Publikacje

 

Przewodniki

Tytuł

Wydawnictwo

Autor

Bieszczady Przewodnik po miejscach noclegowych. Warszawa, 1995 Stanisław Orłowski
Bieszczady Przewodnik po miejscach noclegowych. Rzeszów, 2000 Stanisław Orłowski
Cerkwie bieszczadzkich Bojków. Krosno, 2010 Robert Bańkosz
Cerkwie Szlaku Ikon. Krosno, 2007 Robert Bańkosz
Cmentarze wojenne z I wojny światowej na ziemi tarnowskiej. Krosno, 2006 Roman Frodyma
Kalendarz obserwatora przyrody – notatnik terenowy. Warszawa, 20 07 Liliana Koziarska Sylwia Kozłowska Piotr Kutiak
Kalendarz Przyrodniczy Parku Miejskiego. Sanok, 2007 Piotr Kutiak
Lesko i okolice. Przewodnik. Rzeszów, 2010 Stanisław Orłowski
Na bieszczadzkich obwodnicach. Część 1 Duża obwodnica. Rzeszów, 2008 Stanisław Orłowski Przemysław Taranowski
Na bieszczadzkich obwodnicach. Część 2 Mała obwodnica. Rzeszów, 2009 Stanisław Orłowski
Osobliwości Bieszczadów Wschodnich. Rzeszów, 2005 Hubert Ossadnik Wojciech Wesołkin
Sanok – szlak chasydzki. Warszawa, 2008 Arkadiusz Komski Weronika Litwin
Sanok. Przewodnik. Rzeszów, 2008 Robert Bańkosz
Szlak Ikon. Nowy Sącz, 2007 Robert Bańkosz Krzysztof Plamowski Paweł Wójcik
Wędrówki podkarpackie. Rzeszów, 2004 Stanisław Orłowski Elżbieta Sikorska, Jan Sołek Krzysztof Staszewski
Wędrówki podkarpacko-lwowskie. Rzeszów, 2007 Inga Kunysz, Stanisław Orłowski Elżbieta Sikorska Krzysztof Staszewski Irina Steciak
Zabytki Sanoka. Sanok, 2008 Paweł Wójcik
Zwierzęta chronione w Polsce. Warszawa, 2008 Liliana Koziarska Sylwia Kozłowska Piotr Kutiak
Autorzy oznaczeni kapeluszem organizacyjnym są członkami naszego stowarzyszenia.

Mapy

Tytuł

Wydawnictwo

Autor

Bieszczady. Krosno, 2009 Wojciech Krukar
Bieszczady Wschodnie. Krosno, 2008 Wojciech Krukar
Bieszczady Wysokie, Bieszczadzki Park Narodowy. Krosno, 2007 Wojciech Krukar
Dukla i okolice. Warszawa, 2000 Wojciech Krukar
Iwonicz Zdrój i okolice. Krosno, 2004 Wojciech Krukar
Kotlina Uherczańska i okolice. Krosno, 2007 Wojciech Krukar
Okolice Baligrodu. Krosno, 2007 Wojciech Krukar
Powiat Jasielski – mapa turystyczna 1:55 000, Wydanie I. Kraków, 2008 Edwin Bebło
Rymanów Zdrój. Krosno, 2004 Wojciech Krukar
Sanok plan miasta. Rzeszów, 2008 Adam Przybysz
Solina. Krosno, 2008 Wojciech Krukar
Autorzy oznaczeni kapeluszem organizacyjnym są członkami naszego stowarzyszenia.

Opracowania

Tytuł

Wydawnictwo

Autor

Tołhaje czyli zbóje w Bieszczadach. Rzeszów, 2009 Stanisław Orłowski
Autorzy oznaczeni kapeluszem organizacyjnym są członkami naszego stowarzyszenia.

Albumy

Tytuł

Wydawnictwo

Autor

Powiat Jasielski – wędrówka po unikalnym świecie przyrody i kultury. Jasło, 2009 Edwin Bebło i inni
Świątynia ciszy. Cerkwie grekokatolickie na Łemkowszczyźnie. Nowy Sącz, 2009 Robert Bańkosz Arkadiusz Komski
Autorzy oznaczeni kapeluszem organizacyjnym są członkami naszego stowarzyszenia.

Przewodniki

Tytuł

Wydawnictwo

Autor

Cmentarze ewangelickie nad Strwiążem i Wiarem (Bieszczad 6). Ustrzyki Dolne, 1999 Bogusław Augustyn
Dzieje konwiktu OO Jezuitów w Chyrowie (Bieszczad 4). Ustrzyki Dolne, 1997 Bogusław Augustyn
Ekologia w Gminie Miasta Sanoka (Ekoregion 1/2006). Sanok, 2006 Piotr Kutiak
Formy Ochrony Przyrody w regionie Karpackim. www, 2007 Piotr Kutiak
Góry Słonne – karpacka kraina o bogatej różnorodności przyrodniczej i kulturowej. www, 2007 Piotr Kutiak
Kościół pw. św. Wawrzyńca w Chyrowie (Ukraina) (Bieszczad 11). Ustrzyki Dolne, 2004 Bogusław Augustyn
Laszki Murowane cz. I – Historia Zamku (Bieszczad 12). Ustrzyki Dolne, 2005 Bogusław Augustyn
Metody aktywizacji społeczeństwa w kierunku kształtowania prokonsumenckiej postawy na przykładzie Gminy Miasta Sanoka. www, 2009 Piotr Kutiak
Miejsca Święte 9 (165) 2010 – Bieszczady. Warszawa, 2010 Ks. Piotr Bartnik Ks. BogdanJanik Stanisław Orłowski
Na zachód od Dobromila (Ukraina) (Bieszczad 10). Ustrzyki Dolne, 2003 Bogusław Augustyn
Park miejski w Sanoku. www, 2007 Piotr Kutiak
Park Miejski w Sanoku (Ekoregion 1/2006). Sanok, 2006 Piotr Kutiak
Powiat Jasielski (Wędrowiec Małopolski – Numer specjalny przygotowany na VI Kongres Krajoznawstwa Polskiego, Olsztyn 2010). Rzeszów, 2010 Edwin Bebło
Praktyczna lekcja ekologii – poradnik dla nauczycieli. www, 2009 Piotr Kutiak
Stan zachowania tradycyjnego budownictwa wiejskiego w polskiej części Bieszczadów (Bieszczad 3). Ustrzyki Dolne, 1996 Bogusław Augustyn
Szlakami kolejek wąskotorowych w Bieszczadach (cz. IX) Kolejka z Cisnej – Majdanu do Woli Michowej (Bieszczad 13). Ustrzyki Dolne, 2007 Bogusław Augustyn Mieczysław Darocha
Tajemnice Gór Słonnych (Ekoregion 1/2007). Sanok, 2007 Piotr Kutiak
Trzy dni w Libuchorze (Ukraina) (Bieszczad 9). Ustrzyki Dolne, 2002 Bogusław Augustyn
W dolinie Stryja cz. I. Zabytki we wsiach Łosiniec i Radycz (Ukraina) (Bieszczad 14). Ustrzyki Dolne, 2008 Bogusław Augustyn
Wśród karpackich drzew – bioróżnorodność południowo-wschodniej Polski. www, 2008 Piotr Kutiak
Zabytki kultury materialnej w Bandrowie (Bieszczad 7). Ustrzyki Dolne, 2000 Bogusław Augustyn
Zabytki kultury materialnej we wsiach Bystre, Lipie i Michniowiec (Bieszczad 5). Ustrzyki Dolne, 1998 Bogusław Augustyn
Zabytki we wsiach nad potokami Jaworówka i Hnyła (Ukraina) (Bieszczad 8). Ustrzyki Dolne, 2001 Bogusław Augustyn Andrzej Szczerbicki
Autorzy oznaczeni kapeluszem organizacyjnym są członkami naszego stowarzyszenia.