Edwin Bebło

nauczyciel

 • przewodnik beskidzki kl. III na obszar Beskidów Wschodnich (nr leg. 0433/2005)
 • przewodnik Bieszczadzkiego Parku Narodowego (nr leg. 19/2013)
 • przodownik turystyki górskiej na obszar Beskidów Wschodnich i Góry Świętokrzyskie (nr leg. 6628)
 • znakarz górskich szlaków turystycznych (nr leg. 776)
 • organizator turystyki PTTK (nr leg. 19/96)
 • odznaka honorowa za zasługi dla turystyki przyznana przez Ministra Gospodarki i Pracy (nr leg. 71/2005/1530)
 • przewodnik po skansenie Archeologicznym “Karpacka Troja” w Trzcinicy
 • pilot wycieczek (nr leg. 2776/08)
 • kierownik wycieczek i imprez szkolnych (nr zaśw. 2906/2003)
 • przewodnik Magurskiego Parku Narodowego (nr leg. 3/2013)
 • członek PTTK od 1996. roku (nr leg. 054539)
 • wycieczki objazdowe – krajoznawcze po terenie uprawnień Bieszczady, Beskid Niski, Pogórze Karpackie oraz wschodnia część Beskidu Sądeckiego
 • wycieczki piesze znakowanymi szlakami turystycznymi po terenie uprawnień, ścieżkami spacerowymi oraz edukacujnymi
 • prowadzenie wycieczek szkolnych jedno i wielodniowych
 • prowadzenie wycieczek tematycznych: szlakiem architektury drewnianej, po beskidzkich zdrojach, wycieczki do miejsc kultu religijnego, Łemkowszczyzna, śladami wojen, zwiedzanie skansenów i innych wg. wcześniejszych ustaleń
 • pilotaż wycieczek
 • opracowywanie programów wycieczek dla grup zorganizowanych i turystów indywidualnych
 • konsultacja treści krajoznawczej map turystycznych, wydawnictw promocyjnych

tel. 607 777 041

e-mail: ebeblo@tlen.pl