachta ziemi sanockiej – szlachta pogranicza? – dr Łuksz Bajda

13 X 2012

udział w Konferencji Ekumenicznej „Na pograniczu polsko-słowacko-ukraińskim: religie – wyznania – obrządki” w Caritas w Myczkowcach.

13 XI 2012

udział w posiedzeniu Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady” w Urzędzie Miasta w Ustrzykach Dolnych i konsultacji propozycji tras Nordic Walking w Bieszczadach.

16 XI 2012

udział w uroczystości wręczenia nagród Laureatom III Ogólnopolskiego Konkursu dla Młodych Fotografików Przyrody pt.: „Różnorodność biologiczna i krajobrazowa Bieszczadzkiego Parku Narodowego i otuliny” w Ośrodku Naukowo Dydaktycznym BdPN w Ustrzykach Dolnych.

17 – 18 XI 2012

udział w otwartym spotkaniu Samorządu Przewodników Województwa Podkarpackiego i jubileuszu 10-lecie Jarosławskiego Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek.

22 – 24 XI 2012

realizacja programu promocyjnego o Bieszczadach dla TV „Trwam” z Torunia.

28 XI 2012

udział w seminarium naukowo-informacyjnym „GoToCarpatia – certyfikat jakości usług i produktów ekoturystycznych w Karpatach Wschodnich” w Kielmarowej k. Tyczyna, w spotkaniu poświęconym Janowi Łożańskiemu – słynnemu kurierowi ZWZ-ZK i promocji książki o nim „Orzeł z Budapesztu” Klubie Górnika w Sanopku oraz w prezentacji książki Jaffy Wallach Gorzka Wolność wydanej przez IPN w Rzeszowie w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sanoku.

29 XI 2012

udział w Wieczorze Karpackim i w otwarciu wystawy Od Łemkowszczyzny do Huculszczyzny w Muzeum Podkarpackim w Krośnie.

7 XII 2012

udział w spotkaniach z archeologami nt. „Cmentarze wczesnośredniowiecznego Sanoka (Horodyszcze w Trepczy i na wzgórzu zamkowym a w Sanoku)” w Muzeum Historycznym w Sanoku.

9 XII 2012

spotkanie z podróżnikiem Łukaszem Łagożnym „Wyprawa Matterhorn 2012” w Restauracji Pod Zegarem w Sanoku.

4 I 2013

udział w spotkaniu fotografików nt. Gwiezdne Bieszczady – opowieść o magii czystego nieba – Pavol Duris w kawiarni Piwniczka w Ustrzykach Dolnych i prezentacjach: Inki Wieczeńskiej, Marka Kusiaka, Mariusza Nędzyńskiego i Andrzeja Bujalskiego.

13 I 2013opłatek przewodnicki w OWR „Caritas” w Myczkowcach
17 I – 20 X 2013przejście szlaku niebieskiego od Ustrzyk Dolnych do Barwinka (10 etapów) – Bieszczadzki Rajd Pieszy – inicjatywa BP Eko Karpaty: Ela Słoboda (10 etapów), Bogusław Pleskacz (9), Jacek Łeszega (5), Zygmunt Pelczar (5)
21 II 2013szkolenie w Bieszczadzkim Muzeum Przyrodniczym w Ustrzykach Dolnych nt. „Fauna Bieszczadów”
21-23 II 2013szkolenie w Bieszczadzkim Muzeum Przyrodniczym w Ustrzykach Dolnych nt. „Fauna Bieszczadów”
21-23 II 2013 udział Seminarium powyjazdowym we Lwowie na Uniwersytecie Lwowskim (W. Krukar, Witek Grodzki, Andrzej Radwański. W. Grodzki referat pt. “Elementy logistyki i BHP w wyznaczaniu przebiegu szlaku”.
II – III 2013wykonanie projektu blisko 10 km „Szlaku osobliwości historycznych i przyrodniczych wsi Łukowe” przez Marka Kusiaka.
2 III 2013szkolenie dla przewodników w Ośrodku Naukowo-Dydaktycznym BdPN w Ustrzykach Dolnych.
9 III 2013wycieczka szkoleniowa na Pogórzu Ciężkowickim prowadzona przez Romka Frodymę
13 III 2013udział w wykładzie prof. dr hab. Michała Parczewskiego nt. „Skąd się wzięła nazwa Bieszczadów i Beskidów? Próba interpretacji archeologicznej”. W Miejskiej bibliotece Publicznej w Sanoku
17 III 2013udział w wernisażu Inki Wieczeńskiej z cyklu Moje Bieszczady – Śniegiem i mrozem malowane” w kawiarni Piwniczka w Ustrzykach Dolnych
18 III 2013 spotkanie Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w PWZS w Krośnie nt. W moich ukochanych winnicach Tokaju
21 III 2013Walne Zebranie SPT Karpaty w Sanoku
22 III 2013udział w nabożeństwie Drogi Krzyżowej i Eucharystii w intencji służb mundurowych województwa podkarpackiego przy źródełku w Zwierzyniu
23 – 24 III 2013 szkolenie Komisji Egzaminacyjnej Przewodników górskich w Pieninach i w Gorcach
23-24 III 2013wyjazd promujący Podkarpacie do wojewodztwa małopolskiego
25 III 2013wizyta w Tovarnem i w Małej Domasie na Słowacji.
6 – 7 IV 2013wyjazd szkoleniowy na Bojkowszczyznę na Ukrainie: Jacek Łeszega, Jan Mach, Marek Kusiak, Antoni Antosz, Bogusław Pleskacz, Ludmiła Długa, Mirek Sworst, Andrzej Gąsiorowski
8 IV 2013 wizyta w Sninie na Słowacji i nawiązanie współpracy z MAS Vihorlat
13 IV 2013 szkolenie w Magurskim Parku Narodowym, w wyniku którego 22 przewodników beskidzkich z naszego Stowarzyszenia uzyskało licencję Magurskiego Parku Narodowego
13 IV 2013udział przewodników w sesji Łopienka poświęconej wymianie myśli, pomysłów i informacji w sprawie przyszłości cerkwi w Łopience
20 IV 2013udział przewodników w spotkaniu z Zarządem i pracownikami Fundacji Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej w Cisnej, przejazd parowozem pod parą z Majdanu do Przysłupia i z powrotem oraz wyjazd do Vyrawy na Słowacji na inscenizację bitwy z czasów I wojny św. –  „Karpaty 1914/1915.”
21 IV 2013wycieczka szkoleniowa dla przewodników w Beskidzie Niskim: „Doliną Wisłoka” – prowadził  Mirek Sworst
26 IV 2013udział w konferencji „Tematyczne wioski pogranicza polsko-słowackiego” w świetlicy środowiskowej w Odrzechowej
26 IV 2013wystawa fotograficzna Marka Kusiaka w Bieszczadzkim Centrum Informacji Turystycznej w Lesku pt. “Różnorodność Bieszczadów Zachodnich”.
10 V 2013udział w posiedzeniu Rady Naukowej Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Bieszczadzkie” w Mucznem
11 V 2013udział w Sesji biblijnej „Ku lepszemu rozumieniu Pisma Świętego” przy Ogrodzie Biblijnym w OWR „Caritas” w Myczkowcach
24 V 2013 udział w konferencji Sanok – Humenne, miasta partnerskie w Sanoku
21 – 23 VI 2013

szkolenie dla przewodników na Słowacji (góry Vihorlatu) na zaproszenie MAS Wyhorlat: uczestniczyło 10 przewodników: S. Orłowski, J. Łeszega, J. Mach, M. Kusiak, G. Chytła, B. Bobula, Z. Maj, W. Jankowski, E. Bebło, J. Demkowicz, D. Zając (członek wspierajcy).

VII – IX 2013bezpośrednia konsultacja i nadzór nad wyznaczeniem w terenie  „Szlaku osobliwości historycznych i przyrodniczych wsi Łukowe” przez Marka Kusiaka i oficjalne otwarcie ww. szlaku w dniu 28 IX 2013 r. – http://szlak.lukowe.pl/ (uczestniczył także Andrzej Radwański). 
1 VII 2013udział w uroczystej inauguracji Redyku Karpackiego 2013 – Polska w Ustrzykach Górnych organizowanym przez Fundację Pasterstwo Transhumacyjne koordynowanego przez Piotra Kutiaka na trasie Ustrzyki Górne Mszana
 1 -13 VII 2013 przewodnictwo na trasie przepędu owiec w ramach projektu Redyk Karpacki Transhumance 2013. Udział wzieli Paweł Wójcik, Piotr Zelny, Zbigniew Maj. Koordnacja Piotr Kutiak
2 VII 2013 rudział w konferencji prasowej w Wetlinie nt. redyku karpackiego
5 VII 2013udział w wakacyjnych spotkaniach z przyrodą w Muzeum Przyrodniczym BdPN  Ustrzykach Dolnych: Józef Michałek, „Redyk – symbol kultury pasterskiej Karpat”.
6 – 7 VIII 2013udział w targach serów w Nowym Łupkowie zorganizowanych z okazji Redyku Karpackiego
10 VII 2013udział w konferencji nt. Redyku Karpackiego w skansenie w Sanoku. Wśród prelegentów: Piotr Kutiak, Daniel Walko
12 VII 2013 udział w wakacyjnych spotkaniach z przyrodą w Muzeum Przyrodniczym BdPN  Ustrzykach Dolnych: Marian Szewczyk: „Piękno bieszczadzkich kwiatów
26 VII 2013 udział w wakacyjnych spotkaniach z przyrodą w Muzeum Przyrodniczym BdPN  Ustrzykach Dolnych: Bartosz Pirga „Duże ssaki drapieżne i kopytne w Bieszczadach” i w wernisażu rzeźb Jędrka Połoniny w GOK w Cisnej
4 VIII 2013 Msza Święta na Tarnicy w okazji 60-rocznicy wejścia bł. Jana Pawła II (ks.  Karola Wojtyły) na Tarnicę z udziałem środowisk przewodnickich
9 VIII 2013 udział w wakacyjnych spotkaniach z przyrodą w Muzeum Przyrodniczym BdPN  Ustrzykach Dolnych: Marek Holly, „Płazy i gady Bieszczadów
16 VIII 2013 40-lecie Chaty Socjologa na Otrycie i udział w wakacyjnych spotkaniach z przyrodą w Muzeum Przyrodniczym BdPN  Ustrzykach Dolnych: Cezary Ćwikowski, „Skrzydlaci mieszkańcy Bieszczadów”.
18 VIII 2013

spotkanie z harcerzami w Bazie ZHP „Berdo” w Myczkowcach.

30 VIII 2013 udział w wakacyjnych spotkaniach z przyrodą w Muzeum Przyrodniczym BdPN  Ustrzykach Dolnych: Adam Szary, „Tajemnice bieszczadzkich roślin dawniej i dziś
14 IX 2013udział przewodników w uroczystym wręczeniu dyplomu ks. Bogdanowi Janikowi, laureatowi Nagrody Pro Publico Bono „Samorządność dla solidarności” im. Mirosława Dzielskiego za dzieło społeczne OWR „Caritas” w Myczkowcach
15 IX 2013 udział w Festiwalu Derenia w Arboretum w Bolestraszycach i konferencji naukowej nt. „Dereń jadalny – zapomniane dziedzictwo” oraz w otwarciu nowej części Zamku Sanockiego.
19 – 20 IX 2013

udział przewodników w sesji naukowej „Stosunki polsko-ukraińskie 1939 – 1947 stan badań i perspektywy badawcze” organizowanej przez IPN w Uniwersytecie Rzeszowskim.

28 IX 2013oficjalne otwarcie “Ścieżki rowerowo-spacerowej w Zagórzu” 700 m od mostu na Osławie do ruin klasztoru wykonanej przez Pawła Wójcika. http://gmina-zagorz.pl/gminazagorz-pl-nowa-sciezka-rowerowo-spacerowa-w-zagorzu-podobna-powstanie-wzdluz-sanu-film.html (uczestniczyli; Paweł Wójcik, Andrzej Czech, Andrzej Radwański, Marek Kusiak)
29 IX 2013 wycieczka szkoleniowa na trasie egzaminacyjnej dla kandydatów na przewodników klasy II: Rzeszów – Czudec – Strzyżów – Frysztak – Lubla – Jasło– Żmigród – Grzywacka (panorama) – Kąty – Skalnik – Dukla – Miejsce Piastowe – Besko – przejście przełomem Wisłoka – Mymoń – Sieniawa (zapora wodna na Wisłoku) – Rymanów – Sanok
1 X 2013 udział w promocji książki Andrzeja Olejki  pt.: „Karpacka wojna trzech cesarzy.  Z działań wojennych I wojny światowej na lądzie i w powietrzu”, a także w prezentacji „Szlak frontu wschodniego I wojny światowej na terenie obecnego województw podkarpackiego” w Muzeum Historyczne w Sanoku
10-12 X 2013

Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Na pograniczach kultur i narodów. Problemy historii, Sanok referat: Szlachta ziemi sanockiej – szlachta pogranicza? – Łuksza Bajda

13 X 2013udział w spotkaniu dzieci i młodzieży na zamku Brekov (impreza organizowana przez Jozefa Talarovica ze Sniny
15 X 2013wycieczka szkoleniowa na trasie egzaminacyjnej dla kandydatów na przewodników klasy II: Rymanówzwiedzanie  Rymanowa – Zdroju – Iwonicz – zwiedzanie Iwonicza – Zdroju – Rogi – Krościenko Wyżne (dwór) – Haczów – Trześniów – Jasionów – Humniska – Brzozów – Blizne – Domaradz – Lutcza – Niebylec – Połomia – Wyżne – Boguchwała – Rzeszów
18 – 20 X 2013 państwowy egzamin przewodnicki dla kandydatów na przewodników klasy II (klasę II przewodnika beskidzkiego na obszar Beskidów Wschodnich uzyskali: Jacek Łeszega, Grażyna Chytła, ks. Piotr Bartnik, Jan Tomkiewicz, Wojciech Gosztyła
19 X 2013udział w VII Spotkaniach Ekumenicznych przy CENTRUM KULTURY EKUMENICZNEJ w OWR „Caritas w Myczkowcach i sesji naukowej nt. „Ruch narodowy na pograniczu polsko-słowacko-ukraińskim w okresie autonomii galicyjskiej
26 X 2013 udział w warsztatach dla osób związanych z turystyką na obszarach chronionych, w tym w BdPN nt. „Rola rezerwatów ścisłych w ochronie dużych ssaków” w Suchych Rzekach
2 – 6 XI i 13-17 XI 2014 szkolenia przewodników po szlaku Geo-Karpaty prowadzone przez Witolda Grodzkiego, Andrzeja Radwańskiego i Roberta Kubita
8 XI 2014udział w spotkaniu fotografików pt. “Piwniczkowe spotkania z przyrodą”  w kawiarni Piwniczka w Ustrzykach Dolnych.  Prezentacje: Maciej Januszczak “Śladami bieszczadzkich żubrów”, Pawel Duris ” O Parku Gwiezdnego Nieba”
10 XI 2013 wycieczka szkoleniowa dla przewodników „Góry Słonne” – przejście piesze z Bezmiechowej do szczytu Przysłup i rezerwatu „Sobień”- prowadziła Barbara Antosz
12 – 14 XI 2013udział w V przyrodniczych warsztatach „Tropem Karpackich Żubrów” organizowanych przez Fundację Bieszczadzką w dolinie Rabskiego Potoku i nieistniejącej wsi Huczwice w Nadleśnictwie Baligród
16 – 17 XI 2013 udział przewodników w otwartym spotkaniu Samorządu Przewodników województwa Podkarpackiego w Muzeum Historycznym w Sanoku.
17 XI 2013 wycieczka szkoleniowa w Dolinie Sanu (Rajskie, Tworylne, Tworylczyk) – przejście piesze, prowadził Łukasz Bajda
23 – 24 XI 2014 udział w 2-dniowej wizycie studyjno-szkoleniowej po Ekomuzeum „Beskidzkie Wędrowanie”.
24 XI 2013 udział w szkoleniu z zakresu rozpoznawania dziko występujących roślin w województwie podkarpackim organizowanym przez Stowarzyszenie „Pro Carpathia” w Rzeszowie
24 XI 2013 wycieczka szkoleniowa dla przewodników: „Poznajemy Pasmo Żukowa od Żłobka do Ustjanowej” – przejście piesze, prowadziła Bożena Bobula
1 XII 2013 wycieczka szkoleniowa w Pasmie Ostrego (Lutowiska – Ostre – Czarna) – przejście piesze, prowadził Franciszek Adamczyk
2 XII 2013 udział w sympozjum Podkarpacka Konwencja na rzecz Karty Solidarności organizowanym przez Fundację PRO PUBLICO BONO w Zamku w Łańcucie i podpisanie konwencji w imieniu Stowarzyszenia
3 – 4 XII 2014udział w V przyrodniczych warsztatach „Tropem Karpackich Żubrów” organizowanych przez Fundację Bieszczadzką w dolinie Sanu (Krywe, Tworylne, Rajskie) w Nadleśnictwie Lutowiska (uczestniczyli; Stanisław Lelek, Zbigniew Maj, Marek Kusiak)
6 XII 2013 udział w wernisażu wystawy VI Ogólnopolskiego Konkursu dla Młodych Fotografików Przyrody „Różnorodność biologiczna i krajobrazowa Bieszczadzkiego Parku Narodowego i otuliny” w Muzeum Przyrodniczym BdPN w Ustrzykach Dolnych i w posiedzeniu Rady Klastra Karpackiego w siedzibie Fundacji Bieszczadzkiej
6 XII 2013 udział w spotkaniu fotografików pt. “Piwniczkowe spotkania z przyrodą”  w kawiarni Piwniczka w Ustrzykach Dolnych.  Prezentacje: Marek Kusiak “Połoninami i Gorganami Huculszczyzny”, Radosław Kazimierczak “Świat obok nas”, Czarek Konieczyński “Bieszczady w obiektywie Lensbaby
7 XII 2013 udział w szkoleniu dla przedstawicieli karpackich organizacji pozarządowych „Aspekty prawne w NGO” organizowanym przez Porozumienie Karpackie „Karpaty Naszym Domem” w Muzeum Młynarstwa w Ustrzykach Dolnych.
11 XII 2013 

udział w polsko-słowackiej konferencji Tropem Karpackich Żubrów w Lutowiskach.

12 – 13 XII 2013 udział w polsko-słowackiej konferencji „Bieszczadzkie Niebo. Nowa oferta turystyczna. Perspektywy – problemy – zagrożenia” organizowanej przez Lutowiska – Stakcin – Humenne w Urzędzie Gminy w Lutowiskach i w spotkaniu partnerów Parku Gwiezdnego Nieba „Bieszczady”, przedstawicieli „Parku Ciemnego Nieba Połoniny” na Słowacji oraz zaproszonych specjalistów z dziedziny astronomii.
14 – 15 XII 2013jubileusz X-lecia Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych „Karpaty” w Sanoku z udziałem ks. B-pa Jana Niemca z Diecezji Kamienieckiej na Ukrainie
16 XII 2013 udział w Seminarium „Szlak geoturystyczny jako element strategii rozwoju turystyki zrównoważonej Karpat” w PWSZ w Krosnie: Witold Grodzki: prelecja pt. “Charakterystyka szlaku Geo-Karpaty po stronie polskiej
1 I  31 X 2014przejście szlaku niebieskiego od Dębicy do Ustrzyk Dolnych (10 etapów) z inicjatywy Bogdana Pleskacza z jego udziałem, kilku przewodników i osób spoza Stowarzyszenia.
16 – 17 I 2014V Forum Karpackie, które odbędzie się w dniach (czwartek – piątek) w Hotelu Perła Południa w Rytrze
18 I 2014udział 18 przewodników w wycieczce szkoleniowej i w Stady-Tour w Arłamowie na zaproszenie Biura Podróży „Eko-Karpaty” w Ustrzykach Dolnych.
19 I 2014opłatek przewodnicki w OWR „Caritas” w Myczkowcach.
24 I 2014 udział przewodników w szkoleniu Koła Przewodników PTTK w Sanoku: prof. dr hab. Michał Parczewski – Problem pobytu Chorwatów w IX-X w. w dorzeczu Sanu i górnego Dniestru
14 II 2014 Premiera diaporamy i podsumowanie projektu pn.: Międzynarodowy Rezerwat Biosfery „Karpaty Wschodnie” – nasze wspólne dziedzictwo w Ośrodku Naukowo-Dydaktycznym Bieszczadzkiego Parku Narodowego w Ustrzykach Dolnych z cyklem wykładów
14 II 2014udział przewodników w szkoleniu Koła Przewodników PTTK w Sanoku: ks. Marek Wojnarowski – Symbolika Ikony
17 II 2014organizacja i wystąpienie Piotra Kutiaka i prelegentów ze Związku Podhalan Oddział Górali Śląskich i Fundacji Transhumance na spotkaniu pasterskim w Hoszowe w ramach Projektu Karpaty Łączą
20 II 2014udział przewodników w szkoleniu Koła Przewodników PTTK w Sanoku: prof. dr hab. Zbigniew Libera (Instytut Niemieckich Prac na Wschodzie)
20 II 2014 udział delegacji przewodników w Seminarium „Miasto Humenne we współpracy ze swoim partnerem transgranicznym Sanokiem, w  ramach realizacji wspólnego mikro-projektu  „Humenné a Sanok, mestá v pohybe”  (Humenné i Sanok miasta w ruchu) w Pensjonacie ASTON w Humenném.
1 III 2014

– szkolenie w Muzeum Historycznym w Sanoku z inicjatywy Piotra Zelnego z cyklem wykładów pracowników Muzeum historycznego:

 1. Dzieje wzgórza zamkowego od czasów najdawniejszych po schyłek średniowiecza” – Piotr Kotowicz z informacją o najnowszych odkryciach poczynionych w czasie rozbudowy zamku z planowaną na sezon najnowszą ekspozycją archeologiczną.
 2. Dzieje wzgórza zamkowego od czasów nowożytnych po współczesność” – Andrzej Romaniak z omówieniem najnowszej ekspozycji historycznej pt. “Zbrojownia“.
 3. Ikony w zbiorach Muzeum Historycznego w Sanoku” – Katarzyna Winnicka z omówieniem symboliki sztuki ikonograficznej przydatnej w pracy przewodnika turystycznego.
 4. Zwiedzanie zamku wraz Panem Wiesławem Banachem –  Dyrektorem Muzeum Historycznego w Sanoku po ekspozycjach muzealnych zamku sanockiego i Galerii Zdzisława Beksińskiego.
14 III 2014udział przewodników w spotkaniu promującym Stowarzyszenie Rozwoju Wetliny i Okolic oraz czasopismo “Bieszczady Odnalezione” w Bibliotece Naukowej Towarzystwa Przyjaciół Nauk, ul. Tadeusza Kościuszki 7, I. p. w Przemyślu organizowanym przez Łukasza Bajdę i Zbyszka Maja.
16 III 2014przejście piesze szlakiem kurierów beskidzkich „JAGA – KORA” w Paśmie Bukowicy oraz doliną Górnego Wisłoka na trasie: Rymanów Zdrój 350 m. n.p.m. – Wołtuszowa – Dział 668 m. n.p.m.  – Wisłoczek – Jawornik 761m. n.p.m. – Polańska (Horbki Sabaryniackie) 737 m. n.p.m. – Polany Surowiczne (ruina dzwonnicy z 1730 r.) – Wernejówka (ognisko)– Puławy Dolne:  – prowadził Mirosław Sworst.
20 – 21 III 2014 udział w Forum Karpackim “Tożsamość Karpat” w ramach projektu  „System monitoringu Konwencji Karpackiej” PL-SK/KAR/IPP/III/45 organizowanym przez Stowarzyszenie „Pro Carpathia” w Rzeszowie  i Agencję Rozwoju Regionalnego Svidnik w Ośrodku Szkoleniowo Wypoczynkowym „Skalny” w Polańczyku
23 III 2014 Połoniny Pogórzańskie – wycieczka górska przygotowana przez Mariusza Janika na trasie: Mokre – dolina Osławy – Wysoczny – Biały Wierch (597 m) – przełęcz nad Turzańskiem 609 m – przejście piesze: SULIŁA 759 m (zwana też Kalnicka, Strymne) – Wysoki Wierch 649 m – zwiedzanie cerkwi w Turzańsku z 1803 r. (zabytek UNESCO od 2013 r.!) – dla oszczędzenia czasu przejazd samochodami na RZEPEDKĘ 708 m – podziwianie panoramy i wędrówka górska szlakiem Szwejka na KAMIEŃ (717 m) nad Rzepedzią, czyli skupisko skał piaskowcowych rozciągających się wzdłuż grzbietu górskiego na odległości blisko 1 km!, – powrót przez Rzepedź do Mokrego.
29 III 2014seminarium dla branży turystycznej „Oferta turystyczna na sezon 2014” organizowane wspólnie z OWR Caritas w Myczkowcach, Stowarzyszeniem Pro Carpathia w Rzeszowie i Biurem Podróży „Bieszczader” w Mokrem. Było ono okazją do zaprezentowania m.in. ofert Biur Podróży naszych członków, dorobku wydawniczego członków SPT Karpaty i ofert poszczególnych przewodników
5 – 6 IV 2014wycieczka szkoleniowa na Słowacji: Preszów – Koszyce połączona ze zwiedzaniem obu miast i przygotowaniem chętnych przewodników do obsługi wycieczek na tej trasie. W wycieczce uczestniczyli również kol. z Oddziałów PTTK w Przemyślu i w Sanoku. Dziękuję przy tej okazji kol. Mariuszowi Janikowi i Jackowi Łeszedze za zaangażowanie w przygotowaniu tego wyjazdu
11 IV 2014 udział przewodników w nabożeństwie Drogi Krzyżowej służ mundurowych Województwa Podkarpackiego z udziałem Ks. b-pa Jana Wątroby (ordynariusza Diecezji Rzeszowskiej), władz, mediów od kościoła do źródełka w Zwierzyniu
12 IV 2014udział przewodników w otwarciu nowej sali ekspozycyjnej w Muzeum Przyrodniczo-Łowieckim „Knieja” w Nowosiółkach
4 V 2014 udział przewodników w rozpoczęciu sezonu turystycznego Mszą Św. w kościele w Dwerniku, a potem modlitewne wejście – Liturgia Światła – na Dwernik Kamień z ks. prof. zwyczajnym Kazimierzem Bełchem – duszpasterzem turystów Archidiecezji Przemyskiej
10 V 2014 Na Konferencję Biblijną „Ku lepszemu rozumieniu Pisma Świętego” przy OGRODZIE BIBLIJNYM w Ośrodku Caritas w Myczkowcach z programem: 1. RÓŻNE SPOSOBY PRZEMAWIANIA BIBLII- Ks. prof. dr hab. Tomasz Jelonek (Uniwersytet Papieski Jana   Pawła II – Kraków); 2. ŚWIATŁO – SYMBOL TEGO, KTÓRY JEST – ks. prof. dr hab.  Henryk Witczyk ( Katolicki Uniwersytet Lubelski); 3. SYMBOLIKA ROŚLIN LULAWU W ŻYCIU  RELIGIJNYM I GOSPODARCZYM IZRAELITÓW – dr hab. Zofia Włodarczyk (Uniwersytet Rolniczy Kraków, Katedra Roślin Ozdobnych); 4. BIBLIJNE ASPEKTY SPRAWOWANIA WŁADZY – dr Józef Górny – (Najwyższa Izba Kontroli –Warszawa); 4. „LECTIO DIVINA” ODKRYWANIEM SENSU PISMA ŚWIĘTEGO NA  PRZYKŁADZIE TEKSTU Mt.14, 22-33 – Ks. prof. dr hab. Stanisław Haręzga    ( Katolicki Uniwersytet Lubelski)
11 V 2014 wycieczka szkoleniowa Pogranicze Kultur prowadzona przez Jana Macha: Wyjazd na trasę: Ustrzyki Dolne – Jasień – Jałowe – Moczary – Bandrów Narodowy-Nanowa – Stebnik – Krościenko – Berehy Dolne – Ustrzyki Dolne. Zwiedzanie: ♦ rz.-kat.  ruiny kaplicy dworskiej w Jałowem, widoczne fundamenty   kościółka z 1930 r. w Krościenku: ♦ gr.-kat. cerkwie: Jałowe. Moczary, Bandrów N., Krościenko, Brzegi D; ♦ ślady kolonizacji józefińskiej – ewangelickie cmentarze, miejsce po zborze   ewangelicko-augsburskim w Bandrowie (siedziba parafii obejmującej wszystkie okoliczne kolonie), ♦ greckie ślady: Tematyka: ♦ Krościenko i Bandrów Narodowy jako przykłady wielokulturowych    społeczności w świetle wspomnień Stanisława Klimpa i Jakoba Frambacha; ♦ Kolonie niemieckie na omawianym terenie: Bandrów Kolonia, Steinfels, Obersdorf, Siegenthal oraz Makowa Kolonia i Falkenberg (rzymokatolicy); ♦ Przerwane więzi – dawne ciągi komunikacyjne: Stebnik – Nanowa – Ławrów -Terszów oraz Bandrów Narodowy – Mszaniec – Rozłucz; ♦ Dolina Strwiąża wraz z potokami Jasieńka, Królówka, Stebnik, Smorz jako  zlewisko rzeki Dniestr.
  
17 V 2014

I Panel historyczny: Prawem i lewem po ziemi sanockiej i przemyskiej. Bieszczady i Pogórza w epoce staropolskiej, Sanok. referat: Ziemia sanocka w okresie staropolskim na kartach literatury pięknej

31 V 2014

udział przewodników w uroczystości otwarcia i poświęcenia platformy widokowej w ruinach klasztoru Karmelitów Bosych w Zagórzu.

20 VII 2014

udział przewodników w uroczystościach „100-lecia walk o Twierdzę Przemyśl w Przemyślu.

1 – 3 VIII 2014udział przewodników w Festiwalu Dzikie Karpaty Seminarium nt. „Przyroda Karpat” w Lutowiskach organizowanym przez Fundację Bieszczadzką z programem: 1. Mgr Grzegorz Sitko, prelekcja nt. „Ptaki Bieszczadów”; 2. Dr Wojciech Śmietana, prelekcja nt. „Wilk i inne drapieżniki bieszczadzkie”; 3. Dr Aleksandra Wołoszyn-Gałęza, prelekcja nt. „Żubr i inne duże ssaki bieszczadzkie”; 4. Mgr Adam Szary, prelekcja nt. „Rośliny Bieszczadów”; 5. Mgr Marek Holly, Bieszczadzki mikrokosmos czyli parę słów o owadach; 6. Otwarcie wystawy fotografii przyrodniczych Grzegorza Leśniewskiego i pokaz diaporam przyrodniczych autora.
9 – 10 VIII 2014 Otwarte Wrota Pogórza, udział przewodników w cyklu wykładów i wycieczek po Pogórzu Ciężkowickim.
10 VIII 2014udział przewodników w XIV Święcie Chleba „Od ziarenka do bochenka” w Gospodarstwie Agroturystycznym Romana Glapiaka w Dźwiniaczu Dolnym. Gratulujemy Romkowi wytrwałości i pomysłowości w organizacji pięknej imprezy regionalnej nabierającej coraz większego rozmachu
15 VIII 2014

udział przewodników w uroczystości rocznicowej upamiętniającej wydarzenia z sierpnia 1944 r., które miały miejsce w leśniczówce „Brenzberg” na grzbiecie Jeleniowatego i przejście na szczyt Jeleniowatego trasą ścieżki przyrodniczo – historycznej „Brenzberg”.

24 VIII 2014

udział przewodników w III Bieckim Festiwalu Kultury

30 VIII 2014udział przewodników w jubileuszu 500-lecia lokacji Turzańska
13 IX 2014 udział przewodników w Seminarium i wernisażu wystawy fotograficznej pt.: „Osobliwości przyrodniczo-krajobrazowe polskich parków narodowych położonych na obszarach Natura 2000” w Ośrodku Naukowo-Dydaktycznym Bieszczadzkiego Parku Narodowego w Ustrzykach Dolnych z programem: 1. Obszary Natura na Podkarpaciu – Agnieszka Marcela – I Zastępca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Regionalny Konserwator Przyrody w Rzeszowie; 2. Parki narodowe w systemie ochrony przyrody – uwarunkowania prawne, zasady ochrony, gwarancje skutecznej ochrony i potencjalne zagrożenia na przykładzie Bieszczadzkiego Parku Narodowego – Leopold Bekier – Dyrektor Bieszczadzkiego Parku Narodowego; 3. Udostępnianie unikatowych walorów przyrodniczych parków narodowych położonych na obszarach Natura 2000 dla zwiedzania na przykładzie Bieszczadzkiego PN  – walory przyrodnicze, zagrożenia, monitoring, zabiegi ograniczające antropopresję, infrastruktura turystyczna – Ryszard Prędki – kierownik działu udostępniania Parku do zwiedzania i komunikacji społecznej w Bieszczadzkim Parku Narodowym. 4. Pokaz diaporam przyrodniczych poświęconych różnorodności biologicznej polskich parków narodowych położonych na obszarach Natura 2000
16 IX 2014 udział przewodników w Sesji poświęconej I wojnie światowej w regionie brzozowskim w 100. rocznicę jej wybuchu „Walczyliśmy pierś w pierś, zmartwychwstaniemy ramię w ramię” w  Zespole Szkół w Górkach k. Brzozowa z wystąpieniem Romana Frodymy
17 IX 2014

udział w konferencji „Promocja bioróżnorodności szansą dla rozwoju Polski Południowo-Wschodniej” inaugurującej projekt „W harmonii z naturą – promocja bioróżnorodności Polski PołudniowoWschodniej” w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z wystąpieniami naszych kol. Edwarda Marszałka i Roberta Burego. Oto treść wystąpień: Prezentacja bioróżnorodności w Polsce Południowo-Wschodniej dr Maria Ziaja Kierownik Katedry Nauk Przyrodniczych, Zakład Ekologii i Ochrony Przyrody, Uniwersytet Rzeszowski; Przedstawienie problemu ochrony bioróżnorodności w Magurskim Parku Narodowym Damian Nowak i Zenon Wojtas Magurski Park Narodowy;Działalność Lasów Państwowych w zachowaniu bioróżnorodności dr Edward Marszałek – rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie; Ekonomiczne wykorzystanie bioróżnorodności szansą dla rozwoju Polski Południowo-Wschodniej mgr inż. Robert Bury – członek Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych „Karpaty”, koordynator innowacyjnych projektów turystycznych; Możliwości ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej dr hab. inż. Witold Niemiec – prof. P.Rz. kierownik Zakładu Oczyszczania i Ochrony Wód Politechniki Rzeszowskiej,

20 – 21 IX 2014 „Jej wysokość Brzanka” – udział w promocji książki „Jej wysokość Brzanka” i w cyklu wycieczek w Paśmie Brzanki
22 – 23 XI 2014udział przewodników w otwartym spotkaniu szkoleniowo-integracyjnym przewodników województwa podkarpackiego w Przemyślu połączone ze zwiedzaniem dworca kolejowego, Muzeum Archidiecezjalnego, Podziemi Archikatedry Rzymsko-katolickiej oraz Kaplicy w Seminarium Duchownym w Przemyślu oraz przejściem czarnym szlakiem fortecznym od Fortu „Borek” do fortu „Salis Soglio”.
4 X 2014 udział przewodników w obchodach Światowego Dnia Turystyki w Cisnej -Majdanie  z wyjazdem ciuchcią na uroczystości do Solinki, a na poczęstunek do Balnicy. Gratulacje dla Ani buk i Pawła Wójcika – BT „Pawuk” – za świetną organizację imprezy
5 X 2014 udział przewodników w odpuście w Łopience i ekumenicznej uroczystości poświęcenie kompozycji ikonowej „Matka Boża Miłości i Pojednania” wykonanej przez polsko-ukraiński zespół ikonografów w siedzibie Stowarzyszenia „Rajska Dolina”  w Rajskiem.
5 X 2014„Strumień skryty w mroku i zdziczały sad…” O zaginionym świecie Bieszczad i Beskidu Niskiego – wystąpienie kol. Łukasza Bajdy  w ramach I Festiwalu Górskich Motywacji w Lublinie
15 X 2013udział przewodników i wygłoszenie przez Piotra Kutiaka referatu w czasie spotkania szkoleniowego w Sanoku prezentacji pn. „Turystyczne i kulinarne aspekty funkcjonowania pasterstwa w Bieszczadach” w ramach projektu „Karpaty Łączą – mechanizm konsultacji i współpracy dla wdrażania Konwencji Karpackiej”. Projekt współfinansowany jest przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej
17 X 2014

udział członków w wykładzie dr Mariusza Kaznowskiego “Od Dunajca do Strwiąża. Działania 2 i 3 Brygady Górskiej w dniach 1-10 września 1939 r.” w sali konferencyjnej Galicyjskiego Rynku – budynek nr 1 w sanockim Skansenie.

18 X 2014 udział przewodników w uroczystościach 20-lecia OWR Caritas w Myczkowcach i w konferencji naukowej: „Okruchy historii w 100 rocznicę wybuchu i działań I wojny światowej w Karpatach” z wystąpieniem kol. Romana Frodymy. W programie: „Krzyż ze Zwierzynia: niezwykłe losy niezwykłego zabytku” – prof. Michał  Parczewski (URz); “Szlak bojowy 24 dywizji armii austro-węgierskiej w latach 1914-1915” – mgr Zbigniew Sobota  (Brzozów);  „Kapelani c.k. armii austro-węgierskiej podczas I wojny światowej”– ks. prof.  Stanisław Nabywaniec (URz); „Bitwa Gorlicka w relacji ks. Bronisława Świeykowskiego” – ks. dr Sławomir  Zych  (KUL); „Rola konwiktu chyrowskiego OO. Jezuitów w działaniach wojennych I wojny Światowej” – Bogdan Augustyn (TONZ Ustrzyki Dolne); „Galicyjskie cmentarze wojenne z okresu I wojny światowej” – Roman Frodyma (Jasło, SPT Karpaty).
9 XI 2014

sesja szkoleniowa w Muzeum Młynarstwa w Ustrzykach Dolnych zorganizowana przez Bogdana Augustyna: 1. Zarys historii Bieszczadzkiego Oddziału TONZ i rocznika „Bieszczad” – Andrzej Szczerbicki, 2. Dawna architektura cerkiewna w północnym łuku Karpat. Style, podobieństwa, różnice. – Bogdan Augustyn, 3. Promocja nowego XIX „Bieszczada”.

12 – 14 XII 2014 udział przewodników w pierwszym cyklu szkolenia Zielone Podkarpacie organizowanym przez Stowarzyszenie Pro Carpathia w Rzeszowie w Łodynie (Gościniec Dębowa Gazdówka) nt. Ścieżki przyrodnicze w okolicach Ustrzyk Dolnych i Leska z cyklem wykładów i zajęć terenowych. Dziękujemy koordynatorowi projektu Grzegorzowi Sitko i kol. Wojciechowi Jankowskiemu za oprowadzenie w terenie i materiały szkoleniowe dla uczestników.
11 I 2015

opłatek przewodnicki w OWR Caritas w Myczkowcach z Mszą Świętą koncelebrowana w kaplicy OWR Caritas w Myczkowcach pod przewodnictwem ks. B-pa Kazimierza Górnego i ciekawym programem oraz kolędami z muzyką karpacką w wykonaniu Jana Walacha lidera kapeli „Walasi”. Prelekcje: Nowe inwestycje w infrastrukturze turystycznej w Nadleśnictwie Baligród – Wojciech Głuszko, Nadleśniczy, Kazimierz Nóżka, Marcin Scelina i „Las bliżej nas” – diaporama ukazująca walory przyrodnicze w Nadleśnictwie Baligród. „Redyk Karpacki” Rumunia – Ukraina – Polska – Słowacja – Józef Michałek, Prezes Związku Podhalan Oddziału Górali Śląskich, Tatrzańsko-Beskidzka Spółdzielnia Producentów „Gazdowie”, koordynator Porozumienia Karpackiego KARPATY NASZYM DOMEM na województwo śląskie. „Wpływ pasterstwa na rozwój turystyki w regionie” – Adam Kitkowski, asystent do spraw koordynacji i organizacji uroczystości, wydawnictw i inicjatyw starosty tatrzańskiego Andrzeja Gąsienicy- Makowskiego, przewodnik tatrzański i beskidzki. Kultura i obyczajowość Romów – Peter Kudrac, Prezes Stowarzyszenia Romów w Humennem. Pierwsze ekomuzea na Słowaciji – Podoby ohňa /Zemplínske Hámre/ – prezentacja Jozefa Talarovica. Diaporama z przejścia szlaku niebieskiego od I 2013 – do X 2014 (445 km) na odcinku z Rzeszowa do Grybowa –  Bogusław Pleskacz, przewodnik beskidzki, Biuro Podróży Eko-Karpaty w Ustrzykach Dolnych. W 100 rocznicę I wojny św. w Karpatach – „Operacja Gorlicka”- Diaporama Romana Frodymy. “Nad Bieszczadami – filmy z drona” – Paweł Wójcik, przewodnik beskidzki, Biuro Turystyczne „Pawuk” w Zagórzu. Drezyny rowerowe – nowa atrakcja turystyczna w Bieszczadach, Janusz Demkowicz, przewodnik i właściciel Pensjonatu „Zagroda Magija

17 – 18 I 2015udział w XI Przeglądzie Filmów Górskich i festiwalu książek górskich organizowanym przez Bieszczadzką Grupę GOPR w Ustrzykach Dolnych
22 I 2015

prezentacja koncepcji „Szlaku Kultury Wołoskiej” Porozumienia Karpackiego „Karpaty Naszym Domem” w Muzeum Młynarstwa i Wsi w Ustrzykach Dolnych

23 – 25 I 2015udział przewodników w Warsztatach przyrodniczych – „Ścieżki przyrodnicze” organizowanych przez Stowarzyszenie Pro Carpathia w Ustrzykach Górnych z wyjściem terenowym na ścieżki przyrodnicze w dolinie Mucznego w Nadleśnictwie Stuposiany
29 I 2015

wykład Łukasza Bajdy nt. „Wprowadzenie w świat szlachty ziemi sanockiej” na szkoleniu przewodników w Muzeum Historycznych w Sanoku

8 II 2015Biuro Podróży Bieszczader w Mokrem zorganizowało zimową imprezę dla przewodników na RAKIETACH ŚNIEŻNYCH i uczestniczyło w niej kilkanaście osób. Przewodnicy dojechali do Turzańska pod cerkiew. Tam przesiedli się na sanki, którymi wyciągnięto ich UAZ-ami na przełęcz pod Suliłą. Stamtąd przeszli do cerkwi w Turzańsku  i zwiedzili jej odnowione wnętrze
12 II 2015Szwajcarskie innowacje turystyczne inspiracją dla Marki Karpackiej „Carpathia” – Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska – Dwór Kombornia
13 – 15 II 2015

szkolenie w Lutowiskach: Alaska daleko – Lutowiska tuż, tuż … wyścigi psich zaprzęgów.

25 II 2015

promocja III obwodnicy „Dolinami Sanu, Solinki i Osławy i IV obwodnicy „Wokół Gór Słonnych” z przewodnikami St. Orłowskiego w CIT w Rymanowie – Zdroju.

27 – 28 II – 1 III 2015udział przewodników w warsztatach: Ścieżki przyrodnicze w dolinie Rabskiego Potoku w Nadleśnictwie Baligród w Bystrem k/Baligrodu / Ośrodek Wypoczynkowy WISAN organizowanych przez Stowarzyszenie Pro Carpathia
11 III 2015udział w spotkaniu z Panią Dorotą Chylik – Przewodniczącą Komisji Turystyki Sejmiku Samorządowego Województwa Podkarpackiego w Lesku nt. przygotowania materiałów na sesję wyjazdową sejmiku w Ustrzykach Dolnych
12 III 2015

udział w otwarciu wystawy My z Napoleonem w Muzeum Podkarpackim w Krośnie

19 – 20 III 2015udział w warsztatach „W HARMONIIII Z NATURĄ – PROMOCJA BIORÓŻNORODNOŚCI POLSKI POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ” w Muzeum Młynarstwa i Wsi w Ustrzykach Dolnych
26 III 2015

udział przewodników w Spotkaniu Muzealnym z Zenonem Wojtasem i Pawłem Czajkowskim nt. „Wilk, ryś, niedźwiedź – drapieżniki beskidzkie” w ramach wystawy „Przyroda Magurskiego Parku Narodowego” w Muzeum Podkarpackim w Krośnie.

27 III 2015udział przewodników i członków wspierających w Nabożeństwie Drogi Krzyżowej Służb Mundurowych Województwa Podkarpackiego w Zwierzyniu i uroczystej Eucharystii pod. Przew. Ks. b-pa Jana Niemca w OWR „Caritas” w Myczkowcach
27 – 29 III 2015 udział przewodników w warsztatach: Leśny Kompleks Promocyjny „Lasy Birczańskie” i walory przyrodnicze ścieżek edukacyjnych „Krępak” i „Bobrowa dolina” w Nadleśnictwie Bircza.
9 – 10 IV 2015Smerek – udział w warsztatach aktywizujących rozwój turystyki w regionie i na pograniczu polsko-słowackim organizowanych przez Oddział Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie
13 IV 2015udział przewodników w spotkaniu z pracownikami IPN w Rzeszowie nt. Katyń – zbrodnia, która miała być zapomniana i w projekcji filmu w MBP w Sanoku
18 – 19 IV 2015udział przewodników i członków wspierających w wycieczce przyrodniczej nt. „Obserwacja wiosennej flory i fauny w Górach Słonnych na obszarach Natura 2000” organizowanej przez kol. Piotra Kutiaka
18 – 19 IV 2015udział przewodników w V warsztatach przyrodniczych organizowanych przez Stowarzyszeni Pro Carpathia z Rzeszowa w Słonnem k. Dubiecka połączone z wyjściem na ścieżkę „Trzy ścieżki tożsamości”, która wiedzie przez rezerwat „Broduszurki” i „Kozigarb”, poznaniem walorów przyrodniczych Pogórza Dynowskiego podczas przejazdów rowerami ze Słonnego do Dynowa (17 km) i spływu kajakami Sanem z Dynowa do Słonnego. Po terenie poprowadził dr Paweł Wolański z URz., który wieczorem wzbogacił informacje o poznanych rezerwatach prelekcją z przeźroczami
25 IV 2015wycieczka szkoleniowa z Romkiem Frodymą „Szlakiem frontu I wojny światowej” – po linii frontu – czyli od Magury M do Bogoniowic  z poznaniem  najpiękniejszych i odnowionych cmentarzy wojennych okręgu Łużna, Gorlice, Żmigród. Będziemy w Bogoniowicach, Tursku, Staszkówce, Łużnej, Gorlicach, Sękowej, Magurze Małastowskiej z nowymi atrakcjami: ciekawy gabinet dowódców CK Armii w Szymbarku, zrekonstruowana Kaplica – gontyna na Pustkach.
25 VI 2015

II Panel historyczny: Prawem i lewem po ziemi sanockiej i przemyskiej. Bieszczady i Pogórza w epoce staropolskiej, Sano ; referat: Przemoc między szlachtą sanocką w XVIII w.

16 V 2015wycieczka szkoleniowa własnymi samochodami z Bieszczadów do Jeziora Zemplińska Sirava na trasie: Lesko – Zagórz – dolina Osławy – Radoszyce – Przełęcz Laborecka – Humenne – Michalovce – Vinne (poznanie centrum miejscowości i winnicy „U Staśka” – wejście i zejście szlakiem niebieskim od wsi Vinne do ruin zamku Vinne – przejazd do Jeziorka Vinne i spacer wokół jeziora (piwko, posiłek) – przejazd do Kaluży i nowego basenu termalnego – przejazd do Morskiego Okna pod Snińskim Kamieniem na Vihorlacie – powrót o zmierzchu do Zagórza i Leska. Prowadził Stanisław Orłowski, uczestniczyło 2 przewodników: Bożena Bobula, Grażyna Chytła
13-14 VI 2015warsztaty przyrodnicze w Kalwarii Pacławskiej nt. „Ścieżki przyrodnicze Pogórza Przemyskiego”: ścieżka dydaktyczna „Doliną Cisowej” – praktyczne wykorzystanie wiedzy na podstawie przewodnika po ścieżce w środowisku Pogórza; (oddział Arboretum Przemyskiego w Cisowej), ścieżka przyrodnicza „Modraszek” w Przemyślu jako przykład ścieżki w zubranizowanym środowisku (Kopiec Tatarski – ścieżka na stoku narciarskim); Arboretum w Bolestraszycach jako przykład wielu ścieżek tematycznych – Ogród sensualny przykładem specyficznej ścieżki dla osób niewidomych i słabowidzących; murawy kserotermiczne na Pogórzu Przemyskiem w dolinie Wiaru.
17 X 2015sesja historyczna w OWR Caritas nt. „Narodziny i rozwój nacjonalizmu ukraińskiego do 1939 r.” z udziałem pracowników naukowych i IPN.
7  – 8 XI 2015warsztaty przyrodnicze dla przewodników: Ścieżki spacerowe i atrakcje przyrodnicze na pograniczu polsko-słowackim w dolinie górnej Osławy i Udawy z bazą w Woli Michowej: Przejście trasą międzynarodowej ścieżki edukacyjnej „Udava – Solinka”  na odcinku Wola Michowa – Balnica – Osadne – Balnica do rezerwatu „Udava” – po obiadokolacji „Nocne wyjście do lasu na wabienie sów” –  8 XI – Przejście wokół Woli Michowej i zwiedzanie wybranych elementów przyrodniczo– historycznych, m.in. zagroda aklimatyzacyjna żubrów, dawny cmentarz żydowski
14 XI 2015

sesja biblijna w Caritas w Myczkowcach

19 XI 2015spotkanie z prof. Andrzejem Olejką w Muzeum Historycznym w Dukli nt. II wojna św. w Karpatach.
25 XI 2015

Spotkanie Muzealne z dr Janem Skłodowskim z Uniwersytetu Warszawskiego nt. Legiony Polskie w Karpatach Wschodnich w Muzeum Podkarpackim w Krośnie.

27 XI 2015szkolenie: Innowacyjne techniki stosowane w przewodnictwie – questy (czyli w dużym uproszczeniu gry terenowe) w Centrum Promocji Obszarów Natura 2000 w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym w Myczkowcach Poprowadzili: kol. Paweł Wójcik i Piotr Kutiak
17 I 2016

Opłatek przewodnicki w ORW Caritas w Myczkowcach .Tematy wykładów i prelegenci: „Boże Narodzenie w sztuce” – Wiesław Banach, Dyrektor Muzeum Historycznego w Sanoku, „Podkarpackie sanktuaria papieskie” – Agata Chmura, Centrum Obszarów Natura 2000 ORW „Caritas” w Myczkowcach, „Bieszczady w poezji” – Edward Marszałek, przewodnik beskidzki, ratownik GOPR, Mistrz Mowy Polskiej, „Ciekawostki w bieszczadzkich nazwach terenowych” – Wojciech Krukar, przewodnik beskidzki, kartograf, „Korona Gór Polski 2015” – Bogusław Pleskacz, przewodnik beskidzki, Biuro Podróży „Eko-Karpaty” w Ustrzykach Dolnych, “Radziecki system umocnień granicznych z lat 1939-1941. Przemyskie schrony na prawym brzegu Sanu”, Tomasz Zając, historyk, pracownik Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu.

19 I 2016Spotkanie organizowane przez Gminę Zagórz dot.  „Multimedialnego Atlasu Osobliwości Przyrodniczych Dorzecza Górnego Sanu” wydanej w ramach projektu współfinansowanego przez WFOŚiGW w Rzeszowie.
27 I 2016  

udział w konferencji w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „SKALNY” w Polańczyku  w ramach projektu „Zielone Podkarpacie – popularyzacja różnorodności biologicznej”, na której wystąpiło wielu ekspertów z obszaru szeroko rozumianej przyrody reprezentujących m.in.  Uniwersytet Rzeszowski, Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych, Polską Organizację Turystyczną.

25 II 2016

Szkolenie dla środowiska związanego z turystyką na terenie Bieszczadów, Beskidu Niskiego (część wschodnia) i Pogórza w restauracji „Salamandra” w Hoczwi. Szkolenie powadził  Wojciech Jankowski (N-ctwo Lesko). Wykłady i prelegenci: Leśny Kompleks Promocyjny „Lasy Bieszczadzkie”, prezentacje Nadleśnictw Lutowiska, Stuposiany, Baligród, Cisna, – Marta Ziemniewska, Ewelina Baran, Mateusz Świerczyński, Ewa Wydrzyńska-Scelina; Leśny Kompleks Promocyjny „Lasy Birczańskie”, prezentacja Nadleśnictwa Bircza – Paweł Dec, Edukacja i Turystyka w Nadleśnictwie Rymanów, prezentacja N-ctwa Rymanów – Barbara Kułak, Nadleśnictwo Komańcza – Edward Orłowski,  Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne –  Wioletta Flis, Kazimierz Suchy, „Bieszczadzkie Lasy dawniej i dziś”  Bogdan Augustyn, T.o.N.Z., „Ściśle chronione i rzadkie gatunki owadów i roślin niższych w lasach” N-ctwo Baligród – Marcin Scelina, „Kilka słów o leśnych tytanach” – Edward Marszałek RDLP Krosno, „Przewodnik beskidzki z leśnym certyfikatem” – Edward Marszałek RDLP Krosno.

1 III 2016 spotkanie autorskie i promocja monografii „Droga św. Jakuba w Polsce” Łukasza Mroza w Urzędzie Gminy w Przeworsku
15 III 2016udział w szkoleniu dot. galicyjskich cmentarzy z I wojny światowej prowadzonym przez Romana Frodymę w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lesku
17 III 2016udział w seminarium dla branży turystycznej w OWR Caritas w Myczkowcach. Alicja Wosik Prezes PROT„Dziś i jutro – działania i plany Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej jako platformy współpracy branży turystycznej”, Jozef Talarovic (Słowacja) – Oferta wypoczynku w masywie Vihorlat (wspólna oferta w imieniu delegacji Słowaków), Ks. Bogdan Janik dyr. OWR Caritas- “Oferta Stowarzyszenia OWR Caritas Myczkowce”,  Krzysztof Staszewski (Karpacki Klaster Turystyczny) Instytut Turystyki, Ewelina Nycz (Klaster „Podkarpackie Smaki”)-Szlak Kulinarny Podkarpackie Smaki, Mirosław Nadolny (Karpacki Klaster Turystyczny)     Bieszczady-Ustawa Krajobrazowa), Robert Bury – Astroturystyka w Karpatach, Maria Latusek (CIT Lesko Oferta Miasta i Gminy Lesko), Jacek Łeszega (CIT Ustrzyki Oferta wypoczynku na terenie Miasta i Gminy Ustrzyki D.), Katarzyna Onyszko Z-ca Wójta Gminy Solina (Oferta wypoczynku w Gminie Solina),  Bartosz Kuźniar (Wydaw.„Edytorial” Rzeszów)- Oferta Wydawnictwa Edytorial w Rzeszowie, Roman Trzmielewski (Compass Kraków) – Aplikacje map turystycznych Bieszczadów i Beskidów dla tel. komórkowych, Monika Krukowska (Compass Kraków)- Dystrybucja map i wydawnictw turystycznych w regionie, Andrzej Kołder (Muzeum Kopytowa) Oferta turystyczna Muzeum Kultury Szlacheckiej, Wojciech Kołder (Zamek Kamieniec) – Oferta Muzeum Zamkowego Kamieniec, Wojciech Głuszko (Nadleśniczy Nadl. Baligród)-Turystyka w Nadleśnictwie Baligród, Barbara Kułak (Nadleśnictwo Rymanów) – Atrakcje Nadleśnictwa Rymanów, Jan Kułak (Nadleśnictwo Rymanów) – Wirtualny spacer po Rymanowie, Marta Ziemniewska (Nadleśnictwo Lutowiska) – Trasy spacerowe w Nadleśnictwie Lutowiska), Ewelina Baran (Nadleśnictwo Stuposiany) -Trasy spacerowe w Nadleśnictwie Stuposiany, Paweł Dec (Nadleśnictwo Bircza) -Trasy spacerowe w Nadleśnictwie Bircza, Mateusz Świerczyński (Nadleśnictwo Cisna) – Inwestycje w turystykę Nadleśnictwa Cisna w 2015 roku. Marzena Kluz i Robert Żurawel (Nowości Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszycach), Ignacy Bielecki       – Atrakcje Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, Piotr Firlej – Propozycje wycieczek po krainie podkowca. Oferty biur podróży: Bogusław Pleskacz BP Eko-Karpaty, Mariusz Janik BP Bieszczader, Anna Buk, Paweł Wójcik BP Pawuk, Andrzej Wojtanowski BP Solina-Travel
17 III 2016 Walne Zebranie Stowarzyszenia i wybory władz Stowarzyszenia w Centrum Edukacji Ekologicznej Natura 2000 w Ośrodku Wypoczynkowo-Rehabilitacyjnym “Caritas” w Myczkowcach.
18 III 2016

udział w Drodze Krzyżowej Służb Mundurowych ORW Caritas – Cudowne Źródełko w  Zwierzyniu.

2 IV 2016

udział w spotkaniu  z dr Tomaszem Zającem (Uniwersytet Rzeszowski, Przemyskie Stowarzyszenie Opieki i Rewitalizacji Linii Mołotowa Projekt 8813) w BWA w Sanoku

10 IV 2016szkolenie Połoninki Gór Sanocko-Turczańskich Ustjanowa (Parking przy Restauracji Huculska) – Ustrzyki Dolne – Brzegi Dolne – Ekomuzeum „Hołe” – Łodyna (kopalnia) – Wola Maćkowa – spacer z doliny Uniaczki na Mosty (641 m) z zejściem do Przełęczy Wolańskiej (536 m) – Leszczowate (wnętrze cerkwi) – Brelików – Wańkowa Górna – Ropienka (kopalnia) spacer na wyciąg) – Przełęcz w Paśmie Chwaniowa (m-ce widokowe) – Wojtkówka (spacer na widokowy Soń (532 m) – Nowosielce Kozickie (wnętrze kościoła drewnianego z 1742 r., park podworski) – Wojtkowa – Jureczkowa (spacer ścieżką przyrodniczą po parku podworskim) – spacer na Truszówkę (612 m) – Przełęcz pod Brańcową (538 m) – wejście 5 min. na stok Czereśni na zdjęcia – Liskowate (cerkiew) – spacer (1 h) na widokową Kiczerę (608 m) z zejściem do Krościenka – Krościenko (spacer na Dział 566 m na zdjęcia) – doliną Strwiąża do Ustrzyk Dolnych i Ustjanowej
6 IV 2016szkolenie organizowane przez Fundację Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej – wyjazd pociągiem pod parą na trasie Majdan – Solinka – Balnica
17 IV 2016udział w szkoleniu – spływ pontonowy  rzeką San na trasie Sanok – Tyrawa Solna (Ośrodek Diabla Góra). Przedmiotowy spływ ZIELONYM PONTONEM – atrakcją- produktem firmy BP Pawuk należącą do kolegi przewodnika Pawła Wójcika.  
10 IV 2016

szkolenie na trasach spacerowych Nadleśnictwa Baligród w dolinie Rabskiego Potoku.

23 IV 2016

udział przewodników  w  III panelu historycznym „Prawem i lewem po ziemi sanockiej i przemyskiej. Bieszczady i Pogórza w epoce staropolskiej” – Sala Gobelinowa Muzeum Historycznego w Sanoku.

referat dr Łukasza Bajdy: Elity ziemi sanockiej w XVIII w.

24 IV 2016szkolenie terenow  – przejście po Pogórzu Bukowskim z Karlikowa – pasmem Bukowicy przez Tokarnię – do Puław.
25 IV 2016udział w szkoleniu organizowanym przez Urząd Gminy Lutowiska – warsztaty “Astroturystyka w miejscach cennych przyrodniczo” wyjście na Otryt zwiedzanie obserwatorium astronomicznego przy Chatce
25 IV 2016

udział w szkoleniu organizowanym przez Urząd Gminy Lutowiska – warsztaty “Astroturystyka w miejscach cennych przyrodniczo” wyjście na Otryt zwiedzanie obserwatorium astronomicznego przy Chatce

7 V 2016udział w sesji biblijnej w Caritas w Myczkowcach
29 V 2016szkolenie na szlaku z  Bukowca przez Beniową do źródeł Sanu z Frankiem Adamczykiem, ratownikiem GOPR i pracownikiem BdPN
24 VI 2016udział w wykładzie dra Dariusza Dyląga – przewodnika beskidzkiego i tatrzańskiego z Krakowa – pn. “Węgierskie linie obronne w Gorganach i ich rzekomo legionowa proweniencja” w Sali Gobelinowej Sanockiego Zamku.
19 VI 2016szkolenie przejście piesze pasmem Bukowicy z Woli Piotrowej do Puław
25 VI 2016udział w szkoleniu w Muzeum Historycznym Pałac w Dukli – wykład dr Piotra Sadowskiego i dr Dariusza Dyląga nt. Propozycja nowej ścieżki przyrodniczo-kulturowej w Olchowcu
8 VII 2016

udział w spotkaniu autorskim z Witoldem Mołodyńskim autorem książki “BIESZCZADZKIE OKUPACJE 1939-1945” w Muzeum Młynarstwa i Wsi w Ustrzykach Dolnych

3 VIII 2016  obchody urodzin 70tych Romana Frodymy
VIII – X 2016prace nad utworzeniem ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej Orli Kamień w Sanoku: Urząd Miasta Sanoka i przewodnicy Robert Bańkosz i Piotr Kutiak oraz Nadleśnictwo Brzozów i Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu
19 IX 2016udział w uroczystościach odsłonięcia tablicy pamiątkowej w Żubraczem dla uhonorowania postaci Jadwigi z Gedroyciów  Kociatkiewicz, która prowadziła w tym miejscu, w latach II wojny  światowej, najważniejszy punkt kontaktowy na trasie kurierskiej ZWZ AK o  kryptonimie “Las”
25 X 2016udział w X Brzozowskiej Sesji Historycznej w Sali Konferencyjnej brzozowskiego ratusza
12  XI 2016udział  w Konferencji Biblijnej „Ku lepszemu rozumieniu Pisma Świętego” przy Ogrodzie Biblijnym
7 XII 2016szkolenie entomologiczne  prowadzone przez Piotra Kutiaka i otwarcie Karpackiego Entomozieleńca w ramach projektu „KARPACKIE INICJATYWY LOKALNE 2″  realizowanego Stowarzyszenie Ekopsychologia ze środków NFOŚiGW w Warszawie
15 XII 2016promocja czasopisma historyczno – krajoznawczego „Bieszczady Odnalezione”. Przedstawiciele redakcji – przewodnicy: Łukasz Bajda i Zbigniew Maj przedstawią tematykę tekstów zamieszczanych na łamach periodyku. Spotkanie odbyło się w Sali Gobelinowej Muzeum Historycznego w Sanoku.
8 I 2017udział w opłatku przewodnickim w OWR Caritas w Myczkowcach
I – VII 2017zakup i rozdysponowanie strojów przewodnickich
27 I 2017udział w szkoleniu w Zamku w Sanoku – wykład dr Pawła Wolańskiego z Uniwersytetu Rzeszowskiego
27 I 2017udział w otwarciu wystawy fotograficznej ks. Bogdana Janika
28 I 2017

OWR Caritas Myczkowce – szkolenie przyrodnicze kol. Piotr Kutiak w Centrum Informacji o Obszarach NATURA 2000 (OWR Myczkowce)

3 II 2017

spotkanie autorskie Piotra Duraka, autora książki “Świątynie wygnane”, fotografa, podróżnika, poety, absolwenta polonistyki i doktoranta literaturoznawstwa Uniwersytetu Rzeszowskiego.

4 II 2017udział w spotkaniu z Dyrektorem Bieszczadzkiego Parku Narodowego
9 II 2017

udział w spotkaniu autorskim Krzysztofa Hajduka autora publikacji „Brzozów i powiat brzozowski w latach 1918-1939”

27 II 2017

O znamienitych rodzinach dawnych Bieszczadów – wystąpienie kol. Łukasza Bajdy w ramach X spotkania Łańcuckiej Resursy Pamięci pt. „Dziedzictwo Bieszczadów”

3 III 2017

udział w  Debacie Bieszczadzkiej dla samorządów i branży turystycznej

11 III 2017spotkanie szkoleniowo-informacyjne w Ośrodku Naukowo-Dydaktycznym BdPN w Ustrzykach Dolnych. Przedłużenie licencji BdPN
17 III 2017wykład Witolda Grodzkiego w CDK w Krośnie” 60 lat rezerwatu Prządki”
17 III2017

promocja książki Arka Komskiego „Możliwe, że to imię demona… i inne sanockie historie”, w Sali Gobelinowej Muzeum Historycznego w Sanoku

18 III 2017  szkolenie  na ścieżkach dydaktycznych utworzonych przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Polańczyku oraz Muzeum Bojków w Myczkowie 
7 IV 2017udział w Drodze Krzyżowej służb mundurowych ORW Caritas – Cudowne źródełko w Zwierzyniu
7 IV 2017udział w konferencji „OPERACJA WISŁA NA PODKARPACIU 1947 – 2017” w budynku głównym Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu
22 IV 2017Historia niektórych rodzin szlacheckich na terenie pomiędzy Solinką a Wetlinąwystąpienie na V sesji „Czas dla Łopienki” zorganizowanej przez Towarzystwo Karpackie i Gminne Centrum Kultury i Ekologii w Cisnej
6 V 2017

udział przewodników SPT Karpaty w  IV edycji panelu historycznego “Prawem i lewem po ziemi sanockiej i przemyskiej. Bieszczady i Pogórza w epoce staropolskiej” w Sali Gobelinowej Muzeum Historycznego w Sanoku.

Referat dr Łukasza Bajdy: Potomkowie rodzin szlacheckich ziemi sanockiej w XIX i XX w.

11 VI 2017Rozdanie strojów softsheli i polarów OWR Caritas w Myczkowcach prezentacja:  Pan Zbigniew Kozicki z Soliny wyświetlił nam nieznany film z czasów budowy zapory w Solinie i w Myczkowcach. Miejsce spotkania ORW Caritas w Myczkowcach
1 VII  2017szkolenie w Nadleśnictwie Stuposiany, które prowadził Pan Tadeusz Kwolek z BdPN. Trasa piesza: Tarnawa Niżna – Dźwiniacz Górny (cmentarz) – Torfowisko „Dźwiniacz” – Torfowisko „Łokieć” – drogą z płyt betonowych do lasu – stokówką leśną Nadleśnictwa Stuposiany – widokowa Józkowa Łąka– stokówką leśną do ruin mostu kolejki leśnej na potoku Roztoka – podejście do platformy widokowej Pichurów (umocnienia brzegów potoku Roztoka – panorama na połoniny z platformy widokowej) – powrót do Tarnawy Niżnej
7 VII 2017udział w  prelekcji na temat „Lasy pierwotne Bieszczadów – na tropie mitów” (w Ośrodku Naukowo – Dydaktycznym BdPN w Ustrzykach Dolnych
14 VII 2017W ciągu 21 godzin 57 minut 63 km pieszo z Ustrzyk Górnych do Leska przeszli członkowie naszego stowarzyszenia ks. Rafał Szykuła (wikariusz) inicjator wyprawy, przewodnik Bożena Bobula oraz małżeństwo Barbara i Wojciech Jankowscy (nauczycielka oraz  leśnik i przewodnik beskidzki).
14 VII 2017wykład Szlachta i ziemiaństwo w Bieszczadach dra Łukasza Bajdy w ramach „Wakacyjnych spotkań z przyrodą”, cyklu organizowanego przez Bieszczadzki Park Narodow. 
15 VII 2017wycieczka szkoleniowa w dolinę górnego Sanu br
14 X 2017

Sesja naukowa   „Bieszczady w latach 1944 – 47” w Ośrodku Wypoczynkowo – Rehabilitacyjnym Caritas w Myczkowcach. Prelegenci: “Operacja Karpacko – Dukielska. Największa bitwa górska II wojny światowej” – Waldemar Półchłopek – Muzeum Historyczne w Dukli,  Jeden człowiek dwa oblicza – historia Antoniego Żubryda, dr Adam Pobidyński, “Joachim” – z dziejów Inspektoratu AK Jasło  – prof. dr hab. Grzegorz Ostasz – Politechnika Rzeszowska,  „Działalność OUN i UPA  w Bieszczadach w latach 1945-1947”  –  Artur  Brożyniak – Oddziałowe Biuro Badań Historycznych   IPN  w Rzeszowie, . Kościół rzymskokatolicki w Bieszczadach po II wojnie światowej – ks. prof.  Stanisław Nabywaniec – Uniwersytet Rzeszowski, Przesiedlenia z powiatów brzozowskiego i sanockiego do 1947r. – ks. dr Jan Rogula

18 X 2017

Odkrywanie Przeworska i jego okolic  – prelekcja dra Łukasza Bajdy  połączona z promocją przewodników turystycznych wydawnictwa EDYTORIAL z Rzeszowa. Miejska Biblioteka Publiczna w Przeworsku)

23 X 2017

Wolność w Bieszczadach – Subiektywna historia pewnego regionu –prelekcja dra Łukasza Bajdy wygłoszona na IX Dniu Historyka organizowanym przez Instytut Historii UMCS i PTH Oddział w Lublinie

28 X 2017

wycieczka autokarowa: Śladami Łemków w dolinie Osławy i osobliwości krajoznawczych  w dolinach Sanu, Osławy i Solinki  (III obwodnica bieszczadzka): – prowadzi Edwin Bebło

29 X 2017wycieczka szkoleniowa poprowadzona przez ks. Romana Czenczek, Przebieg szkolenia: wyjście z parkingu OWR Caritas (plansze informacyjne tras spacerowych) na spacer szlakami spacerowymi w Bieszczadzkim Centrum Nordic Walking w otoczeniu Jeziora Myczkowieckiego o przebiegu: OWR Caritas – platforma widokowa nad Skałkami Myczkowieckimi (panorama) – śladami wilka – pomnik przyrody „Kamienne Serce Macochy” na Michałowcu (legenda o kamieniu) – Wierchy (szkółki leśne Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne w Leśnictwie Orelec) – panorama z Wierchów – podejście do platformy widokowej na Kozińcu (500 m – panorama na okolicę) – przejście grania Kozińca do Myczkowiec – obejrzenie plansz informacyjnych ufundowanych przez OWR Caritas przy żywopłocie Hotelu Solina – podejście do Hotelu Solina po informatory – wejście na zaporę wodną na Sanie w Myczkowcach – przejście przez Myczkowce (obok rest. Myczkowianka)  – kościół w Myczkowcach (wnętrze) d. cerkiew – spacer przez wieś – przejście ścieżką geologiczną u podnóża pomnika przyrody „Skałki Myczkowieckie” – OWR Caritas
11 XI 2017konferencja biblijna w OWR Caritas w Myczkowcach „O lepszą znajomość Słowa Bożego”
12 XI 2017

wycieczka szkoleniowa – Szlakiem zabytków przeszłości i osobliwości przyrodniczych po Pogórzu Bieszczadów  (Mała obwodnica) Szczegółowy program godzinowy prześlemy po uzgodnieniach w miejscach odwiedzanych Myczkowce – Bóbrka – Solina Jawor (widok na zalew soliński) – Łobozew – Przełęcz 550 m w Pasmie Żukowa – wjazd na Holicę 762 m w Paśmie Żukowa, panorama, szybowisko z lat 1930 – 39) – Ustjanowa (izba pamięci akcji H-T, kościół drewniany, d. cerkiew) – Jasień (kościół, sanktuarium Matki Bożej Bieszczadzkiej) – Hoszów – Rabe (wnętrze kościoła z ikonostasem z dawnej cerkwi) – Żłobek – Czarna (galeria „Barak” p. Franczaków, opowieści p. Róży Franczak o Czarnej,  spotkanie z P. Adamem Glinczewskim i P. Marzeną Zając, Hotel „Perła Bieszczadów”) – Polana (Dom Rekolekcyjny O. Salezjanów: można zamówić posiłek wg. życzeń uczestników kursu – przy zgłoszeniu proszę napisać dla kogo, opowieść o Polanie) – Rajskie (kościół, kopia ikony „Rajskiej Madonny, później spacer 1 godz. łącznie pętlą do kapliczki n. Sanem, Pensjonat „Rajski Gościniec”, Berlingówka, Pawłusiewiczówka) – Bukowiec (spacer ścieżką przyrodniczą „Otaczarnia” – 45 minut) – Wołkowyja – Polańczyk – Myczków  – Solina – Myczkowce.

17 XI 2017Wprowadzenie do heraldyki i genealogii ­– otwarty wykład szkoleniowy Koła Przewodników PTTK w Sanoku poprowadził dr Łukasz Bajda
18 XI 2017mała obwodnica bieszczadzka od Leska – Szlakiem zabytków przeszłości i osobliwości przyrodniczych po Pogórzu Bieszczadów
18 XI 2017

otwarcie nowej ścieżki turystycznej w Olchowcu autorstwa dra Dariusza Dyląga

18 XI 2017

Szlachta na zagrodzie nierówna wojewodzie. O najdrobniejszej szlachcie w dolinie Osławy – prelekcja w ramach XIII Spotkania Miłośników Beskidu Niskiego (Huta Polańska)

25 XI 2017

wycieczka szkoleniowa prowadzona przez Mariusza Podkula –  Po Pogórzu Dynowskim i okolicach Brzozowa Trasa: Ustrzyki Dolne – Lesko – Sanok – Grabownica Starzeńska – Brzozów  – Przysietnica – Domaradz – Jasienica Rosielna – Orzechówka – Brzozów – Zmiennica – Jasionów – Górki – Humniska – Sanok – Lesko – Ustrzyki Dolne. 

2 XII 2017

Park Krajobrazowy Gór Słonnych – cz. zachodnia – wycieczka szkoleniowa prowadzona przez Piotra Kutiaka. Trasa:  Myczkowce – Lesko – Łukawica – Rez. Sobień – Linia Mołotowa – Załuż – Bykowce (rez. Polanki, pomnik por. Zaremby, użytki ekologiczne, ostaniec z piaskowca) – Sanok (Wyspiańskiego – ścieżka dydaktyczna na na obszarze Specjalnej Ochrony Ptaków PLB180003) – kamieniołom w Trepczy – Trepcza – grodziska Horodyszcze i Horodna – Mrzygłód – Dobra Szlachecka  – Ulucz – Tyrawa Solna – Siemuszowa – Hołuczków – Tyrawa Wołoska (dworzysko, pracownia rzeźbiarska i galeria rzeźby plenerowej Quo Vadis) – serpentyny w Górach Słonnych – Wujskie – Załuż – Olchowce, Winnica Dolina Sanu

5 XII 2017wykład Wojtka Krukara w Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie “Bieszczadzkie połoniny 80 lat temu”.
15 XII 2017

Walne Zebranie SPT Karpaty w Sanoku  w „Sali Herbowej” Urzędu Miasta Sanoka

16 XII 2017

 udział w szkoleniu w Nadleśnictwie Baligród na nowych ścieżkach przyrodniczych. Szkolenie organizowały Nadleśnictwa: Baligród, Bircza i Lesko.

14 I 2018opłatek przewodnicki w OWR Caritas w Myczkowcach
21 I 2018prezentacja multimedialna Marka Kusiaka w Sali Gobelinowej Zamku w Sanoku z wypraw w góry Ukrainy w 2017 r. pt. „Przez połoniny i Gorgany Ukrainy” 
26-28 I 2018XIV przegląd filmów Górskich w Ustrzykach Dolnych
27 I 2018

„Przewodnictwo dawniej i dziś”. Panel przewodnicki w Ustrzyckim Domu Kultury w Ustrzykach Dolnych. Otwarcie wystawy fotograficznej: Bieszczady dawniej i dziś we wspomnieniach Franciszka Adamczyka.

27 I 2018IV bieg Narciarski Tropem Wilka w Smereku z udziałem Edwarda Marszałka
27-28 I 2018

udział w przyrodniczych warsztatach terenowych „Poznaj by zachować”, organizowanym przez Stowarzyszenie „Pro Carpathia” – projekt „Razem dla Zielonego Podkarpacia”

29 I 2018

udział w przyrodniczych warsztatach terenowych „Poznaj by zachować”, organizowanym przez Stowarzyszenie „Pro Carpathia” – projekt „Razem dla Zielonego Podkarpacia”

31 I 2018Jarosław, promocja książki Jacka Hołuba w klasztorze
10 II 2018

szkolenie dla przewodników beskidzkich z zakresu I pomocy w górach z instruktorem ratownictwa medycznego i uzyskaniem certyfikatu z zakresu I pomocy w OWR Caritas w Myczkowcach.

11 II 2018

Sanok CIT, szkolenie dla kandydatów na przewodników prowadzone przez Roberta Bańkosza.

17 II 2018wycieczka szkoleniowa dla kandydatów na przewodników po Pogórzu Bukowskim prowadzona przez Wojciecha Krukara
17-18 II 2018

udział w przyrodniczych warsztatach terenowych „Poznaj by zachować”, organizowanym przez Stowarzyszenie „Pro Carpathia” – projekt „Razem dla Zielonego Podkarpacia”

2 III 2018udział w wernisażu wystawy ikon Irgi Marczyńskiej „Wszystko co potrójne doskonałe” w Galerii Sztuki w Rymanowie Zdroju
3 III 2018wycieczka szkoleniowa dla kandydatów na przewodników w dolinie Kalniczki, Hoczewki, Wołkowyjki, Solinki i Sanu prowadzona przez Marka Kusiaka
10 III 2018wycieczka szkoleniowa dla kandydatów na przewodników w dolinie Wetlinki z przejściem pieszym od Jaworca do Polanek prowadzona przez Zbigniewa Maja
9-11 III 2018udział w wyprawie pieszej „Korona Pogórzy – Podkowiec ma gest w Parku Krajobrazowym Pasma Brzanki i na Pogórzu Ciężkowickim” (Edwin Bebło).
11 III 2018wycieczka szkoleniowa dla kandydatów na przewodników po Sanoku prowadzona przez Roberta Bańkosza.
16 III 2018Sanok, Walne Zebranie Sprawozdawcze SPT „Karpaty” w Sanoku
17 III 2018wycieczka szkoleniowa kandydatów na przewodników w dolinie Rabskiego Potoku z udziałem pracowników Nadleśnictwa w Baligrodzie
17-18 III 2018

udział w przyrodniczych warsztatach terenowych „Poznaj by zachować”, organizowanym przez Stowarzyszenie „Pro Carpathia” – projekt „Razem dla Zielonego Podkarpacia”

20 III 2018spotkanie autorskie z Krzystzofem Hajdukiem, autorem książki „Brzozów i powiat Brzozowski” w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Dynowie
22 III 2018Podoliniec – Spiski Oksford. Na szlaku historii polskiego Spiszu, spotkanie z dr. Janem Skłodowskim w Muzeum Podkarpackim w Krośnie
23 III 2018udział w drodze krzyżowej służb mundurowych prowadzonej przez przewodników do źródełka w przełomie Sanu w Zwierzyniu
4 IV 2018udział w konferencji historycznej w Muzeum Regionalnym w Brzozowie
4 IV 2018

V Panel historyczny: : Prawem i lewem po ziemi sanockiej i przemyskiej. Bieszczady i Pogórza w epoce staropolskiej, Brzozów 04.04.2018; referat dra Łukasza Bajdy :  Zamki w dolinie Hoczewki czyli kilka słów o siedzibach szlachty sanockiej

5 IV 2018wykład Wojciecha Krukara o połoninach BdPN w ujęciu pasterskim w Biurze Wystaw Artystycznych w Sanoku
14 IV 2018wycieczka szkoleniowa kandydatów na przewodników po Parku Krajobrazowym Gór Słonnych cz. wsch. i ekomuzeum „Hołe”, prowadzi Michał Neroj
15 IV 2018rejs widokowy po zalewie solińskim z Białą Flotą p. Czerwskich
20 IV 2018udział w warsztatach terenowych „Wędrowanie bez plecaka – wykorzystanie i promocja zasobów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego pogranicza”, organizowanym przez Stowarzyszenie Euroregion Karpacki
21 IV 2018wycieczka szkoleniowa kandydatów na przewodników na ścieżkach przyrodniczych w dolinie Rabskiego Potoku na terenie Nadleśnictwa Baligród w Leśnym Kompleksie Promocyjnym „Lasy Bieszczadzkie” prowadzona przez Panią Ewę Scelinę
21-22 IV 2018

udział przyrodniczych warsztatach terenowych „Poznaj by zachować”, organizowanym przez Stowarzyszenie „Pro Carpathia” – projekt „Razem dla Zielonego Podkarpacia”

22 IV 2018wycieczka szkoleniowa kandydatów na przewodników na małej obwodnicy bieszczadzkiej prowadzona przez Stanisława Orłowskiego
26 IV 2018

Baligród przed 1939 rokiem – wykład dra Łukasza Bajdy w ramach Baligrodzkich Wieczorów Historycznych organizowanych przez Wójta Gminy Baligród

3 V 2018udział w seminarium “Pod dereniem i jabłonią” w Arboretum w Bolestraszycach
6 V 2018wycieczka szkoleniowa kandydatów na przewodników na dużej obwodnicy bieszczadzkiej prowadzona przez Stanisława Orłowskiego
12 V 2018udział w konferencji biblijnej „Ku lepszemu rozumieniu Pisma Świętego” w OWR Caritas w Myczkowcach
12-13 V 2018

udział w przyrodniczych warsztatach terenowych „Poznaj by zachować”, organizowanym przez Stowarzyszenie „Pro Carpathia” – projekt „Razem dla Zielonego Podkarpacia”

19 V 2018III noc w Muzeum Bojków w Myczkowie
22 V 2018„Powstanie” leskie z 1932 r. – opowieść o przedwojennych Bieszczadach wykład dra Łukasza Bajdy w ramach Baligrodzkich Wieczorów Historyczny organizowanych przez Wójta Gminy Baligród
3 VI 2018wycieczka szkoleniowa kandydatów na przewodników na trasie III obwodnicy bieszczadzkiej prowadzona przez Stanisława Orłowskiego
20 VI 2018Bieszczadzkie ślady konfederacji barskiej – wystąpienie dra Łukasza Bajdy na sesji popularnonaukowej zorganizowanej w Lesku przez Powiat Leski, Burmistrza Miasta i Gminy Zagórz oraz Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Zagórzu
8 VII 2018wycieczka szkoleniowa kandydatów na przewodników na trasie dużej obwodnicy bieszczadzkiej (kierunek odwrotny) prowadzona przez Stanisława Orłowskiego
12 VII 2018

udział w otwarciu Centrum Informacji Uzdrowiskowo Turystycznej w Polańczyku.

14 VII 2018

wycieczka szkoleniowa kandydatów na przewodników na trasie dużej obwodnicy bieszczadzkiej prowadzona przez uczestników szkolenia pod kier. Instruktora St. Orłowskiego

15 VII 2018

wycieczka szkoleniowa kandydatów na przewodników na trasie III obwodnicy bieszczadzkiej prowadzona przez uczestników szkolenia pod kier. Instruktora St. Orłowskiego

20 VII 2018

Wojny, handel i grabieże. Historia bieszczadzkiego pogranicza – wykład dra Łukasza Bajdy w ramach „Wakacyjnych spotkań z przyrodą”, cyklu organizowanego przez Bieszczadzki Park Narodowyw Ustrzykach Dolnych

5 VIII 2018udział uczestników szkolenia – kandydatów na przewodników turystycznych w kiermaszu bojkowskim w Zatwarnicy
8 VIII 2018udział w spotkanie dotyczącym tematyki udostępniania obszarów cennych przyrodniczo w Bieszczadach organizowanym przez Stowarzyszenie „Pro Carpathia” w ramach projektu “Razem dla Zielonego Podkarpacia” w Wilczej Jamie w Smolniku
12 VIII 2018udział w konferencji Niepodległa Wielokulturowa w Muzeum Historycznym w Dukli organizowanej przez Waldemara Półchłopka
15 VIII 2018udział uczestników szkolenia – kandydatów na przewodników turystycznych w „Święcie chmielu” w Chmielu n. Sanem
18 VIII 2018udział uczestników szkolenia – kandydatów na przewodników turystycznych w Festiwalu Doliny Sanu w Mucznem
26 VII 2018udział w spotkaniu literackim poświęconym życiu i twórczości Arkadiusza  Gałązki ps. SANN w Uhercach Mineralnych
27-29 VII 2018Karpacki Jarmark Turystyczny w Ustrzykach Dolnych (udział w konferencji naukowej dot. I wojny św., odzyskania niepodległości przez Polskę, II wojny św. w Bieszczadach, otwarciu Szlaku Umocnień Obronnych i Pomników Przeszłości, Szklaku Korony Ustrzyckich Gór. Referaty wygłosili: Robert Bańkosz, Jacek Łeszega, Roman Frodyma, uczestniczyli: ks. Piotr Bartnik, Andrzej Gąsiorowski, Stanisław Orłowski
21 VIII 2018udział w spotkaniu „Edukacja ekologiczna i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju wspólnie przez wszystkie grupy interesariuszy mających wpływ na przyrodę w woj. podkarpackim” organizowanym przez Stowarzyszenie „Pro Carpathia” w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Wołosań” w Cisnej
23-25 VIII 2018udział w XX Rykowisku Karpackim w OSiR „Zakucie” w Zagórzu z bogatym programem kulturowym na zaproszenie Kół Myśliwskich
25 VIII 2018wojewódzkie obchody Światowego Dnia Turystyki organizowane na stacji Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej w Majdanie k. Cisnej
26 VIII 2018udział w pikniku „Wakacyjne spotkania z ekonomią społeczną” w OWR Caritas w Myczkowcach.
14 IX 2018

wykład dr Dariusza Dyląga „Z historii karpackiej turystyki na obszarze dawnych województw lwowskiego i stanisławowskiego” w Towarzystwie Przyjaciół Nauk w Przemyślu.

15 IX 2018udział w spotkaniu edukacyjnym „Razem dla Zielonego Podkarpacia” organizowanym przez Stowarzyszenie „Pro Carpathia” w Zatwarnicy
22 IX 2018

udział w sesji naukowej „Prymas 1000-lecia Stefan Kard. Wyszyński w Komańczy. SPT Karpaty reprezentowali: ks. Piotr Bartnik, Maria Orłowska, Stanisław Orłowski.

1 X2018udział w konferencji „Program dla Bieszczadów” zorganizowanej w Polańczyku przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju oraz Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego dla samorządów i branży turystycznej
7 X 2018udział w odpuście w Łopience organizowanym przez ks. Piotra Bartnika
10 – 12 X 2018udział w „Międzynarodowym Karpackim Forum Współpracy” organizowanym przez Euroregion Karpacki Polska w Rzeszowie
12 X 2018udział w promocji książki Łukasza Bajdy „Baligród – historia bieszczadzkiego miasteczka” w GOK w Baligrodzie
13 X 2018udział w historycznej konferencji naukowej „Nasze drogi do niepodległości” w OWR Caritas w Myczkowcach
20 X 2018wycieczka szkoleniowa kandydatów na przewodników na trasie dużej obwodnicy bieszczadzkiej (kierunek odwrotny) prowadzona przez uczestników szkolenia pod kier. Instruktora St. Orłowskiego
22 X 2018

udział w posiedzeniu Rady Naukowej LKP „Lasy Bieszczadzkie” w Mucznem.

23 – 24 X 2018udział w Konferencji „Szlak Kultury Wołoskiej” organizowanej przez Stowarzyszenie „Pro Carpathia” w Polańczyku (Hotel Skalny)
24 X 2018udział w naradzie techniczno-gospodarczej dot. planów urządzania lasów Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne w Dębowej Gazdówce w Łodynie
29 X 2018udział w naradzie techniczno-gospodarczej dot. planów urządzania lasów Nadleśnictwa Lesko w Akademickim Ośrodku Szybowcowym Politechniki Rzeszowskiej w Bezmiechowej Górnej
10 XI 2018wycieczka szkoleniowa kandydatów na przewodników na trasie dużej obwodnicy bieszczadzkiej – miejsca widokowe i panoramy – prowadzona przez uczestników szkolenia pod kier. Instruktora St. Orłowskiego
11 XI 2018wycieczka szkoleniowa kandydatów na przewodników na trasie małej obwodnicy bieszczadzkiej – miejsca widokowe i panoramy – prowadzona przez uczestników szkolenia pod kier. Instruktora St. Orłowskiego
15 XI 2018udział w posiedzeniu Rady Programowej Programu „Błękitny San” w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
16 XI 2018udział w sesji naukowej „Drogi do niepodległości” w Państwowej Szkole Muzycznej w Sanoku
17 XI 2018udział w jesiennej konferencji biblijnej „Ku lepszemu rozumieniu Pisma Świętego” w OWR Caritas w Myczkowcach
30 XI 2018udział w otwarciu nowej Izby Regionalnej w Besku. Prezentacja multimedialna „Walory krajoznawcze i trasy wycieczkowe na Pogórzu Bukowskim” przygotowana przez Stanisława Orłowskiego
1 XII 2018udział w szkoleniu dla przewodników zorganizowanym przez Nadleśnictwo Bircza oraz Nadleśnictwa: Lesko, Lutowiska, Ustrzyki Dolne, Baligród, Rymanów w Leśnym Kompleksie Promocyjnym „Lasy birczańskie” z przejściem pieszym na Suchy Obycz
6 XII 2018udział w konferencji „Świat karpackich rozet – działania na rzecz zachowania kulturowej unikalności Karpat” w Hotelu Hilton w Rzeszowie, prezentacja Roberta Bańkosza.
 udział w szkoleniu Stowarzyszenia „Pro Carpathia” w Muzeum Młynarstwa w Ustrzykach Dolnych.
12 XII 2018szkolenie nt. owadów przygotowane przez Piotra Kutiaka w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sanoku
15 XII 2018szkolenie dla przewodników „Linia Mołotowa” przygotowane przez Roberta Bańkosza w Biurze Wystaw Artystycznych w Sanoku
13 I 2019

opłatek przewodnicki w ORW Caritas w Myczkowcach z wystąpieniami: „Mój Everest” – Łukasz Łagożny (SPT Karpaty), „Las w kulturze” – Edward Marszałek, (RDLP w Krośnie, SPT Karpaty), „W 80 gór dookoła Polski” – Paweł Pabian, (SPT Karpaty),  „Korona Gór Ustrzyckich” – Jacek Łeszega, (SPT Karpaty),  „Karpacki entomozieleniec” – Piotr Kutiak , (SPT Karpaty)

18 I 2019udział w szkoleniu „Sieciowanie w turystyce” w Pensjonacie Magija w Orelcu
29 I 2019

udział w spacerze edukacyjnym śladami leskich Żydów z koncertem zespołu Gonda Bảder Duỏ (Węgry) i wykładem: Bieszczadzcy „Sprawiedliwi” – pomoc  ludności żydowskiej podczas okupacji niemieckiej na terenie powiatu sanockiego w Domu Kultury w Lesku.

1 II 2019

udział w sesji popularno-naukowej „Kultura, religia i życie codzienne bieszczadzkich Żydów do 1939 r. w MBL w Sanoku

2 II 2019udział w sesji popularno-naukowej w Polańczyku z okazji XI obchodów Międzynarodowego Dnia Pamięci o ofiarach Holocaustu na Podkarpaciu.
18-22 II 2019udział w 3-dniowej konferencji polsko-słowackiej: Program pobytového podujatia „Cestovanie medzi históriou a súčasnosťou“ – Besko a okolie organizowanej przez Gminę Zarszyn, Gminę Besko, Gminę Bukowsko i Stowarzyszenie LGD „Dolina Wisłoka” w Zboiskach – Puławach i Besku.
27 II 2019udział u uroczystym podpisaniu umowy w ramach realizacji projektu „Porta – Rusica – z Połonin w Bieszczady” programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 – 2020 w Starostwie Powiatowym w Lesku
28 II 2019udział w pokazie filmu promocyjnego „Polsko-Słowackie podróże w czasie” organizowanym przez Burmistrza Miasta Zagórza w sali widowiskowej GOK w Zagórzu.
1 III 2019udział w pokazie filmu promocyjnego „Polsko-Słowackie podróże w czasie” organizowanym przez Burmistrza Miasta Zagórza w sali widowiskowej GOK w Zagórzu.
15 III 2019

wyjazd z ks. Bogdanem Janikiem z paczkami żywnościowymi dla seniorów i polskich rodzin do Drohobycza.

20 III 2019

wyjazd szkoleniowy 5 przewodników na Słowację Wsch. celem dalszego poznania atrakcji gór Vihorlatu: zamek Vinne, Morskie Oko, basen termalny Kaluża.

22 III 2019udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej BADANIA GEOGRAFICZNE W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM – HISTORIA, WSPÓŁCZESNOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ W 100-lecie Polskiego Towarzystwa Geograficznego, RZESZOWSKI ODDZIAŁ POLSKIEGO TOWARZYSTWA GEOGRAFICZNEGO w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego
22 III 2019udział w wykładzie Waldemara Półchłopka – Dyrektora Muzeum w Dukli nt. „Atrakcje turystyczne na szlaku naftowym” w Galerii Sztuki w Iwoniczu-Zdroju
27 III 2019udział w szkoleniu „Planowanie przestrzenne jako narzędzie ochrony przyrody w Karpatach z cyklu „Przestrzeń Karpacka” organizowanym przez Stowarzyszenie Eko-Psychologia w Zakliczynie w Zagrodzie „Magija” w Orelcu
27 III 2019udział w otwarciu wystawy fotograficznej Afrykańskie Podróże i spotkaniu muzealnym z Łukaszem Grudyszem i Stanisławem Maternickim w Muzeum Podkarpackim w Krośnie
29 III 2019udział w Konferencji Euroregionu Karpackiego nt. „Współpraca terytorialna w polityce rozwoju Karpat” w auli Uniwersytetu Rzeszowskiego
29 III 2019udział w spotkaniu autorskim z Andrzejem Potockim i promocji jego książki Żydzi w Podkarpackiem. Po tak wielu zostało tak niewiele w Muzeum Historycznym w Sanoku
30 III 2019udział w szkoleniu na licencję do oprowadzania po obiektach sakralnych w Muzeum Historycznym w Sanoku i w świątyniach miasta Sanoka. Podobne szkolenia odbyły się: 6 IV w Przemyślu, 12 IV w Myczkowcach i 27 IV w Rzeszowie (Bernardynii)
6 IV 2019udział w sesji popularno-naukowej „Krwawe Połoniny. Wielka wojna w wysokich Bieszczadach.” z wykładem prof. Andrzeja Olejko w Centrum Promocji Leśnictwa w Mucznem
12 IV 2019udział w drodze krzyżowej służb mundurowych Województwa Podkarpackiego „Krzyż znakiem służby i ofiary” w Zwierzyniu – Myczkowcach
13 IV 2019wycieczka szkoleniowa z Jackiem Łeszegą: „Korona gór Ustrzyckich” oraz udział w drodze krzyżowej na trasie: Wołosate – Przełęcz Bukowska z ks. Piotrem Bartnikiem.
27 IV 2019

egzamin praktyczny dla kandydatów na przewodników terenowych OWR Caritas.

11 V 2019

udział w konferencji biblijnej „Duch Święty w życiu i misji kościoła” w OWR Caritas w Myczkowcach.

11 V 2019udział w imprezie “Święto Doliny Górnego Sanu” w Mucznem
18 V 2019udział w SESJI INFORMACYJNO-PRELEKCYJNĄ  „CZAS DLA ŁOPIENKI” organizowanej przez Towarzystwo Karpackie i  Gminne Centrum Kultury i Ekologii w Cisnej w GOK w Cisnej z promocją książki dr. Łukasza Bajdy – „Baligród. Historia bieszczadzkiego miasteczka”.
18 V 2019udział w cyklu imprez Noc w Muzeum Bojków w Myczkowie m.in. wykładzie dr. Łukasza Bajdy „Z dziejów turystyki i rekreacji w Bieszczadach przed 1939 r.”.
25 V 2019udział w „Majówce Przewodnickiej” w Bieszczadzkiej Szkole Rzemiosła w Uhercach Mineralnych Magdy i Janusza Demkowiczów i przejeździe drezynami rowerowymi
6 VII 2019udział w XVIII powojennych Targach Końskich w Lutowiskach.
31 lipca 2019otwarcie kawiarni „Czatownia Café” Fundacji Bieszczadzkiej w Czarnej Górnej 76  z wernisażem malarstwa Agnieszki Słowik Kwiatkowskiej i koncertem Roberta Kasprzyckiego
10 VIII 2019udział w obchodach XIII Dnia Żubra w Lutowiskach i promocji przewodnika  „Bieszczady – wycieczki w dolinie górnego Sanu” autorstwa Edwarda Marszałka i Stanisława Orłowskiego.
28 VIII 2019udział w uroczystości XXV-lecia OWR Caritas w Myczkowcach i otwarciu nowej jadłodajni „Smaczne jadło u Gospy
8 IX 2019udział w VIII Międzynarodowym Festiwalu Derenia w Arboretum Bolestraszycach
15 IX 2019

koncert pieśni patriotycznych w Muzeum Podkarpackim w Krośnie w ramach 27 edycji Europejskich Dni Dziedzictwa pod hasłem „Polski Splot”.

19 IX 2019udział w promocji książki Zanim Wyjedziesz w Bieszczady Nóżka-Scelina-Kozłowski oraz w spotkaniu autorskim w Galerii Barak w Czarnej Górnej.
21 IX 2019udział w jubileuszu XXV-lecia Galerii Barak Róży i Krzysztofa Franczaków w Czarnej Górnej.
6 X 2019udział w konferencji ekologicznej „W trosce o nasz wspólny dom” w ORW Caritas w Myczkowcach w Niedzielę św. Franciszka.
18 X 2019Prezentacja wydawnictwa albumowego Lampy naftowe Muzeum Podkarpackiego w Krośnie w Muzeum Podkarpackim
26 X 2019udział w konferencji poświęconej Stefanowi Kard. Wyszyńskiemu w OWR Caritas w Myczkowcach
4 XI 2019Polańczyk – udział w audycie turystycznym Województwa Podkarpackiego”.
18 XI 2019udział w spotkaniu „Powrót do miasta rodzinnego” w 100-lecie urodzin Mariana Pankowskiego w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej w Sanoku
27 XI 2019

udział w spektaklu teatralnym pt. „Wywiad, którego nie będzie” w Sanockim Domu Kultury.

30 XI 2019

udział w jubileuszu 50-lecia rodziny Piotra i Grażyny Ostrowskich w Bieszczadach w ich schronisku górskim „Pod Wysoką Połoniną w Wetlinie”.

3 XII 2019udział w uroczystej sesji Rady Miasta Sanoka VIII kadencji w sali gobelinowej Zamku Sanockiego z okazji nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Sanoka Wiesławowi Banachowi, Dyrektorowi Muzeum Historycznego w Sanoku
12-13 XII 2019udział w posiedzeniu Rady Naukowo – Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Bieszczadzkie” w Mucznem
14 XII 2019udział w szkoleniu dla przewodników w Rymanowie – Zdroju organizowanym przez Regionalna Dyrekcję Lasów Państwowych w Krośnie
16 XII 2019wyjazd z ks. Bogdanem Janikiem z paczkami żywnościowymi dla seniorów i polskich rodzin do Drohobycza
19 I 2020opłatek przewodnicki z programem: Znaczenie dzikich roślin w symbolice i obrzędowości świąt” – Adam Szary (BdPN); „Kresy nam Bliskie – znane i mniej znane” – Adam Leń (PTTK Ustrzyki Dolne); „Bieszczady odnalezione i nadal odkrywane” – Zbigniew Maj (SPT Karpaty); Odkwaszanie organizmu gwarancją lepszego zdrowia – nowa inicjatywa OWR Caritas (ks. Bogdan Janik); „Grenlandia” – krótka relacja ze zdobycia najwyższego szczytu tego kontynentu i „Korony Gór Ziemi” przez Łukasza Łagożnego, przewodnika beskidzkiego z Sanoka (SPT Karpaty).
15 III 2020szkolenie – na wolnym powietrzu – dla właścicieli gospodarstw agroturystycznych i członków ich rodzin w ORW „Caritas” w Myczkowcach ze zwiedzaniem ogrodu biblijnego i parku miniatur drewnianych świątyń karpackich.
21 VI 2020piesza wycieczka szkoleniowa dla przewodników ze zwiedzaniem osobliwości Beska, z przejściem pieszym przełomem Wisłoka z Beska do Mymonia – oraz podjazdem do Pastwisk, Zawadki Rymanowskiej i Puław prowadzona przez ks. Rafała Szykułę.
19 IX 2020wycieczka szkoleniowa dla przewodników po Pogórzu Bukowskim z przejściem pieszym przez połoniny nad Odrzechową do Pielni prowadzona przez ks. Rafała , zjazd do Zarszyna na obiad i Walne Zebranie SPT Karpaty
9 X 2020udział w spotkaniu autorskim z dr Łukaszem Bajdą i promocją książek Bieszczady, to co najważniejsze oraz Muzeum Historycznym w Sanoku
28 X 2020

udział w warsztatach fotograficznych nt. wykorzystania nowoczesnych narzędzi marketingowych – Social Media w sali konferencyjnej w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku.wyjście na szczyt Maniłowej i Msza Św. odprawiona przez ks. Piotra Bartnika za poległych w Bieszczadach żołnierzy I wojny św.

21 II 2021Msza Św. w kościele w Górzance odprawiona przez ks. Piotra Bartnika w intencji przewodników i odrodzenia turystyki z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Przewodnika Turystycznego
17 IV 2021

szkolenie online na licencję do oprowadzania po obiektach sakralnych organizowane przez ks. Piotra Bartnika.

17 IV 2021wyjście na szczyt Maniłowej i Msza Św. odprawiona przez ks. Piotra Bartnika za poległych w Bieszczadach żołnierzy I wojny św.
1 V 2021szkolenie historyczne dla przewodników z wykładami prof. Andrzeja Zapałowskiego, mgr Krystyny Chowaniec i dr Violetty
16 – 17 VIudział w szkoleniu społeczności lokalnych i przewodników turystycznych: Prezentacja projektu pt. „Porta Rusica – z Połonin w Bieszczady” w Domu Kultury w Stakcinie na Słowacji
5 VII 2021udział w spotkaniu Rady Programowej Programu Strategicznego „Błękitny San” w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
25 VII 2021udział w uroczystym otwarciu Centrum Informacji Turystycznej KORDEGARDA wraz z odsłonięciem zrekonstruowanych kartuszy herbowych: Szreniawa – Lubomirskich, Prus i Sas – Husarzewskich na Bramie Głównej Zespołu Pałacowo-Parkowego w Przeworsku, ul. Park 1 organizowanym przez dr-a Jakuba Mroza, dyrektora Muzeum w Przeworsku
30 VII – 1 VIIIudział w uroczystym otwarciu Centrum Informacji Turystycznej KORDEGARDA wraz z odsłonięciem zrekonstruowanych kartuszy herbowych: Szreniawa – Lubomirskich, Prus i Sas – Husarzewskich na Bramie Głównej Zespołu Pałacowo-Parkowego w Przeworsku, ul. Park 1 organizowanym przez dr-a Jakuba Mroza, dyrektora Muzeum w Przeworsku
3 X 2021udział w odpuście w Łopience i spacer do rezerwatu „Sine Wiry”.
13 X 2021

Pisarze, żołnierze, artyści i  przedsiębiorcy – dziedzictwo polskich rodzin ziemiańskich w Bieszczadach  – wystąpienie dra Łukasza Bajdy  w ramach seminarium realizowanego przez Fundację Misji Obywatelskiej w ramach projektu „Bezpieczna Kultura dla Młodych, (Sanok, Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku)

23 X 2021

wycieczka szkoleniowa dla przewodników do Cisnej i na Przełęcz Ruską 801

24 X 2021wycieczka szkoleniowa dla przewodników do Komańczy, spotkanie z siostrą Beatą, przełożoną Klasztoru Sióstr Nazaretanek, omówienie zasad współpracy na rok 2022
29 X 2021udział w posiedzeniu Rady Społeczno-Naukowej LKP Lasy Bieszczadzkie w OW Wołosań w Cisnej (St. Orłowski)
6 XI 2021wycieczka szkoleniowa z projektu Porta-Rusica” z przejściem pieszym pasmem granicznym wzdłuż „okopów Konfederatów Barskich” na Okrąglik i Jasło z zejściem do Przełęczy Przysłup 681 m prowadzona przez Wojciecha Jankowskiego.
7 XI 2021 rudział w uroczystej Mszy Św. i odsłonięciu tablicy pamiątkowej
12 XI 2021

udział w uroczystym otwarciu Centrum Kultury Foresterium w zabytkowym zespole Klasztoru Karmelitów Bosych (St. Orłowski, M. Orłowska, Marek Kusiak, Andrzej Czech, Andrzej Radwański) 

13 XI 2021szkolenie dla przewodników „Forty Twierdzy Przemyśl (Wiesław Pelech – w mundurze CK Armii) i Przemyśl nieznany (Jurek Szlachcic) organizowanej przez kol. Edwina Bebło
19 XI 2021 rwalne zebranie SPT Karpaty w sali konferencyjnej MBL w Sanoku
20 XI 2021udział w inauguracji działalności Karpackiego Uniwersytetu Ludowego, mającego siedzibę w nowo powstałym ośrodku w Bystrym oraz prezentacji działalności Stowarzyszenia „Pro Carpathia” w GOK w Baligrodzie z koncertem zespołu wokalno-instrumentalnego „Kapela Drewutnia” prezentującego rzadkie i ongiś używane w Karpatach instrumenty muzyczne jak np. suka biłograjska, ukraińska sopiłka, rosyjska wołynka i bałałajki oraz huculski bęben
17 XII 2021udział w konferencji polsko-słowackiej podsumowującej projekt współpracy miasta Zagórz z miastem Medzilaborce w zakresie w Centrum Kultury Foresterium z Zagórzu
17 I 2022
Bieszczady w literaturze, filmie i piosence – wykład dra Łukasza Bajdy w ramach spotkania szkoleniowego organizowanego przez Koło Przewodników PTTK Krosno (Krosno)
10 – 11 lutego 2022

udział w konferencji popularnonaukowej „STRUKTURY I DZIAŁALNOŚĆ ZWZ-AK NA RZESZOWSZCZYŹNIE W LATACH 1939-1945” w Sali Gobelinowej w podziemiach Zamku Królewskiego w Sanoku.

9 III 2022wykład prof. Andrzeja Olejko „Sanok w I wojnie światowej 1914-1915 w Muzeum Historycznym w Sanoku
12 III 2022wyjście piesze na szczyt Manyłowej 815 m w rocznicę zdobycia organizowane przez Nadleśnictwo w Baligrodzie i Stowarzyszenie Galicja
31 III 2022udział w Spotkaniu Muzealnym z prof. Krzysztofem Szwagrzykiem nt. POLSKA W POSZUKIWANIU BOHATERÓW w Muzeum Podkarpackim w Krośnie
8 IV 2022Nabożeństwo Drogi Krzyżowej „ Krzyż znakiem służby i ofiary” oraz Eucharystia w intencji służb mundurowych woj. Podkarpackiego w Zwierzyniu
9-10 IV 2022

wycieczka szkoleniowa dla przewodników w Beskid Niski: Nowy Żmigród – Muzeum im. Leona Karcińskiego, Cmentarz z I wojny światowej nr 8, grób Konfederatów Barskich, Sanktuarium bł. ks. Władysława Findysza: Cieklin – Muzeum Narciarstwa im. Stanisława Barabasza, cmentarz z I wojny światowej nr 13, kościół pw. św. Michała Archanioła, grób prawnuka Tadeusza Kościuszki; Wola Cieklińska – cmentarz z I wojny światowej nr 11; Wapienne – jedno z najmniejszych uzdrowisk w Polsce – spacer po uzdrowisku; przejście piesze około 3 godz.: Wapienne – Ferdel (648 m) wieża widokowa – Wapienne; Skalnik – Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej, Królowej Gór – msza święta; Kotań – cerkiew pw. św. św. Kosmy i Damiana z 1782 r., lapidarium sztuki kamieniarskiej; Krempna – cerkiew pw. św. św. Kosmy i Damiana z 1778–1782, cmentarz z I wojny światowej nr 6; Świątkowa Wielka – cerkiew pw. św. Michała Archanioła z 1757 r.; Świątkowa Mała – cerkiew pw. św. Michała Archanioła z 1762 r.; przejście piesze około 4 godz.: Świątkowa Wielka – Świerzowa Ruska /ślady nieistniejącej wsi/ – Przełęcz Majdan (625 m) – Magura (826 m) – Folusz; Dębowiec – Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej – organizowan19 IV 2022 ej przez Edwina Bebło.

19 IV 2022szkolenie „bezpieczeństwo w górach” z udziałem ratowników GOPR w Bieszczadzkiej Szkole Rzemiosła w Uhercach Min
26 IV 2022wycieczka szkoleniowa dla przewodników do Przeworska, zwiedzanie centrum miasta, jego świątyń, Muzeum Przeworskiego i ekspozycji pożarnictwa w tymże Muzeum
14 V 2022udział w Konferencji Biblijnej „Ku lepszemu rozumieniu Pisma Świętego” przy OGRODZIE BIBLIJNYM w Ośrodku Caritas w Myczkowcach
10 VI 2022udział w uroczystości 77 rocznicy powstania Wojsk Ochrony Pogranicza oraz upamiętnienia 76 rocznicy poległych i zamordowanych żołnierzy WOP podczas walk z bandami UPA w pobliżu strażnicy Jasiel, a także uczczenia kurierów beskich ZWZ/ZK organizowanej przez Starostę Krośnieńskiego, Wójta Gminy Jaśliska, Nadleśniczego Nadleśnictwa Rymanów i Związek Żołnierzy Wojska Polskiego w Sanoku
12 VI 2022

udział w rekonstrukcji bitwy historycznej stoczonej w Bieszczadach w 1915 r. z prowadzeniem przez prof. A. Olejko i koncertem Zespołu SOUL z Sanoka organizowanej przez Wójta Gminy Komańcza i GOK w Komańczy.

1 VII 2022

udział w wykładzie historycznym prof. Nowaka w Miejskiej bibliotece Publicznej w Sanoku.

5 VII 2022udział w uroczystości upamiętnienia 82 rocznicy rozstrzelania 112 polskich patriotów i żołnierzy WP w lesie Gruszka  organizowanym przez Nadleśnictwo Lesko, Starostwo Powiatowe w Sanoku i Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej w Sanoku
27 VII 2022spotkanie przy zbiorowej mogile ofiar II wojny św. w lesie „Hanusiska” za Zagórzem przy drodze do Leska w 78 rocznicę egzekucji 36 Polaków organizowanym przez Burmistrza Miasta Zagórza, Koło Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej i Hufiec ZHP Ziemi Sanockiej im. Ks. hm Zdzisława Peszkowskiego
29 VII 2022udział w uroczystościach pogrzebowych 14 żołnierzy Wojska Polskiego zamordowanych w lipcu 1946 r. przez nacjonalistów ukraińskich w Jaworniku Ruskim organizowanej przez IPN w Rzeszowie, gen. brygady Dariusza Lewandowskiego, Dowódcę 21 Brygady Strzelców Podhalańskich i Wójta Gminy Bircza
09 XI 2022 udział w uroczystości patriotycznej, podczas której odsłonięto pomnik na cmentarzu parafialnym w Uhercach Mineralnych, poświęcony pamięci żołnierzy poległych w potyczce z żołnierzami niemieckimi w wojnie obronnej 10 września 1939 roku. SPT współorganizatorem
15 IX 2022udział w konferencji „Naftowa kolebka Europy – zapomniana historia Polski i Ukrainy” organizowanej przez Wójt Gminy Sanok i Mera Miasta Borysław w Sanoku
17 IX 2022udział w IV Sesji z cyklu „Ludzie i wydarzenia z XIX i XX w.” – „Zasoby naturalne Karpat i bogactwo geologiczne, tradycje lecznicze i przyrodolecznicze oraz polski ruch turystyczny w Karpatach z udziałem posła Marka Kuchcińskiego i m.in. naszego przewodnika dr Dariusza Dyląga referującego polskie tradycje turystyczne w Karpatach
26 IX 2022

Międzynarodowa Konferencja „Razem Ponad Połoninami – Rozwój Bieszczadów i Obszarów Pogranicza w Ramach Współpracy Europy Karpat”, Ustrzyki Dolne; referat dra Łukasza Bajdy: Historyczność linii kolejowej 107/108 – jej znaczenie dla aktywacji mieszkańców pograniczna Polski, Słowacji i Ukrainy w kontekście projektu

30 IX 2022udział w Konferencji Biblijnej” „Ku lepszemu rozumieniu Pisma Świetego” przy Ogrodzie biblijnym ORW Caritas w Myczkowcach
30 IX – 2 X 2022udział w konferencji naukowej „I wojna światowa w Bieszczadach – historia, pamięć, współczesne formy ochrony” w Baligrodzie z wejściem na szczyt Łysy Wierch oraz w otwarciu Izby Pamięci I wojny św. w GOK w Baligrodzie
7 X 2022udział w seminarium kresowym Madonny z Bełza, Sokala i Rudek w Ustrzykach Dolnych organizowanym przez Stowarzyszenie Ośrodek Mysli Stefana Kardynała wyszyńskiego w Komańczy
8 X 2022udział w konferencji Sacrum Karpat poświęconej wielokulturowości i wielowyznaniowości Bieszczadów, kulturze religijnej dawnych mieszkańców w sferze duchowej i materialnej w sali konferencyjnej OWR Caritas w Myczkowcach
21 X 2022udział w upamiętnieniu 77 rocznicy walk 30 Sudeckiego Pułku Piechoty o Kuźminę z sotniami UPA i 77 rocznicy obrony Birczy przez żołnierzy 9 Dywizji Piechoty WP przed atakami sotni UPA organizowanym przez Wójta Gminy Bircza i IPN w Rzeszowie
23 X 2022udział w V Sesji z cyklu „Ludzie i wydarzenia z XIX i XX w.” – Turystyka w Konwencji Karpackiej” z udziałem V-ce Minister Klimatu i Srodowiska, posła Marka Kuchcińskiego, Ministra – Szefa Kancelarii Premiera RP,  Władysława Ortyla – Marszałka Województwa Podkarpackiego, prof. Knuta Ingarska z Uniwersytetu Nord w Norwegii oraz dr Dariusza Dylaga (SPT Karpaty) wspominającego pobyt Mieczysława Orłowicza w tej części Karpat połączonej z wyjazdem studyjnym na planowane przejście graniczne rowerowo-piesze w Wołosatem
26 X 2022udział w spotkaniu muzealnym poświęconym I wojnie światowej w Beskidach z wykładem prof. Andrzeja Olejko, Mirosława Mazurka i Artura Hejnara w Muzeum Pałac w Dukli połączonym z otwarciem wystawy czasowej poświęconej walkom w okresie I wojny św. (1914 – 1915) w okolicach Dukli
4 XI 2022udział w spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym przebiegu i infrastruktury turystycznej na czerwonym szlaku wschodniobeskidzkim w Bieszczadach w siedzibie Instytutu Karpackiego w Bystrem organizowanej przez Zespół Badawczy Solidata” z PWSZ w Tyczynie
12 XI 2022udział w sesji popularno-naukowej w 150 rocznicę śmierci Wincentego Pola w Foresterium Klasztoru w Zagórzu z prezentacjami: – dr Grażyna Połuszejko- Wincenty Pol pomysłodawca i uczestnik inicjatyw naukowo- kulturalnych w Galicji; dr Łukasz Bajda – Bieszczadzki „Pan Tadeusz” – o pamiętnikach JP Benedykta Winnickiego autorstwa W. Pola;  Stanisław Orłowski – Bieszczadzkie ścieżki Wincentego Pola – kontakty z mieszkańcami Bieszczadów; Ryszard Paszkiewicz- Myśliwskie wątki w życiu i twórczości W. Pola i koncert – Muzyka Karpat- w wykonaniu Juliana Pałasiewicza
14 XI 2022udział w spotkaniu autorskim i promocji książki Krystyny Chowaniec w Bibliotece Miejskiej w Sanoku
24 XI 2022udział w spotkaniu autorskim i promocji książki prof. Andrzeja Olejko – Bieszczady 1918. Zapomniana Niepodległość w Muzeum Historycznym w Sanoku.
28 XI 2022udział w konferencji zamykającej projekt polsko – słowacki „Porta-Rusica – z połonin w Bieszczady” w Lesku oraz w konferencji krajoznawczej w Muzeum w Brzozowie z prezentacją St. Orłowskiego – Urlop na Pogórzu Dynowskim, atrakcje turystyczne na wybranych trasach wycieczkowych.
29 XI 2022

udział w spotkaniu autorskim, wykładzie i promocji książki Krystyny Chowaniec „Trasa kurierska ZWZ-AK kryptonim „LAS” w Centrum Kultury Foresterium w Zagórzu.

3 XII 2022udział w szkolenie dla przewodników organizowanym przez Nadleśnictwo w Rymanowie w Rudawce Rymanowskiej
8 XII 2022udział w szkoleniu dla przewodników w Muzeum Historycznym w Sanoku z udziałem Edwarda Marszałka „Bieszczady – opowieści lasu i ludzi” oraz Marii Zielińskiej (archeolog) „Sanok ukryty pod ziemią”.
10 XII 2022Nadzwyczajne Walne Zebranie SPT Karpaty w Sanoku w sali konferencyjnej MBL w Sanoku poprzedzone zwiedzaniem wnętrza synagogi z Połańca z udziałem wyłonionego w konkursie nowego Dyrektora MBL w Sanoku Marcina Krowiaka
15 – 16 XII 2022udział w konferencji „Zbójnicy, rycerze w Ziemi Sanockiej” przygotowanej przez Pawła Skowrońskiego z udziałem grupy inscenizacji historycznej w Muzeum Historycznym w Sanoku
17 XII 2022udział w konferencji „Wielka wojna w dolinie Oslawy” w Szczawnem organizowanej przez Wójta Gminy Komańcza i GOK w Komańczy z wykładami pracowników naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
18 XII 2022udział w cyklu wykładów o tematyce regionalnej w MBL w Sanoku m.in. Roberta Bańkosza „Tajemnice bieszczadzkich cerkwi
21 XII 2022

Seminarium organizowane przez Fundację Instytut Regionalny, Bystre 21.12.2022; wystąpienie dr Łukasza Bajdy: Zapomniana historia bieszczadzkich ziemian. Przykład gminy Baligród

15 I 2023Opłatek przewodnicki w ORW Caritas w Myczkowcach. Wykłady szkoleniowe: Zielony ład – nowa strategia leśna UE 2030” – Grzegorz Rachwał/ Maciej Ciuła, RDLP Krosno, „Myśliwi Gór Sanockich – przyczynek do dziejów dworów i ziemiaństwa w Bieszczadach” – Łukasz Bajda, S.P.T. „Karpaty”, „Związki Wincentego Pola z mieszkańcami Bieszczadów” – Stanisław Orłowski, S.P.T. „Karpaty”, „Bieszczady z lotu ptaka” – Mariusz Janik, B.P. „Bieszczader”, S.P.T. „Karpaty”
8 I 2023

udział w ilmrezie XXVII Mauzerowe Spotkanie Opłatkowo-Noworoczne na Cergowej 

22 I 2023Sanockie wątki powstania styczniowego w 160. rocznicę zrywu narodowowyzwoleńczego, Sanok 22.01.2023; wystąpienie dra Łukasza Bajdy: Mieszkańcy Bieszczadów wobec powstania styczniowego w świetle pamiętników z epoki.
26 I 2023udział w prelekcji Adama Szarego, botanika i pracownika BdPN w Muzeum Historycznym w Sanoku
28 I 2023wycieczka ornitologiczna w ramach akcji “Zimowe Ptakolicznenie organizowane przez OTOP”. Prowadzący – Piotr Kutiak
4 II 2023szkolenie przewodnickie w Ośrodku Edukacji Ekologicznej i Muzeum Przyrodniczego w Ustrzykach Dolnych
12 II 2023udział w promocji publikacji ,,Wędrówki po polańskich szlakach-przewodnik historyczno przyrodniczy” w Czarnej – prelekcja Wojciech Grzanecki
16 II 2023Zebranie zarządu dot. spraw statutowych
17 II 2023Spotkanie Ludzi Gór w ramach projektu Korona Ziemi Sanockiej w auli Centrum Sportowo-Dydaktycznym Uczelni Państwowej w Sanoku. Wystąpili: dr Edward Marszałek – “Żubry na szlaku – 60 lat reintrodukcji żubrów w Bieszczadach”, Katarzyna Madej „Świat rowerów i rowery świata”, Mariusz Janik „Korona Ziemi Sanockiej z lotu ptaka”, Łukasz Łagożny „Moja Korona Ziemi”. W przerwie odbył się koncert z udziałem sanockich multiinstrumentalistów: Robert Handermander, Jacek Dusznik i Maciej Harna. Imprezę poprowadził Piotr Kutiak
17 II 2023udział  i referat dr Łukasza Bajdy w konferencji naukowej OD ROZKWITU DO UPADKU ● ZAMEK KRÓLEWSKI W SANOKU I ZIEMIA SANOCKA W EPOCE JAGIELLOŃSKIEJ ‒ zorganizowana przez Muzeum Historyczne w Sanoku w partnerstwie z Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, Miejską Biblioteką Publiczną w Sanoku oraz w partnerstwie ze Starostą Sanockim.
18 II 2023udział dr Edwarda Marszałka w XVIII Biegu Żubra organizowanym przez Nadleśnictwo Stuposiany
18 II 2023wystąpienie dr Łukasza Bajdy “Tradycje myśliwskie na dawnej Ziemi Sanockiej” na spotkaniu literacko-myśliwskim w Centrum Kultury Foresterium w Zagórzu. Organizatorzy: Koło Łowieckie „Ponowa” w Lesku oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Zagórzu
5 III 2023Udział Edwarda Marszałka XXVII Biegu Leśnika oraz XX Mistrzostwach Polski Pracowników Lasów Państwowych w narciarstwie Biegowym
6 III 2023 Spotkanie zarządu SPT KARPArTY dot. spraw związanych z jubileuszem 20 lecia organizacji
10-12 III 2023Nieformalne Koleżeńskie Spotkanie Przewodnickie w Zawadce Rymanowskiej zorganizowane przez Edwina Bebło i Łukasza Bajdę. Uczestnicy: Roman Frodyma, Wojciech Krukar, Stanisław Orłowski.
12 III 2023 Rajd pieszy projektu Korona Ziemi Sanockiej na Suliłę 759 m.p.m. zorganizowany przez Grzegorza Wilusza z Stowarzyszenia Łączy Nas Sanok. Przewodnictwo na trasie Piotr Kutiak. W imprezie, która zgromadziła 37 osób uczestniczył także Wojciech Grzanecki
18 III 2023

 XX- lecie Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych Karpaty.Zarząd zorganizował wycieczki  szkoleniowe: objazdówkę na terenach gmin: Olszanica i Ustrzyki Dolne pod przewodnictwem Romana Frodymy i Jacka Łeszegi oraz wycieczkę pieszą (Bukowec – Korbania 894 – Przełęcz Hrycza 692 – Hrycza 681 – Łopienka) pod przewodnictwem Franciszka Adamczyka.

Wieczorne spotkanie z przewodnikami; prelekcje wyglosili:

 1. Zygmunt Pelczar: Film 12 min „O Rymanowie Zdroju” i film 20 min „60 –  lecie Skansenu”.
 2. Marek Kusiak: 15 minut niespodzianka.
 3. Roman Frodyma: 30 minut gawęda przewodnicka
 4. Mariusz Janik: 30 minut, wyjazd na Ukrainę. Borżawa 12.03.2023.
 5. Wojciech Krukar: 30 minut – niespodzianka
 6. Inka Wieczeńska:  6 minut „I to są właśnie moje Bieszczady-przemijające zdjęcia krajobrazowe i ludzi Bieszczad”, lub 6 minut „Szlakiem bieszczadzkich cerkwi”.
 7. Wojciech Jankowski: 20 minut „Z archiwum bieszczadzkich leśników – czyli jak budowano Bieszczady”
 8. Franciszek Adamczyk: 40 minut „Dawno temu w Bieszczadach, czyli 100 zdjęć Franka Adamczyka”.
 9. Grażyna Holly: Film 7 minut „ Krzyż na cmentarzu wojennym w Bukowcu”.
 10. Bogdan Augustyn: 15 minut „Kilka refleksji o ratowaniu drewnianej architektury w Bieszczadach”.
 11. Zbigniew Maj: 15 minut „Archeologia w Bieszczadach”
19 III 2023 XX- lecie Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych Karpaty. Prelekcje wygłoszone przez Stanisława Orłowskiego, Romana Frodymę i Piotra Kutiaka.
24 III 2023
“Spotkanie z podróżnikiem” w Sali Gobelinowej zorganizowane przez Stowarzyszenie Łączy Nas Sanok przy współpracy z Stowarzyszeniem Przewodników Turystycznych Karpaty. Wystąpił Łukasz Kornatka z Knurowa na Śląsku, ur. w 1987r. – polski taternik, alpinista, podróżnik i przewodnik z S. Wydawca projektów książeczek i odznak górskich, w tym „Bieszczadzkie Tysięczniki”. Jako 8. Polak i pierwszy (w wersji rozszerzonej, 55 szczyty) ma szansę zdobyć Koronę Europy. Na swoim koncie ma 40 szczytów oraz 2 szczyty z dodatkowej listy.Łukasz ww. wystąpieniem zaliczył swój staż kandydacki. Obecni na spotkaniu: Piotr Kutiak, Łukasz Łagożny, Wojciech Orłowski, Andrzej Radwański, Wojciech Grzanecki.
 24 III 2023 Udział (m.in. kol. Grażyny Chytły) w wieczorze autorskim Robert Antonia w Centrum Kultury Foresterium w Zagórzu. Omówiono sylwetki Józefa Morawskiego oraz Oskara Schmidt’a i otwarto wystawę “Oskar Schmidt Przedsiębiorca Niezwykły”..
 24-26 III 2023
Robert Bańkosz i Roman Frodyma wystąpili na II Międzynarodowej Konferencji Naukowej “Bieszczadzkie Lwy… Krew na Połoninach. Od Wielkiej Wojny do Niepodległej” w Polańczyku. Obecni podczas konferencji: Maria i Stanisław oraz Wojciech Orłowscy.
 31 III 2023Udział członków Stowarszyszenia w Nabożeństwie Drogi Krzyżowej i Eucharystii w intencji służb mundurowych województwa podkarpackiego Zwierzyń – Myczkowce.
 31 III 2023 Udział członków Stowarszyszenia w Nabożeństwie VII Drogi Krzyżowej na Przełęcz Bukowską organizowanej przez Duszpasterstwo Turystyczne Diecezji Przemyskiej.
 1 IV 2023Członkowie Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych Karpaty na zaproszenie Wójta Gminy Baligród Pana Roberta Stępień oraz Związku Weteranów Wojska Polskiego Koło “im. Weteranów i Żołnierzy Ziemi Leskiej” w Lesku uczestniczyli w uroczystościach upamiętniających Żołnierzy Wojska Polskiego zamordowanych przez OUN UPA w 76 rocznicę wydarzeń. Uroczystość prowadziła Pani Krystyna Chowaniec, a tło wydarzeń przedstawił prof. Andrzej Zapałowski. W odchodach wzięły udział liczne delegacje posłów, instytucji i lokalnych organizacji społecznych. Obecni Maria i Stanisław oraz Wojciech Orłowscy, Andrzej Lenart, Marian Kucharski, Marek Podlipski, Leokadia Mielec, Bożena Bobula.
13 IV 2023

Emisja wywiadu zrealizowanego przez TVP Rzeszów z udziałem Stanisława Orłowskiego i Wojciecha Jankowskiego

13 IV 2023Udział przewodników w prelekcji Artura Brożyniaka (OBBH IPN Rzeszów ). Zbrodnia w Mucznem – aktualny stan badań. Wykład w Muzeum Historycznym w Sanoku zorganizowany przez PTTK Oddział Ziemia Sanocka
14 IV 2023Spotkanie z dr Łukaszem Bajdą – otwarcie wystawy w Muzeum Historycznym w Krośnie “Szlachta i ziemiaństwo w Bieszczadach i na Pogórzu”
12-16 IV 2023udział Łukasza Łagożnego w “Biegu Kreta” o długości 377 km.
18 IV 2023“Bieszczady Nieoczywiste” – spotkanie z Łukaszem Bajdą w Kole PTTK w Nowym Sączu
23 IV 2023

Wycieczka szkoleniowa Polana – Rosolin zrealizowana wspólnie z grupą Zdobywców Korony Ziemi Sanockiej. Prowadzenie wycieczki przewodnicy (zaliczający staż kandydacki) Wojciech Grzanecki i Mariusz Czmyr.

26 IV 2023w miejscowości Striłki w Ukrainie odbyło się spotkanie robocze samorządowców powiatu bieszczadzkiego i gmin przygranicznych (Baligród Czarna, Komańcza), z ich odpowiednikami ukraińskimi (Borynia, Chyrów, Dobromil, Striłki, Turka). W spotkaniu uczestniczyli także przewodnicy SPT Karpaty, Marek Kusiak i Andrzej Lenart
26 IV 2023Artykuł o Jubileuszu SPT Karpaty opublikowany w jubileuszowym wydaniu Gazety Bieszczadzkiej dzięki Mateusz Podkul
2 V 2023Udział w imprezie “Marsz na Holicę” zorganizowanej przez  Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne, Stowarzyszenie „Ustyan” oraz Fundacja Między Górami. Obecny Michał Neroj
2 V 2023udział przewodników SPT KARAPATY w Pikniku Historycznym pod Gorlicami – Obchody 108 rocznicy bitwy pod Gorlicami
12 V 2023

Otwarcie ścieżki dydaktycznej „Stary Majdan” przejście piesze trasą Cisna – Łopiennik udział przewodników SPT KARAPATY. Udział wzięli Edward Marszałek, Stanisław Orłowski, Wojciech Jankowski, Wojciech Orłowski, Marek Podlipski, Andrzej Gąsiorowski

13 V 2023udział Łukasza Bajdy w Noc Muzeów w Muzeum Bojków w Myczkowie. Prelekcja pt. „Bieszczady w Kulturze”.
13 V 2023Rodzinny Rajd Rowerowy poprowadzili przewodnicy Łukasz Łagożny, Hubert Lech oraz Piotr Kutiak. Inicjatywa dofinansowana ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich.,
13 V 2023W Tygodniku Sanockim ukazał się wywiad z Piotrem Kutiakiem dot działalności SPT KARPATY
14 V 2023W uroczystości odsłonięcia pomnika Władysława Nadobty – Majster Biedy w Wetlinie udział wzięli członkowie SPT KARPATY Franciszek Adamczyk, Stanisław Orłowski
10 VI  2023W Rajdzie Pieszym „Do powstańczej mogiły” udział wzięli przewodnicy SPT KATPATY. Organizatorami rajdu było Stowarzyszenie Wychowawców „Eleusis” w Sanoku i Muzeum Historyczne w Sanoku
21 V 2023Rajd Eko-Karpaty na Chryszczatej i Jeziorkach Duszatyńskich, wspierali Przewodnicy SPT KARPATY Mirosław Sworst, Andrzej Lenart, Bogusław Pleskacz
27 V 2023W Międzynarodowych Targach Książki w Warszawie wziął udział Łukasz Bajda
30 V 2023renowacja i prace nad szlakami w okolicach Ustrzyk Dolnych prowadzonych przez Bieszczadzkie Centrum Turystyki i Promocji w Ustrzykach Dolnych. W pracach brał udział Jacek Łeszega
3 VI 2023  W Konferencji Biblijnej „Ku lepszemu rozumieniu Pisma Świętego” przy OGRODZIE BIBLIJNYM w Ośrodku Caritas w Myczkowcach udział wzięli członkowie SPT KARPATY Maria i Stanisław Orłowscy
6 VI 2023Wywiad w TV Rzeszów z Edwardem Marszałkiem o jego kolejnej publikacji – “SOKOLIKI. Ludzie bieszczadzkiego lasu”.
9 VI 2023Wydanie publikacji „Myśliwi Gór Sanockich” dr Łukasza Bajdy
12 VI 2023szkoleniówka Połoninę Borżawę udział wzięli  Bożena Bobula , Wojciech Jankowski i Mirosław Sworst
14 VI 2023

Prace nad opisem tablicy z panoramą przedstawiającą widok z tarasu widokowego w Lesku wykonali przewodniczy SPT KARPATY Stanisław Orłowski i Bożena Bobula

15 VI 2023  Zakład Narodowy im. Ossolińskich obchodził 200-lecie Muzeum Książąt Lubomirskich. W uroczystościach brał udział dr Łukasz Mróz – członek SPT KARPATY
16 VI 2023

Emisja filmu o Górach Słonnych  zrealizowany przez Gminę Sanok, w którym wystąpił Stanisław Orłowski.

18 VI 2023

II DZIEŃ BIESZCZADZKI “PRZYSTANEK PRZEMYŚL” wystąpił Piotr Rogala

19-20 VI 2023rajd Ścieżką Kurierów w Beskidzie Niskim poprowadził Hubert Lech
22 VI 2023wywiad z Edward Marszałek w czasopiśmie Biznes & Styl
22 VI 2023Bieszczadzki Rajd Pieszy Eko-Karpaty 2023 Tatry – Słowacja wspierali Przewodnicy SPT KARPATY Mirosław Sworst, Andrzej Lenart, Bogusław Pleskacz
6 VII 2023Rocznica Mordu na górze Gruszka w uroczystościach wzięli udział: Stanisław Orłowski, Wojciech Orłowski, Marek Podlipski.
14 VII 2023w sesji popularnonaukowej „W 80. Rocznicę Zbrodni Wołyńskiej” zorganizowaną przez Muzeum Historyczne w Sanoku wzięli udział Stanisław Orłowski i Wojciech Orłowski
18 VII 2023W otwarciu Ekomuzeum Wypału Węgla Drzewnego w Radoszycach uczestniczyli Edward Marszałek, Stanisław Orłowski, Wojciech Jankowski, Wojciech Orłowski, Marek Podlipski, Andrzej Gąsiorowski
20 VII 2023Emisja filmu TV Rzeszów z udziałem Edwarda Marszałka o atrakcjach Komańczy
21 VII 2023w Konferecni naukowej „Załuscy w Iwoniczu jako prelegent wziął udział Łukasz Bajda
28 VII 2023udział w sesji popularnonaukowej w 80. rocznicę Zbrodni Wołyńskiej. Organizatorzy: Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie oraz Muzeum Regionalne im. Adama Fastnachta w Brzozowie. Udział wzięli Mateusz Podkul i Wojciech Orłowski
7 VIII 2023uroczystości 79 rocznicy zamordowania przez ukraińskich nacjonalistów z pod znaku UPA czterdziestu mieszkańców Baligrodu. W Baligrodzie w obchodach wzięli udział Marek Kusiak, Wojciech Orłowski oraz Andrzej Lenart
14 VIII 2023spotkanie w GOK w Baligrodzie z Łukaszem Łagożnym – prelekcja o zdobyciu Korony Ziemi i innych wyprawach
19-20 VIII 2023w imprezie Karpaty Góry Kultury w Muzeum Budownictwa Ludowego wziął udział Robert Bańkosz
6 IX 2023Słuchowisko Karpackiego Uniwersytetu Ludowego – prelegent dr Łukasz Bajda „Historia przemysłu naftowego na terenie Bieszczadów, Beskidu Niskiego i Pogórzy”
6 IX 2023Słuchowisko Karpackiego Uniwersytetu Ludowego – prelegent dr Łukasz Bajda „Historia rodziny Fredrów w Bieszczadach”
14 IX 2023Obchody 500 lecia Górzanki – udział wzięlki ks. Piotr Bartnik, Stanisław Orłowski , Maria Orłowska, Wojciech Orłowski, Piotr Rogala, Łukasz bajda, Zygmunt Pelczar, Zofia Łukasiewicz
24 IX 2023zdobycie szczytu/zwieńczenie wyprawy Manaslu Expedition Łukasza Łagożnego na Manaslu 8163 m n.p.m. w Himalajach
1 X 2023Odpust w Łopience udział wzięli ks. Piotr Bartnik, Andrzej Lenart,
5 X 2023„Gawędy Leśne” – prelekcja Edwarda Marszałka w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rzeszowie
15 X 2023Bieszczadzki Marsz Mocy Prowadzony przez Łukasza Łagożnego, w imprezie wzięła udział Grażyna Chytła
20 X 2023Prelekcja Łukasza Łagożnego w GOK Bukowsko
20 X 2023Prelekcja dr Jacka Hołuba „Inteligencja Jarosławia w latach 1918-1939” w siedzibie Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia
10 XI 2023ks. Bogdan Janik został odznaczony przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi.
22 XI 2023„Ziemiaństwo na podkarpaciu..” wykład Łukasza Bajdy w Muzeum Regionalnym w Brzozowie
IX 2023Wyprawa zorganizowana przez Łukasza Łagożnego do Tanzanii – połączona ze zdobyciem Kilimandżaro 5895 m.n.p.m
2 XII 2023

Szkolenie zorganizowane przez Nadleśnictwo Brzozów. Prelegenci:

Nadleśnictwo Rymanów, Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne, Nadleśnictwo Bircza,  Nadleśnictwo Strzyżów, Nadleśnictwo Kołaczyce i Nadleśnictwo Brzozów.

6 XII 2023

wykład Łukasza Bajdy  „Bieszczady w Literaturze/Literaci w Bieszczadach” w Bibliotece w Zagórzu

9 XII 2023spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla przewodników w ramach obchodzonego jubileuszu 50-lecia Bieszczadzkiego Parku Narodowego
16 I 2024
udział przewodników SPT KARPATY w wykładzie dr. hab. Andrzeja Artura Olejki POLSKIE ALAMO. CHYRÓW 1919
18 I 2024 Zdobycie szczytu Aconcagua 6961 m (najwyższy w Ameryce Południowej). W wyprawie udział wzięło dwóch członków Łukasz Łagożny oraz Magda Demkowicz
21 I 2024Spotkanie Opłatkowe przewodników, służb mundurowych oraz samorządowców z regionu bieszczadzkiego w ORW Caritas w Myczkowcach. W spotkaniu uczestniczył i celebrował mszę św. J. E. Ks. Bp Kazimierz Górny.
23 II 2024II Spotkanie Ludzi Gór w Sanoku. Wśród prelegentów: Łukasz Łagożny, Magdalena Demkowicz i Mariusz Janik.
24 II 2024

Kurs przewodnika Muzeum Historycznego w Sanoku. 32 uczestników.

24 II 2024Dzień przewodnika w Wrotach Karpat w Lesku. Udzieł wzięło kilkunastu przewodników z SPT Karpaty.
9 III 2024

Siedemnastu przewodników wzięło udział w szkoleniu z bezpieczeństwa i udzielania pierwszej pomocy na które zaprosił nas Komendant Powiatowej Policji w Lesku, zogranizowanym przez koleżanki Joannę Pałysz (prowadząca szkolenie) i Katarzynę Antosz-Fechner.

 

2gi dzień kursu przewodników po Muzeum Historycznym w Sanoku

22 III 2024Przedstawiciele  Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych Karpaty brali udział w nabożeństwie Drogi Krzyżowej służb mundurowych Województwa Podkarpackiego w Zwierzyniu.
23 III 2024Udział przewodników SPT Karpatyw uroczystości 77. rocznicy mordu dokonanego przez UPA na 31 żołnierzach WOP w Łubnem.