Wójcik Paweł

PRO Žviagra NE. Kamagra není určená pro ženy, alespoň ne ve formě tablet, o kterých mluvíme. Pravdou sice je, že výrobci začínají hledat stále častěji cesty, jak by mohli nabízet podobné přípravky taky pro ženy, ale v současné době není tato konkrétní tabletka indikována pro ženy. Balení a cena
 • przewodnik beskidzki kl. III na obszar Beskidów Wschodnich (nr leg. 0470/07)
 • przewodnik Bieszczadzkiego Parku Narodowego
 • przewodnik po Muzeum Historycznym w Sanoku
 • członek PTTK od 2006. roku (nr leg. 1225514)

Ukończył Kulturoznawstwo – specjalność: Kultura Krajów Karpackich, Wydziału Kulturoznawstwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sanoku.

Prowadzi szeroką działalność społeczną, związaną turystyką i krajoznawstwem.

Jest miłośnikiem kultury, historii tradycji Karpat, w szczególności na pograniczu polsko-ukraińsko-słowackim. Od wielu lat jest członkiem Klubu Turystyki Kwalifikowanej „Berdo” w Zagórzu, prezesem i współzałożycielem Akademickiego Koła Turystycznego przy PWSZ w Sanoku. Uczestniczy badaniach historyczno-inwentaryzacyjnych prowadzonych przy zabytkowych fortyfikacjach obronnych tzw. Linii Mołotowa.

Współpracuje przy badaniach etnograficzno-kulturowych na terenie Bieszczadów, Beskidu Niskiego i Bezdroży. Jest Członkiem Bieszczadzkiego Zespołu Architektoniczno –Przyrodniczego, działającego przy Fundacji Bieszczadzkiej w Lesku, Bieszczadzkiego Towarzystwa Cyklistów, Stowarzyszenia Przyjaciół Dobrego Wojaka Szwejka i innych.

Jego specjalnością jest drewniana architektura sakralna, oraz ludowa kultura duchowa i materialna Bieszczadów i Beskidu Niskiego, a także innych krajów karpackich: Ukrainy, Słowacji, Węgier i Rumunii. Jest współautorem przewodnika „Szlak Ikon” – Wydawnictwo BTC 2006 r.

Posługuje się językiem angielskim w stopniu dobrym oraz ukraińskim i rumuńskim w stopniu podstawowym.

Oferta:

Prelekcje związane z w/w działalnością badawczą:

 • Głównie spotkania i prezentacje poświęcone problematyce kulturowej regionu, zwłaszcza przez pryzmat kultury ludowej, duchowej i materialnej.
 • Zwyczaje i obrzędy na Bojkowszczyźnie i Łemkowszczyźnie.
 • Architektura sakralna – cerkwie, kościoły i synagogi Podkarpacia.
 • Architektura obronna regionu – IX – XX wiek, w szczególności pozostałości fortyfikacji z okresu minionej wojny.

wycieczki:

 • Wycieczki piesze i autokarowe na terenie uprawnień. (Bieszczady, Beskid Niski, wschodnia część Beskidu Sądeckiego)
 • Wycieczki tematyczne: Szlakiem Ikon, Szlakiem Architektury Drewnianej, Szlakiem Nadsańskich Umocnień i inne.
 • Wycieczki specjalne, ukazujące kulturę materialną i duchową górali Bieszczadów i Beskidu Niskiego Bojków i Łemków.
 • Wycieczki po słowackim Spiszu, Szariszu i Zemplinie – głownie: architektura drewniana słowackich Rusinów oraz gotyckie kościoły i zamki.

kom. 697 075 795

email: pawel@pawuk.pl